Quyết định 113/QĐ-BXD 2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyền truyền

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 113/QĐ-BXD

Quyết định 113/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:113/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Hồng Minh
Ngày ban hành:27/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng

Ngày 27/02/2023, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 113/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, trọng tâm quý I/2023 và quý IV/2023, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tập trung phổ biến tuyên truyền chính sách, hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng theo Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (Quyết định 121/QĐ-BXD ngày 22/3/2022). Đồng thời, tổ chức truyền thông chính sách lớn có tác động đến xã hội trong quá trình xây dựng quy phạm pháp luật theo Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Trọng tâm là 02 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bên cạnh đó, trọng điểm quý II và quý IV/2023, Vụ Hợp tác Quốc tế và các đơn vị liên quan truyền thông về vai trò của Bộ Xây dựng là Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cu Ba; Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Angieri; Chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình cam kết của Chính phủ và của Ngành Xây dựng; Triển khai các Hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP, hợp tác trong ASEAN; hoạt động của Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF)…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Xem chi tiết Quyết định 113/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 113/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền

năm 2023 của Bộ Xây dựng

________

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phquy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BXD ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện theo Kế hoạch này và báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ (để p/h thực hiện)
- Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng (đ
p/h thực hiện);
- Trung tâm thông tin (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, P.TTTT (03 b
n)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Minh

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-BXD ngày 27 tháng 02 năm 2023

của Bộ Xây dựng)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; Phổ biến, tuyên truyền để toàn xã hội, nhất là người dân, các doanh nghiệp hiểu rõ về hệ thống thể chế chính sách, pháp luật, các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, qua đó tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao trong dư luận xã hội đối với ngành Xây dựng.

- Tuyên truyền, biu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, nhng thành tựu của ngành Xây dựng để phát huy, nhân rộng; tạo động lực mới, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

- Tích cực, chđộng phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành đđẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; cung cấp, định hướng thông tin kịp thời, đặc biệt đối với những sự kiện, vấn đề dư luận xã hội, báo chí quan tâm; Nội dung, hoạt động thông tin tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, bảo đảm hiệu quả truyền thông.

- Phát huy trách nhiệm, vai trò của các đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; phân công rõ ràng trách nhiệm đơn vị chtrì, phối hợp thực hiện.

II. NHỮNG CHUYÊN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM

1. Thông tin tuyên truyền về hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng

- Thông tin tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Quyết định số 66/QĐ-BXD ngày 17/02/2022 về Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết); Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2023 - trọng tâm theo từng quý.

+ Đơn vị phối hợp: Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan.

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

- Tập trung phổ biến tuyên truyền chính sách, hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng theo Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (Quyết định 121/QĐ-BXD ngày 22/3/2022)

- Tổ chức truyền thông chính sách lớn có tác động đến xã hội trong quá trình xây dựng quy phạm pháp luật theo Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Trọng tâm là 02 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Chủ trương, định hướng và tiến độ xây dựng các dự án Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn; dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị; dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước; dự án Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm.

+ Thời gian thực hiện: Trọng tâm quý I/2023 và quý IV/2023

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

3. Tuyên truyền về mục tiêu, định hướng, giải pháp thực hiện và những kết quả, chuyển biến trong công tác quản lý quy hoạch kiến trúc; Quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật.

- Phổ biến, tuyên truyền về định hướng, giải pháp và sự chuyển biến về chất lượng trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, quy hoạch hạ tầng kthuật, quản lý kiến trúc.

- Tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp, kết quả triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 và Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW.

- Tuyên truyền nhiệm vụ triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án nhng nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong cả năm 2023.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Quy hoạch kiến trúc; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Phát triển đô thị; Cục Hạ tầng kthuật và các đơn vị liên quan.

4. Tuyên truyền về nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng.

Trọng tâm phổ biến, tuyên truyền về nội dung, nhiệm vụ, kết quả thực hiện trong cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi để thu hút các nguồn lực, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; các đơn vị liên quan.

5. Tuyên truyền cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở và thị trường bất động sản phát triển hiệu quả, lành mạnh, ổn định, tăng trưởng bền vững.

- Tập trung tuyên truyền về những giải pháp tháo gkhó khăn, cân đối lại cung cầu, cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản, tăng nguồn cung, nhất là nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp; Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gkhó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, Thành phố thuộc Trung ương;

- Tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở trọng điểm, nhà ở phục vụ an sinh xã hội: Chương trình phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị; nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại các đô thị nhất là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh...

- Thực hiện đợt truyền thông trọng điểm về 02 dự án Luật sửa đổi: Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

- Thực hiện đợt truyền thông trọng điểm về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

- Công bố thông tin về tình hình thị trường bất động sản theo quy định pháp luật (hàng quý).

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2023 - Trọng điểm quý II và quý IV/2023.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sn; Các đơn vị liên quan.

6. Phổ biến, tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng; Mục tiêu, giải pháp triển khai “Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến 2050”; “Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam đến năm 2030” và “Đề án an ninh kinh tế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng”

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2023

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Vật liệu xây dựng và các đơn vị liên quan

7. Tuyên truyền về công tác hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Xây dựng:

Truyền thông về vai trò của Bộ Xây dựng là Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cu Ba; Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Angieri; Chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình cam kết của Chính phủ và của Ngành Xây dựng; Triển khai các Hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP, hợp tác trong ASEAN; hoạt động của Din đàn đô thị Việt Nam (VUF)...

