Quyết định 2951/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

Số: 2951/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

------------------------

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam áp dụng cho các tổ chức tín dụng như sau:
Điều 2. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ áp dụng cho các tổ chức tín dụng như sau:
1. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng ngoại tệ áp dụng như sau:
a. Các ngân hàng thương mại Nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính là 7% trên tổng số dư tiền gửi bằng ngoại tệ phải dự trữ bắt buộc.
b. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác là 6% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.
2. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên bằng ngoại tệ áp dụng như sau:
a. Các ngân hàng thương mại Nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính là 3% trên tổng số dư tiền gửi bằng ngoại tệ phải dự trữ bắt buộc.
b. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác là 2% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 12 năm 2008 và thay thế Quyết định số 2811/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2008 và Điều 2 Quyết định số 2560/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP; Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2951/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2951/QĐ-NHNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 03/12/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
THE STATE BANK OF VIETNAM
------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom - Happiness
------------
No. 2951/QD-NHNN
Hanoi, December 03, 2008
 
DECISION
ON THE ADJUSTMENT OF REQUIRED RESERVE RATIO FOR VIETNAMESE DONG DEPOSIT OF CREDIT INSTITUTIONS
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in 1997; the Law on amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam issued in 2003
- Pursuant to the Law on the Credit Institutions issued in 1997; the Law on amendment, supplement of several articles of the Law on the Credit Institutions issued in 2004;
- Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated 26 August 2008 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,
DECIDES:
Article 1. Required reserve ratios applicable to Vietnamese Dong Deposit of credit institutions shall be as follows:
1. Required reserve ratios applicable to demand VND deposit and VND deposit with the term of less than 12 months shall be as follows:
a. For State owned commercial banks (Bank for agriculture and rural development excluded), Bank for foreign trade of Vietnam, urban commercial joint stock banks, joint venture banks, foreign banks branches, finance companies, the ratio shall be 6% over the total deposit balances subject to required reserve.
b. In respect of the Bank for agriculture and rural development, the ratio shall be 3% over the total deposit balances subject to required reserve.
c. In respect of rural commercial joint stock banks, Central Peoples Credit Fund, cooperative banks, the ratio shall be 1% over the total deposit balances subject to required reserve.
2. Required reserve ratios applicable to VND deposit with the term of 12 months and more shall be as follows:
a. For State owned commercial banks (Bank for agriculture and rural development excluded), Bank for foreign trade of Vietnam, urban commercial joint stock banks, joint venture banks, foreign banks branches, finance companies and finance leasing companies, the ratio shall be 2% over the total deposit balances subject to required reserve.
b. In respect of the Bank for agriculture and rural development, rural commercial joint stock banks, Central Peoples credit Fund, cooperative banks, the ratio shall be 1% over the total deposit balances subject to required reserve.
Article 2. Required reserve ratios applicable to foreign currency deposit of credit institutions shall be as follows:
1. Required reserve ratios applicable to demand foreign currency deposit and foreign currency deposit with the term of less than 12 months shall be as follows:
a. For State owned commercial banks (Bank for agriculture and rural development excluded), Bank for foreign trade of Vietnam, urban commercial joint stock banks, joint venture banks, foreign banks branches, finance companies, the ratio shall be 7% over the total foreign currency deposit balances subject to required reserve.
b. In respect of the Bank for agriculture and rural development, rural commercial joint stock banks, Central Peoples credit Fund, cooperative banks, the ratio shall be 6% over the total deposit balances subject to required reserve.
2. The required reserve ratios applicable to foreign currency deposit with the term of 12 months and more shall be as follows:
a. For State owned commercial banks (Bank for agriculture and rural development excluded), Bank for foreign trade of Vietnam, urban commercial joint stock banks, joint venture banks, foreign banks branches, finance companies, finance leasing companies, the ratio shall be 3% over the total deposit balances subject to required reserve.
b. In respect of the Bank for agriculture and rural development, rural commercial joint stock banks, Central Peoples credit Fund, cooperative banks, the ratio shall be 2% over the total deposit balances subject to required reserve.
Article 3. This Decision shall be effective for the implementation of the required reserve maintenance period of December 2008 and replace the Decision No. 2811/QD-NHNN dated 20 November 2008 and Article 2 of the Decision No. 2560/QD-NHNN dated 3 November 2008 of the State Banks Governor.
Article 4. The Director of the Administrative Department, the Director of Monetary Policy Department, Heads of units of the State Bank of Vietnam, General Managers of State Bank branches in provinces, cities, General Directors (Directors) of credit institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.
 
 
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
Nguyen Van Giau
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!