Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.796 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Quyết định 742/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Yêu cầu an toàn cơ bản đối với Phần mềm nội bộ

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
42

Công văn 1560/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên cơ sở dữ liệu ngành

Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
43

Quyết định 724/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
44

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
45

Công văn 1191/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
46

Công văn 1353/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5

Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
47

Báo cáo 516/BC-BYT của Bộ Y tế về việc chuyển giao Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 về Bộ Y tế và công tác "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2022
48

Công văn 1247/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh

Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2022
49

Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
50

Quyết định 487/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
51

Nghị định 25/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
52

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
53

Kế hoạch 115/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao hiệu quả công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
54

Chỉ thị 02/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
55

Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
56

Công văn 1194/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025"

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
57

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
58

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
59

Công văn 1149/BTTTT-VNNIC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của các địa phương

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
60

Quyết định 597/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
Vui lòng đợi