+ Thời gian thực hiện: Trọng điểm quý II và quý IV/2023

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác Quốc tế và các đơn vị liên quan

8. Tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tới mục tiêu tuân thủ pháp luật, chống thất thoát lãng phí, tối đa hóa lợi ích nhà nước và lợi ích người lao động.

+ Thời gian thực hiện: cả năm 2023.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch tài chính và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

9. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng và các hoạt động của Bộ, của Thanh tra Bộ trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

+ Thời gian thực hiện: cả năm 2023

+ Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan

10. Thực hiện đợt tuyên truyền trọng điểm về những thành quả, đóng góp của ngành Xây dựng trong 65 năm thành lập và phát triển, gắn với các giai đoạn xây dựng, phát triển của đất nước

- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành; Tuyên truyền, biểu dương các nhân ttích cực, các tập th, cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động, sản xuất.

+ Thời gian thực hiện: Quý I - II/2023.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ; Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Các đơn vị liên quan.

11. Thông tin tuyên truyền về những vấn đề theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông; những vấn đề khác được dư luận xã hội, báo chí quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

+ Đơn vị phối hợp: Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, và các đơn vị liên quan.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Báo chí năm 2016; Nghị định phát ngôn của Chính phủ và Quy chế phát ngôn của Bộ Xây dựng; Quy chế hoạt động của Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí Bộ Xây dựng.

2. Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền phù hợp với định hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ quan trọng ca Bộ trong năm 2023; đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của xã hội cũng như của các cơ quan thông tấn, báo chí; đa dạng hóa các loại hình truyền thông, tăng cường sự chủ động, linh hoạt, nhạy bén, ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 5.0 hiện nay.

3. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài Ngành để thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền bảo đảm kịp thời, hiệu quả trong định hướng thông tin; Phát huy, tăng cường trao đổi, phối hợp thông tin tuyên truyền với các cơ quan báo chí đã ký kết là Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Tiếp tục xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác thông tin, truyền thông giữa Bộ Xây dựng và các cơ quan báo chí như Cổng thông tin điện tChính phủ; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình Quốc hội...; Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các sản phẩm truyền thông mang tính thường xuyên, định kỳ, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người dân và xã hội về các lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành Xây dựng.

4. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động lập kế hoạch, bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ truyền thông cụ thể; kết hợp ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án, dự án, khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp cho công tác thông tin tuyên truyền; Thiết lập đầu mối phụ trách công tác truyền thông của các đơn vị thuộc Bộ; Phát huy vai trò của Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng; chủ trì triển khai kế hoạch tuyên truyền này; tổng hợp kết qu báo cáo lãnh đạo Bộ và Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng.

- Tăng cường, chủ động phối hợp các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành; chọn lọc thông tin và các phương pháp, hình thức cung cấp thông tin phù hợp, hiệu quả để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền.

- Thực hiện tốt vai trò giúp việc cho Người phát ngôn Bộ Xây dựng và Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng; Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung thông tin để lãnh đạo Bộ tham gia các cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ: Tổ chức tốt các cuộc họp báo của Bộ Xây dựng theo quý hoặc đột xuất; Thực hiện cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, tổng hợp, phân tích, nhận định các vấn đề dư luận xã hội và báo chí quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để xử lý, cung cấp, định hướng thông tin kịp thời; Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động thông tin, tuyên truyền.

2. Các đơn vị thuộc Bộ

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch thông tin tuyên truyền của Bộ Xây dựng; Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch, nội dung tuyên truyền của đơn vị mình.

- Khi xây dựng, dự thảo chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các Đề án thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có tác động đến xã hội, cần xây dựng kế hoạch phổ biến, thông tin tuyên truyền phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao. Chủ động đề xuất, phối hợp với Văn phòng Bộ phổ biến, thông tin tuyên truyền về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành và những vn đxã hội, báo chí quan tâm thuộc chức năng quản lý của đơn vị.

- Thiết lập đầu mối phụ trách công tác truyền thông của đơn vị mình để phối hợp với Bộ phận thường trực xử lý thông tin của Bộ và Văn phòng bộ.

3. Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng

- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng công tác thông tin nhằm cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước; chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan giải đáp, trả lời và thông tin kịp thời những kiến nghị của Cử tri và Đại biu Quốc hội, nhng vấn đề dư luận xã hội và báo chí quan tâm.

- Bảo đảm an ninh, an toàn và kỹ thuật vận hành Cổng Thông tin điện tBộ Xây dựng đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ, 07 ngày trong tuần.

4. Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng

- Thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí truyền thông của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật; Phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận, kênh thông tin chính thống về các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị, các doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện kế hoạch, chương trình tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm.

- Nâng cao chất lượng tin, bài; tăng cường mở rộng phát hành, lượng truy cập của bạn đọc để đạt hiệu quả tuyên truyền.

5. Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền

- Văn phòng Bộ phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ về dự trù kinh phí công tác tuyên truyền theo kế hoạch tuyên truyền được phê duyệt.

- Thủ trưởng các đơn vị căn cứ kế hoạch tuyên truyền của Bộ và đơn vị mình, chđộng bố trí kinh phí công tác tuyên truyền đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong công tác thông tin tuyên truyền./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi