Quyết định 962/QĐ-BTP 2018 công khai số liệu dự toán ngân sách

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 962/QĐ-BTP

Quyết định 962/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:962/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành:26/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 962/QĐ-BTP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
____________

Số: 962/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-BTP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tư pháp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- B
ộ Tài chính (Vụ HCSN, Vụ NSNN);
- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Phan Anh Tu
ấn

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 962/QĐ-BTP ngày 26/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao (1)

Dự toán đã phân bổ (chi tiết từng loại khoản, đơn vị) (2)

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NSNN (I + II+III)

7,297,157

7,297,157

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 - 341)

4,022,879

4,022,879

 

 

Giao tự chủ tài chính

0

0

 

 

Giao không tự chủ TC

4,022,879

4,022,879

 

1

Cục Công tác phía Nam (Văn phòng Cục)

149,932

149,932

 

 

Giao tự chủ tài chính

 

 

 

 

Giao không tự chủ TC

149,932

149,932

 

2

Tổng cục Thi hành án dân sự

3,872,947

3,872,947

 

 

Giao tự chủ tài chính

 

 

 

 

Giao không tự chủ TC

3,872,947

3,872,947

 

II

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

144,278

144,278

 

 

Kinh phí không thường xuyên

144,278

144,278

 

 

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột (Loại 070- 092)

144,278

144,278

 

 

Kinh phí không thường xuyên

144,278

144,278

 

III

CHI VIỆN TRỢ (LOẠI 400- 402)

3,130,000

3,130,000

 

 

Kinh phí không thường xuyên

3,130,000

3,130,000

 

 

Trường Đại học Luật Hà Nội

3,130,000

3,000,000

 

 

KP giao không thường xuyên

3,130,000

3,130,000

 

 

Đào tạo học sinh Lào

3,000,000

3,000,000

 

 

KP giao không thường xuyên

3,000,000

3,000,000

 

 

Đào tạo học sinh Campuchia

130,000

130,000

 

 

KP giao không thường xuyên

130,000

130,000

 

Ghi chú: (1) Công văn số 704/BTC-HCSN ngày 18/01/2018 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự; Công văn số 892/BTC-HCSN ngày 23/01/2018 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí tinh giản biên chế năm 2018 (đợt 1); Công văn số 2775/BTC-QLN ngày 13/3/2018 của Bộ Tài chính về kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào, Campuchia năm 2018;

(2) Quyết định số 431/QĐ-BTP ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 466/QĐ-BTP ngày 20/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi