Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.458 văn bản: Thông tin-Truyền thông
61

Công văn 8738/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
62

Quyết định 1607/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
63

Quyết định 1265/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
64

Công văn 5963/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường quản lý tài khoản phần mềm cấp mã QR cho phương tiện vận chuyển hàng hóa liên quan đến các vùng thực hiện Chỉ thị 16

Ban hành: 22/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
65

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
66

Chỉ thị 49/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
67

Công văn 2214/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền một số chính sách và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
68

Công văn 5893/TCĐBVN-VT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hiện tượng “cò mồi luồng xanh” theo phản ánh của cơ quan báo chí

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
69

Quyết định 954/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng dịch vụ báo chí năm 2021 của Cục Bảo trợ xã hội

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
70

Quyết định 3970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
71

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
72

Quyết định 1237/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025"

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
73

Thông tư 05/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến"

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
74

Công văn 2184/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone và quét mã QR phục vụ công tác truy vết, phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
75

Quyết định 1214/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
76

Quyết định 1216/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
77

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
78

Nghị quyết 157/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
79

Quyết định 1212/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
80

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Định

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
Vui lòng đợi