Quyết định 683/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động Ban Điều phối Dự án cải thiện Môi trường đô thị miền Trung (nguồn vốn ADB)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 683/QĐ-BXD

Quyết định 683/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động Ban Điều phối Dự án cải thiện Môi trường đô thị miền Trung (nguồn vốn ADB)
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:683/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Lại Quang
Ngày ban hành:25/06/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----------------

Số: 683/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG (NGUỒN VỐN ADB)

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Hiệp định vốn vay, khoản 2034-VIE ngày 06/2/2004 giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho dự án “Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung”;

Căn cứ Văn bản số 4321/VPCP-QHQT ngày 26/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn dự án “ Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung”;

Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt dự toán chi phí hoạt động Ban điều phối dự án Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BXD ngày 20/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân bổ vốn dư dự án “ Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung” (đợt 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban điều phối dự án, Ban quản lý dự án phát triển đô thị- Cục Phát triển đô thị tại văn bản số 73/CV-PCU ngày 02/6/2010 về việc phê duyệt dự toán hoạt động của Ban điều phối dự án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động của Ban điều phối Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung (nguồn vốn ADB) đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 với nội dung cụ thể như sau:

- Dự toán đã được phê duyệt: 332.000USD (Ba trăm ba mươi hai ngàn Đô la Mỹ); tương đương với 5.315.652.000đồng

- Dự toán điều chỉnh: 370.772 USD (Ba trăm bảy mươi ngàn bảy trăm bảy mươi hai Đô la Mỹ); tương đương với 6.338.988.907đồng.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Trên cơ sở dự toán chi phí được duyệt, Giám đốc Ban điều phối dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung Ban có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn ngân sách và các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng Hiệp định đã ký kết; được chủ động điều chỉnh các khoản mục chi hoạt động Ban điều phối Dự án cho phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế của Dự án. Việc mua sắm trang thiết bị nằm trong dự toán chi phí được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển đô thị, Giám đốc Ban điều phối dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VP, KHTC. H(6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi