Thông tư 02/2021/TT-BTNMT Danh mục địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 02/2021/TT-BTNMT

Thông tư 02/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/2021/TT-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành:29/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục địa danh dân cư phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng

Ngày 29/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư 02/2021/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Lâm Đồng. Danh mục địa danh tỉnh Lâm Đồng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm các thành phố và huyện.

Bên cạnh đó, các đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bao gồm: Thành phố Bảo Lộc; Thành phố Đà Lạt; Huyện Bảo Lâm; Huyện Cát Tiên; Huyện Di Linh; Huyện Đam Rông; Huyện Đạ Huoai; Huyện Đạ Tẻh; Huyện Đơn Dương; Huyện Đức Trọng; Huyện Lạc Dương; Huyện Lâm Hà.

Cụ thể, các địa danh phục vụ thành lập bản đồ thuộc Thành phố Bảo Lộc bao gồm: Bệnh viện 2 Lâm Đồng có vĩ độ 11°33'21'', kinh độ 107°48'28''; Bưu điện Thành phố Bảo Lộc có vĩ độ 11°32'34'', kinh độ 107°48'36''; Chợ Bảo Lộc có vĩ độ 11°33'02'', kinh độ 107°48'47''; Công viên 28 tháng 3 có vĩ độ 11°33'01'', kinh độ 107°48'25'';…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2021.

Xem chi tiết Thông tư 02/2021/TT-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

__________

Số: 02/2021/TT-BTNMT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng

 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

- Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

___________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

_____________

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Lâm Đồng.

2. Danh mục địa danh tỉnh Lâm Đồng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm các thành phố và huyện, trong đó:

a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa. Địa danh cùng tên trong một đơn vị hành chính cấp xã thể hiện ghi chú trong ngoặc đơn để phân biệt địa danh.

b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: “DC” là nhóm địa danh dân cư, “SV” là nhóm địa danh sơn văn, “TV” là nhóm địa danh thủy văn, “KX” là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.

c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: X. là chữ viết tắt của “xã”; P. là chữ viết tắt của “phường”, TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.

d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”, H. là chữ viết tắt của “huyện”.

đ) Cột “Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” là toạ độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị toạ độ tương ứng theo cột “Toạ độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột “Toạ độ điểm đầu” và “Toạ độ điểm cuối”.

e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”.

 

Phần II

DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:

STT

Đơn vị hành chính cấp huyện

Trang

1

Thành phố Bảo Lộc

3

2

Thành phố Đà Lạt

12

3

Huyện Bảo Lâm

26

4

Huyện Cát Tiên

41

5

Huyện Di Linh

49

6

Huyện Đam Rông

68

7

Huyện Đạ Huoai

77

8

Huyện Đạ Tẻh

84

9

Huyện Đơn Dương

91

10

Huyện Đức Trọng

101

11

Huyện Lạc Dương

115

12

Huyện Lâm Hà

121

 
 
 
 

Địa danh

Nhóm đối tượng

Tên ĐVHC cấp xã

Tên ĐVHC cấp huyện

Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng

Phiên hiệu mảnh bản đồ

địa hình

Tọa độ trung tâm

Tọa độ điểm đầu

Tọa độ điểm cuối

Vĩ độ

(độ,phút, giây)

Kinh độ (độ,phút,giây)

Vĩ độ

(độ,phút,

giây)

Kinh độ (độ,phút,

giây)

Vĩ độ

(độ,phút,

giây)

Kinh độ

(độ,phút,giây)

Bệnh viện 2 Lâm Đồng

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

11° 33' 21''

107° 48' 28''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Bưu điện Thành phố Bảo Lộc

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

11° 32' 34''

107° 48' 36''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

chợ Bảo Lộc

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

11° 33' 02''

107° 48' 47''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Công viên 28 tháng 3

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

11° 33' 01''

107° 48' 25''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

đường 28 tháng 3

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 33''

107° 48' 22''

11° 33' 01''

107° 48' 25''

C-48-12-D-C

đường Bùi Thị Xuân

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 34' 02''

