Quyết định 372/QĐ-BTC phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 372/QĐ-BTC

Quyết định 372/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:372/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:21/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính phân cấp ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc

Việc phân cấp ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính được quy định tại Quyết định 372/QĐ-BTC ngày 21/03/2018.

Theo Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị là máy vi tính, máy in chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

Đồng thời, Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng khác tại các Cục, Vụ và tương đương, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (trừ các Trường, các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm thu chi thuộc Bộ).

Thủ trưởng các Tổng cục (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan…) và Thứ trưởng các Trường thuộc Bộ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng khác tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 372/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 372/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

S: 372/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ, HỆ THỐNG THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính được quy định như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị là máy vi tính, máy in chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy vi tính, máy in chuyên dùng nêu trên tại các cơ sở đào tạo (bao gồm các Trường thuộc Bộ; các đơn vị đào tạo thuộc các Tổng cục) là máy vi tính, máy in chuyên dùng sử dụng cho công tác quản lý hành chính.

Đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy vi tính, máy in chuyên dùng phục vụ cho hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng khác (trừ máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại điểm a khoản này) tại các Cục, Vụ và tương đương thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (trừ các Trường thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Thủ trưởng các Tổng cục (Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước) và Thứ trưởng các Trường thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại khoản 3 Điều này) ban hành:

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng khác (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (bao gồm máy vi tính, máy in phục vụ cho hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo) tại các đơn vị đào tạo thuộc phạm vi quản lý theo quy định chi tiết của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo;

3. Người đứng đu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kế hoạch - Tài chính:

a) Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này; trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp của đơn vị, hệ thống thuộc Bộ quy định tại Quyết định này;

c) Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp cho phù hợp quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ:

a) Căn cứ phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại Điều 1 Quyết định này; Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ có trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bo phù hợp quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị sau khi có ý kiến tham gia bằng văn bản của Cục Kế hoạch - Tài chính và Cục Quản lý công sản;

b) Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp cho phù hợp quy định của pháp luật;

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân cấp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ điểm 1.2 khoản 1 và điểm 2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC
.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi