Quyết định 2261/QĐ-BTNMT công nhận công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

__________

Số: 2261/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

                                                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh sách 04 công trình khoa học và công nghệ đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, Hồ sơ xét tặng GTKHCN.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

 

Phụ lục

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠT GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ NHẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2261/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tên công trình

Danh sách tác giả nhận giải

Loại giải thưởng

Ghi

chú

1

Bộ sách khoa học - kỹ thuật phục vụ nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam, 05 đầu sách

PGS.TSKH. Hà Minh Hòa

Loại A

 

2

Chế tạo máy từ biển và máy phổ gamma đa kênh đáy biển điều tra tài nguyên - môi trường biển.

TS. Đỗ tử Chung, KS. Nguyễn Tử Ánh, ThS. Ngô Thanh Thủy, ThS. Đào Triệu Túc, ThS. Đoàn Thế Hùng, ThS. Lê Anh Thắng, ThS. Vũ Bá Dũng, ThS. Lê Thị Hà, KS. Lữ Xuân Hòa, KS. Nguyễn Văn Minh, KS. Ngô Đức Hậu

Loại A

 

3

Nghiên cứu lựa chọn mô hình dự báo nước dâng do bão vào dự báo nghiệp vụ tại Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Bá Thủy, CN. Phạm Khánh Ngọc, CN. Bùi Mạnh Hà, TS. Đỗ Đình Chiến, PGS.TS. Đinh Văn Mạnh, TS. Lê Quốc Huy, TS. Nguyễn Quốc Trinh

Loại B

 

4

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổ hợp công nghệ viễn thám, WebGIS, mô hình không gian GIS phục vụ công tác điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam

TS. Nguyễn Quốc Khánh, TS. Lê Quốc Hùng , ThS. Nguyễn Thị Hải Vân, ThS. Lưu Thanh Bình, TS. Nguyễn Đức Hà, ThS. Nguyễn Hoàng Ninh, ThS. Phạm Văn Sơn, ThS. Nguyễn Hồ Khánh, ThS. Nguyễn Thị Huyền, ThS. Đỗ Minh Hiển, ThS. Nguyễn Thị Liên, TS. Nguyễn Thành Long, ThS. Trịnh Thành, TS. Trịnh Xuân Hòa, ThS. Lê Minh Sơn, ThS. Nguyễn Viết Tuân, KS. Trần Văn Trọng, TS. Lê Thị Châu Hà, TS. Phạm Vũ Luyến, TS. Đặng Vũ Khắc, TS. Đặng Thanh Mai, KS. Nguyễn Huy Dương

Loại B

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2261/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:2261/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:12/10/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!