107° 48' 52''

11° 33' 04''

107° 48' 37''

C-48-12-D-C

đường Chu Văn An

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 53''

107° 48' 50''

11° 33' 53''

107° 48' 10''

C-48-12-D-C

đường Đinh Tiên Hoàng

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 51''

107° 48' 29''

11° 33' 12''

107° 48' 26''

C-48-12-D-C

đường Hoàng Văn Thụ

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 37''

107° 48' 59''

11° 32' 37''

107° 48' 53''

C-48-12-D-C

đường Lê Ngọc Hân

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 43''

107° 49' 16''

11° 32' 49''

107° 49' 04''

C-48-12-D-C

đường Lý Thường Kiệt

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 20''

107° 48' 49''

11° 33' 44''

107° 48' 16''

C-48-12-D-C

đường Lý Tự Trọng

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 41''

107° 48' 11''

11° 33' 02''

107° 48' 22''

C-48-12-D-C

đường Nguyễn Công Trứ

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 04''

107° 48' 54''

11° 33' 50''

107° 48' 17''

C-48-12-D-C

đường Phạm Ngọc Thạch

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 44''

107° 49' 29''

11° 32' 31''

107° 49' 12''

C-48-12-D-C

đường Trần Phú

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 30' 50''

107° 44' 56''

11° 31' 52''

107° 50' 26''

C-48-12-D-C

Đài Truyền thanh và Truyền hình Bảo Lộc

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

11° 32' 52''

107° 48' 56''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Quốc lộ 20

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 50' 39''

108° 35' 47''

11° 21' 57''

107° 31' 32''

C-48-12-D-C

Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

11° 32' 45''

107° 48' 34''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trường Trung học phổ thông Bảo Lộc

KX

Phường 1

TP. Bảo Lộc

11° 32' 38''

107° 48' 37''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

hồ Đồng Nai

TV

Phường 1

TP. Bảo Lộc

11° 32' 42''

107° 48' 28''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

hồ Nam Phương

TV

Phường 1

TP. Bảo Lộc

11° 34' 17''

107° 48' 53''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

hồ Nam Phương 2

TV

Phường 1

TP. Bảo Lộc

11° 34' 14''

107° 48' 38''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

suối Đạ R'La

TV

Phường 1

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 34' 54''

107° 47' 41''

11° 34' 05''

107° 48' 31''

C-48-12-D-C

chùa Vô Lượng Quang

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

11° 33' 48''

107° 47' 11''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

đường Chu Văn An

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 53''

107° 48' 50''

11° 33' 53''

107° 48' 10''

C-48-12-D-C

đường Đinh Tiên Hoàng

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 51''

107° 48' 29''

11° 33' 12''

107° 48' 26''

C-48-12-D-C

đường Huỳnh Thúc Kháng

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 31''

107° 47' 52''

11° 33' 38''

107° 47' 53''

C-48-12-D-C

đường Lý Thường Kiệt

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 20''

107° 48' 49''

11° 33' 44''

107° 48' 16''

C-48-12-D-C

đường Lý Tự Trọng

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 41''

107° 48' 11''

11° 33' 02''

107° 48' 22''

C-48-12-D-C

đường Nguyễn Công Trứ

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 04''

107° 48' 54''

11° 33' 50''

107° 48' 17''

C-48-12-D-C

đường Phan Đình Phùng

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 14''

107° 46' 39''

11° 33' 32''

107° 48' 15''

C-48-12-D-C

đường Trần Phú

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 30' 50''

107° 44' 56''

11° 31' 52''

107° 50' 26''

C-48-12-D-C

nhà thờ Chân Lộc

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

11° 32' 58''

107° 48' 11''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Thiện Lộc

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

11° 33' 48''

107° 48' 18''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Quốc lộ 20

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 50' 39''

108° 35' 47''

11° 21' 57''

107° 31' 32''

C-48-12-D-C

siêu thị Co.op Mart

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

11° 32' 43''

107° 48' 05''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm

Đồng

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

11° 33' 28''

107° 48' 01''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

11° 32' 45''

107° 47' 56''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trường Trung học phổ thông Châu Á Thái Bình

Dương

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

11° 32' 55''

107° 47' 45''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trường Trung học phổ thông Chuyên Bảo Lộc

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

11° 33' 27''

107° 48' 18''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

KX

Phường 2

TP. Bảo Lộc

11° 33' 44''

107° 48' 13''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

suối Đạ B'Làng

TV

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 35' 05''

107° 47' 08''

11° 35' 10''

107° 40' 19''

C-48-12-D-C

suối Đạ R'La

TV

Phường 2

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 34' 54''

107° 47' 41''

11° 34' 05''

107° 48' 31''

C-48-12-D-C

Bệnh viện 2 Lâm Đồng

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

11° 31' 54''

107° 48' 25''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

chùa Phước Huệ

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

11° 32' 39''

107° 48' 19''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

chùa Phước Thiện

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

11° 31' 42''

107° 47' 28''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

đường 1 tháng 5

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 31' 26''

107° 47' 02''

11° 32' 35''

107° 47' 58''

C-48-12-D-C

đường 28 tháng 3

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 33''

107° 48' 22''

11° 33' 01''

107° 48' 25''

C-48-12-D-C

đường Nguyễn Thị Minh Khai

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 39''

107° 48' 29''

11° 32' 30''

107° 48' 02''

C-48-12-D-C

đường tránh Quốc lộ 20

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 02''

107° 52' 15''

11° 31' 06''

107° 45' 28''

C-48-12-D-C

đường Trần Phú

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 30' 50''

107° 44' 56''

11° 31' 52''

107° 50' 26''

C-48-12-D-C

đường Trần Quốc Toản

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 39''

107° 48' 25''

11° 31' 52''

107° 48' 17''

C-48-12-D-C

nhà thờ Bảo Lộc

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

11° 32' 38''

107° 48' 16''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Nam Phương

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

11° 31' 51''

107° 47' 45''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Quốc lộ 20

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 50' 39''

108° 35' 47''

11° 21' 57''

107° 31' 32''

C-48-12-D-C

tịnh xá Ngọc Hưng

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

11° 32' 03''

107° 47' 49''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

tịnh xá Ngọc Lâm

KX

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

11° 32' 32''

107° 47' 56''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

hồ 28 tháng 3

TV

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

11° 31' 35''

107° 48' 16''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

sông Đại Bình

TV

P. B'Lao

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 16''

107° 41' 55''

11° 30' 14''

107° 50' 39''

C-48-12-D-C

cầu Suối Đỏ

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 32' 45''

107° 49' 29''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Công ty Chè Phương Nam

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 35' 10''

107° 50' 35''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

đường Đào Duy Từ

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 43''

107° 50' 17''

11° 33' 36''

107° 49' 18''

C-48-12-D-C

đường Lý Thường Kiệt

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 20''

107° 48' 49''

11° 33' 44''

107° 48' 16''

C-48-12-D-C

đường Nguyễn Văn Cừ

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 24''

107° 50' 33''

11° 32' 10''

107° 49' 17''

C-48-12-D-C

đường Phạm Ngọc Thạch

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 44''

107° 49' 29''

11° 32' 31''

107° 49' 12''

C-48-12-D-C

Đường tỉnh 725 (đoạn 2)

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 47' 38''

108° 14' 17''

11° 30' 20''

107° 28' 46''

C-48-12-D-C

nhà thờ Gio An

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 35' 28''

107° 50' 33''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Hoà Phát

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 33' 30''

107° 49' 54''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Ky Tô Vua

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 34' 25''

107° 50' 13''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Thánh Mẫu

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 33' 56''

107° 50' 09''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Thánh Tâm

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 33' 30''

107° 50' 27''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

sân bay Lộc Phát

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 34' 29''

107° 49' 57''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trường Trung cấp nghề

Bảo Lộc

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 33' 31''

107° 49' 43''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trường Trung học phổ thông Lộc Phát

KX

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 33' 23''

107° 50' 14''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

hồ Nam Phương

TV

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

11° 34' 17''

107° 48' 53''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

suối Đạ Brim

TV

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 39''

107° 47' 53''

11° 30' 27''

107° 50' 26''

C-48-12-D-C

suối Đạ Briun

TV

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 35' 56''

107° 47' 15''

11° 34' 18''

107° 48' 42''

C-48-12-D-C

suối Đạ Klere

TV

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 34' 48''

107° 50' 23''

11° 32' 53''

107° 52' 05''

C-48-12-D-C

suối Đạ R'Moul

TV

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 29''

107° 47' 27''

11° 36' 19''

107° 49' 12''

C-48-12-D-C

suối Đạ Sré Dong

TV

P. Lộc Phát

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 35' 36''

107° 50' 33''

11° 33' 41''

107° 52' 37''

C-48-12-D-C, C-48-12-D-d

cầu Đại Bình

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 30' 15''

107° 49' 49''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

cầu Minh Rồng

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 31' 52''

107° 50' 26''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

cầu Suối Đỏ

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 32' 45''

107° 49' 29''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

chùa Lam Sơn

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 32' 10''

107° 48' 41''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Công ty Cà phê ACOM

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 31' 21''

107° 49' 51''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Công ty Hoa Sơn Trà

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 30' 28''

107° 49' 54''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Công ty Tơ lụa Đông Lâm

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 31' 27''

107° 49' 57''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cà phê Hương Bản

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 31' 27''

107° 49' 50''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Doanh nghiệp tư nhân Đại Bình

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 30' 59''

107° 49' 52''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

đường Nguyễn Văn Cừ

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 24''

107° 50' 33''

11° 32' 10''

107° 49' 17''

C-48-12-D-C

đường Phạm Ngọc Thạch

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 44''

107° 49' 29''

11° 32' 31''

107° 49' 12''

C-48-12-D-C

đường tránh Quốc lộ 20

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 02''

107° 52' 15''

11° 31' 06''

107° 45' 28''

C-48-12-D-C

đường Trần Hưng Đạo

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 31' 57''

107° 49' 41''

11° 30' 15''

107° 49' 49''

C-48-12-D-C

đường Trần Phú

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 30' 50''

107° 44' 56''

11° 31' 52''

107° 50' 26''

C-48-12-D-C

nhà thờ Phúc Lộc

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 32' 06''

107° 49' 15''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Nhà máy Chè 19 tháng 5

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 32' 24''

107° 48' 53''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Nhà máy Gạch Tuynel

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 30' 33''

107° 50' 03''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 32' 14''

107° 49' 32''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Quốc lộ 20

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 50' 39''

108° 35' 47''

11° 21' 57''

107° 31' 32''

C-48-12-D-C

Quốc lộ 55

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 31' 57''

107° 49' 41''

11° 22' 02''

107° 52' 33''

C-48-12-D-C

trạm biến thế Điện Thành phố Bảo Lộc

KX

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 31' 26''

107° 49' 37''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

hồ 28 tháng 3

TV

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

11° 31' 35''

107° 48' 16''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

sông Đại Bình

TV

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 16''

107° 41' 55''

11° 30' 14''

107° 50' 39''

C-48-12-D-C

suối Đạ Brim

TV

P. Lộc Sơn

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 39''

107° 47' 53''

11° 30' 27''

107° 50' 26''

C-48-12-D-C

chùa Linh Quang

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

11° 32' 40''

107° 45' 59''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Công ty ViKotEx

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

11° 32' 04''

107° 46' 54''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

đường 1 tháng 5

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 31' 26''

107° 47' 02''

11° 32' 35''

107° 47' 58''

C-48-12-D-C

đường Lê Phụng Hiểu

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 27''

107° 45' 47''

11° 31' 30''

107° 45' 48''

C-48-12-D-C

đường Phan Chu Trinh

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 55''

107° 44' 54''

11° 32' 08''

107° 46' 55''

C-48-12-D-C

đường Phan Đình Phùng

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 14''

107° 46' 39''

11° 33' 32''

107° 48' 15''

C-48-12-D-C

đường Trần Phú

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 30' 50''

107° 44' 56''

11° 31' 52''

107° 50' 26''

C-48-12-D-C

nhà thờ Tân Hà

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

11° 32' 19''

107° 46' 37''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Thánh Tâm

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

11° 32' 27''

107° 47' 15''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Vinh Sơn Liêm

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

11° 32' 29''

107° 45' 43''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Quốc lộ 20

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 50' 39''

108° 35' 47''

11° 21' 57''

107° 31' 32''

C-48-12-D-C

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

11° 31' 41''

107° 46' 57''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trường Trung cấp nghề Tân Tiến

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

11° 32' 34''

107° 46' 55''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tri Phương

KX

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

11° 31' 58''

107° 46' 48''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

suối Đạ Bpae

TV

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 29''

107° 45' 29''

11° 33' 02''

107° 46' 03''

C-48-12-D-C

suối Đạ B'Làng

TV

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 35' 05''

107° 47' 08''

11° 35' 10''

107° 40' 19''

C-48-12-D-C

suối Đạ Pran

TV

P. Lộc Tiến

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 34' 13''

107° 46' 39''

11° 33' 23''

107° 45' 19''

C-48-12-D-C

Thôn 1

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 34' 20''

107° 48' 23''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 2

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 34' 13''

107° 48' 12''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 3

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 34' 51''

107° 47' 44''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 4

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 34' 08''

107° 48' 00''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 5

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 34' 35''

107° 47' 13''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 6

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 35' 30''

107° 47' 52''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 7

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 35' 51''

107° 47' 58''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 8

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 35' 45''

107° 46' 58''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 9

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 35' 49''

107° 46' 28''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 10

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 36' 17''

107° 46' 00''

 

 

 

 

C-48-12-D-a

Thôn 11

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 36' 43''

107° 45' 53''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 12

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 36' 18''

107° 44' 59''

 

 

 

 

C-48-12-C-d

Thôn 13

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 36' 45''

107° 45' 03''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 14

DC

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 38' 07''

107° 44' 57''

 

 

 

 

C-48-12-C-b

nhà thờ La Vang

KX

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 38' 04''

107° 44' 28''

 

 

 

 

C-48-12-C-b

tu viện Bát Nhã

KX

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 37' 22''

107° 44' 22''

 

 

 

 

C-48-12-C-b

hồ Nam Phương

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 34' 17''

107° 48' 53''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

hồ Nam Phương 2

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 34' 14''

107° 48' 38''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

suối Đam B'Ri

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 38' 48''

107° 45' 05''

11° 34' 55''

107° 39' 59''

C-48-12-C-b, C-48-12-D-a

suối Đạ Briun

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 35' 56''

107° 47' 15''

11° 34' 18''

107° 48' 42''

C-48-12-D-C

suối Đạ B'Làng

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 35' 05''

107° 47' 08''

11° 35' 10''

107° 40' 19''

C-48-12-D-C

suối Đạ Djirou

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 50''

107° 45' 17''

11° 37' 02''

107° 44' 34''

C-48-12-C-d, C-48-12-D-C

suối Đạ Gour

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 40' 49''

107° 43' 17''

11° 38' 40''

107° 44' 13''

C-48-12-C-b

suối Đạ R'La

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 34' 54''

107° 47' 41''

11° 34' 05''

107° 48' 31''

C-48-12-D-C

suối Đạ R'Moul

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 29''

107° 47' 27''

11° 36' 19''

107° 49' 12''

C-48-12-D-C

suối Đạ Tan Bon

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 37' 11''

107° 46' 07''

11° 38' 11''

107° 45' 30''

C-48-12-D-a, C-48-12-D-C

suối Đạ Ton Loum

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 47''

107° 46' 55''

11° 35' 47''

107° 45' 18''

C-48-12-C-d, C-48-12-D-C

suối Đạ To Srogne

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 58''

107° 46' 25''

11° 38' 48''

107° 45' 05''

C-48-12-D-a, C-48-12-D-C

suối Đạ Jrài

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 37' 07''

107° 44' 32''

11° 37' 24''

107° 43' 26''

C-48-12-C-b, C-48-12-C-d

thác Đam B'Ri

TV

xã Đam B'Ri

TP. Bảo Lộc

11° 38' 30''

107° 44' 30''

 

 

 

 

C-48-12-C-b

Thôn 1

DC

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 30' 04''

107° 44' 39''

 

 

 

 

C-48-12-C-d

Thôn 2

DC

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 29' 43''

107° 44' 36''

 

 

 

 

C-48-24-A-b

Thôn 3

DC

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 29' 27''

107° 44' 37''

 

 

 

 

C-48-24-A-b

Thôn 4

DC

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 29' 09''

107° 44' 36''

 

 

 

 

C-48-12-C-d

Thôn 5

DC

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 28' 43''

107° 44' 07''

 

 

 

 

C-48-24-B-a

Thôn 6

DC

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 29' 03''

107° 45' 00''

 

 

 

 

C-48-24-B-a

Thôn 7

DC

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 28' 33''

107° 45' 30''

 

 

 

 

C-48-24-B-a

Thôn 9

DC

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 28' 21''

107° 45' 53''

 

 

 

 

C-48-24-B-a

Thôn 10

DC

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 27' 48''

107° 46' 13''

 

 

 

 

C-48-24-B-a

Thôn 11

DC

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 27' 57''

107° 46' 30''

 

 

 

 

C-48-24-B-a

cầu Bảo Lộc 1

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 27' 26''

107° 42' 58''

 

 

 

 

C-48-24-A-b

cầu Bảo Lộc 2

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 27' 55''

107° 43' 33''

 

 

 

 

C-48-24-A-b

cầu Đại Lào

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 30' 50''

107° 44' 56''

 

 

 

 

C-48-24-B-a

chùa Huệ Lâm

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 28' 25''

107° 43' 57''

 

 

 

 

C-48-24-A-b

Công ty Chè Hùng Vương

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 30' 24''

107° 44' 44''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

đèo Bảo Lộc

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 26' 49''

107° 42' 40''

 

 

 

 

C-48-24-A-b

đường Blao Sêrê

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 27' 54''

107° 46' 03''

11° 29' 33''

107° 44' 40''

C-48-24-A-b,

C-48-24-B-a

hạt quản lý Đường bộ 4.1

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 28' 45''

107° 44' 16''

 

 

 

 

C-48-24-A-b

mỏ đá Lâm Phần

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 28' 18''

107° 43' 50''

 

 

 

 

C-48-24-A-b

ngã ba Blao Sêrê

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 29' 33''

107° 44' 40''

 

 

 

 

C-48-24-B-a

nhà thờ Suối Mơ

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 29' 23''

107° 44' 28''

 

 

 

 

C-48-24-A-b

Nhà máy Sợi Bảo Lộc

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 30' 36''

107° 44' 44''

 

 

 

 

C-48-12-C-d

Quốc lộ 20

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 50' 39''

108° 35' 47''

11° 21' 57''

107° 31' 32''

C-48-24-A-b,

C-48-24-B-a

Trường Trung học phổ thông Lê Thị Pha

KX

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 30' 33''

107° 44' 38''

 

 

 

 

C-48-12-C-d

dãy núi B'Nom Crong Laê

SV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 26' 14''

107° 44' 32''

 

 

 

 

C-48-24-A-b

núi B'nom Góp

SV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 30' 09''

107° 41' 40''

 

 

 

 

C-48-12-C-d

sông Đại Bình

TV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 16''

107° 41' 55''

11° 30' 14''

107° 50' 39''

C-48-12-C-d, C-48-12-D-C

sông Đạ Lao

TV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 29' 21''

107° 42' 01''

11° 30' 43''

107° 44' 31''

C-48-12-C-d,

C-48-24-A-b

suối Đạ Binh

TV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 27' 16''

107° 46' 27''

11° 30' 42''

107° 46' 26''

C-48-12-D-C,

C-48-24-B-a

suối Đạ Gian

TV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 29' 19''

107° 47' 50''

11° 29' 54''

107° 46' 17''

C-48-12-D-C

suối Đạ Kon K'Long

TV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 27' 13''

107° 47' 55''

11° 27' 09''

107° 46' 29''

C-48-24-B-a

suối Đạ Lao

TV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 29' 37''

107° 42' 35''

11° 30' 24''

107° 44' 32''

C-48-12-C-d,

C-48-24-A-b

suối Đạ Liong Gas

TV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 28' 02''

107° 42' 50''

11° 26' 55''

107° 43' 22''

C-48-24-A-b

suối Đạ MRê

TV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 28' 24''

107° 44' 13''

11° 24' 39''

107° 36' 13''

C-48-24-A-b

suối Đạ Thur

TV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 28' 50''

107° 47' 51''

11° 27' 47''

107° 46' 25''

C-48-24-B-a

thác Bảy Tầng

TV

xã Đại Lào

TP. Bảo Lộc

11° 29' 15''

107° 44' 00''

 

 

 

 

C-48-24-B-a

Thôn 1

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 30' 57''

107° 44' 34''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 2

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 30' 57''

107° 45' 03''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 3

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 30' 51''

107° 45' 15''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Thôn 4

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 00''

107° 45' 27''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Ánh Mai 1

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 33''

107° 46' 24''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Ánh Mai 2

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 22''

107° 45' 44''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Ánh Mai 3

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 07''

107° 46' 14''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Đa Nghịch

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 35''

107° 45' 46''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân An

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 49''

107° 46' 31''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Bình

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 51''

107° 46' 44''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Châu

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 51''

107° 46' 08''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Lập

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 32' 10''

107° 45' 51''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Ninh

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 22''

107° 46' 13''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Thịnh

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 55''

107° 46' 23''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Vượng

DC

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 32' 01''

107° 46' 25''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

cầu Đại Lào

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 30' 50''

107° 44' 56''

 

 

 

 

C-48-24-B-a

chợ Tân Bùi

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 51''

107° 46' 25''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

chùa Đại Giác

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 30' 56''

107° 44' 54''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Cầu 3

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 30' 45''

107° 46' 14''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

đường Lê Phụng Hiểu

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 27''

107° 45' 47''

11° 31' 30''

107° 45' 48''

C-48-12-D-C

đường tránh Quốc lộ 20

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 02''

107° 52' 15''

11° 31' 06''

107° 45' 28''

C-48-12-D-C

đường Trần Phú

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 30' 50''

107° 44' 56''

11° 31' 52''

107° 50' 26''

C-48-12-D-C

nghĩa trang liệt sỹ Bảo Lộc

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 43''

107° 46' 05''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Lê Bảo Tịnh

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 30' 55''

107° 45' 23''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 32' 01''

107° 46' 00''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Mẹ Thiên Chúa

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 03''

107° 45' 48''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Tân Bùi

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 31' 44''

107° 46' 21''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Nhà máy Ươm tơ Tháng 8

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

11° 30' 53''

107° 45' 22''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Quốc lộ 20

KX

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 50' 39''

108° 35' 47''

11° 21' 57''

107° 31' 32''

C-48-12-D-C

sông Đại Bình

TV

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 16''

107° 41' 55''

11° 30' 14''

107° 50' 39''

C-48-12-C-d, C-48-12-D-C

suối Đạ Binh

TV

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 27' 16''

107° 46' 27''

11° 30' 42''

107° 46' 26''

C-48-12-D-C,

C-48-24-B-a

suối Đạ Din Krin

TV

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 35''

107° 43' 30''

11° 31' 00''

107° 43' 58''

C-48-12-C-d

suối Đạ Gian

TV

xã Lộc Châu

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 29' 19''

107° 47' 50''

11° 29' 54''

107° 46' 17''

C-48-12-D-C

thôn Đại Nga 1

DC

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 31' 48''

107° 51' 39''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Đại Nga 2

DC

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 31' 40''

107° 51' 49''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Kim Điền

DC

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 31' 09''

107° 51' 07''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Kim Thanh

DC

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 31' 49''

107° 50' 50''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn NauSri

DC

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 31' 23''

107° 51' 25''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Nga Sơn 1

DC

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 32' 06''

107° 52' 14''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Nga Sơn 2

DC

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 31' 31''

107° 52' 12''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Hoá 1

DC

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 32' 02''

107° 51' 49''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Hoá 2

DC

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 32' 15''

107° 51' 36''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Thanh Xá

DC

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 32' 09''

107° 51' 02''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

cầu Đại Nga

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 32' 07''

107° 52' 34''

 

 

 

 

C-48-12-D-d

cầu Minh Rồng

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 31' 52''

107° 50' 26''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

cầu Tân Lạc

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 30' 55''

107° 51' 54''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

chùa Phước Hạnh

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 31' 55''

107° 51' 51''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Công ty Tín Nghĩa

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 32' 01''

107° 51' 16''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

đường tránh Quốc lộ 20

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 32' 02''

107° 52' 15''

11° 31' 06''

107° 45' 28''

C-48-12-D-C

nhà thờ NauSri

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 31' 26''

107° 51' 23''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Tân Hoá

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 32' 21''

107° 51' 33''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Thanh Xá

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 32' 04''

107° 51' 02''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Nhà máy Thủy điện Đại

Nga

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

11° 31' 01''

107° 51' 54''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Quốc lộ 20

KX

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 50' 39''

108° 35' 47''

11° 21' 57''

107° 31' 32''

C-48-12-D-C, C-48-12-D-d

sông Đại Bình

TV

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 33' 16''

107° 41' 55''

11° 30' 14''

107° 50' 39''

C-48-12-D-C, C-48-12-D-d

sông La Ngà

TV

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 40' 25''

107° 49' 14''

11° 22' 30''

107° 55' 09''

C-48-12-D-C, C-48-12-D-d

suối Đạ Brim

TV

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 39''

107° 47' 53''

11° 30' 27''

107° 50' 26''

C-48-12-D-C

suối Đạ Klere

TV

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 34' 48''

107° 50' 23''

11° 32' 53''

107° 52' 05''

C-48-12-D-C

suối Đạ Sré Dong

TV

xã Lộc Nga

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 35' 36''

107° 50' 33''

11° 33' 41''

107° 52' 37''

C-48-12-D-C, C-48-12-D-d

thôn Tân Bình 1

DC

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 35' 03''

107° 51' 51''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Bình 2

DC

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 34' 46''

107° 52' 14''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Hương 1

DC

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 32' 35''

107° 50' 53''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Tân Hương 2

DC

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 32' 54''

107° 50' 33''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Thanh Hương 1

DC

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 33' 07''

107° 50' 26''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Thanh Hương 2

DC

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 33' 02''

107° 50' 15''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Thanh Hương 3

DC

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 33' 20''

107° 50' 35''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Thanh Xuân

DC

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 35' 29''

107° 53' 02''

 

 

 

 

C-48-12-D-d

thôn Thanh Xuân 1

DC

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 34' 01''

107° 50' 47''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

thôn Thanh Xuân 2

DC

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 34' 13''

107° 50' 58''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

cầu Suối Đỏ

KX

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 32' 45''

107° 49' 29''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

đường Đoàn Thị Điểm

KX

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 35' 44''

107° 53' 31''

11° 33' 47''

107° 50' 38''

C-48-12-D-C

đường Nguyễn Văn Cừ

KX

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

 

 

11° 36' 24''

107° 50' 33''

11° 32' 10''

107° 49' 17''

C-48-12-D-C

nhà thờ Tân Bình

KX

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 34' 38''

107° 51' 57''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Tân Thanh

KX

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 33' 02''

107° 50' 36''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Thanh Xuân

KX

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 33' 58''

107° 50' 48''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

nhà thờ Thượng Thanh

KX

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 33' 15''

107° 50' 21''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Nhà máy Thủy điện Lộc Phát

KX

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 32' 40''

107° 50' 17''

 

 

 

 

C-48-12-D-C

Trường Trung học phổ thông Lộc Thanh

KX

xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc

11° 32' 58''

107° 50' 35''