Quyết định 242/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự toán cho Ngân sách nhà nước năm 2011 từ nguồn vốn đối ứng cho Dự án JICA của Cục Chế biến, Thương mại, nông lâm thuỷ sản và Nghề muối

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 242/QĐ-BNN-TC

Quyết định 242/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự toán cho Ngân sách nhà nước năm 2011 từ nguồn vốn đối ứng cho Dự án JICA của Cục Chế biến, Thương mại, nông lâm thuỷ sản và Nghề muối
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:242/QĐ-BNN-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành:02/03/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
Số: 242/QĐ-BNN-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 TỪ NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG CHO DỰ ÁN JICA CỦA CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI, NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008, Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BNN-TC, ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 cho Cục Chế biến, Thương mại, nông lâm thủy sản và Nghề muối;
Căn cứ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính được đề cập tại khoản 6, thuộc điều 2, trong Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN, ngày 28/01/2008, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại, nông lâm thủy sản và Nghề muối (Công văn số 169/CB-BQLDA, 24/2/2011),
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2011 - vốn đối ứng cho Dự án "Nâng cao năng lực về phát triển ngành nghề nông thôn phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn Việt Nam" do Cục Chế biến, Thương mại, nông lâm thủy sản và Nghề muối thực hiện với tổng kinh phí: 614.000.000 đồng (Chi tiết theo Biểu đính kèm).
Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách nêu tại Điều 1 tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Dự án nêu trên và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước (giao dịch);
- Lưu: VT, TC (PHL).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 
DỰ TOÁN
CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 VỐN ĐỐI ỨNG DỰ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ PHÁT TRIỂN NNNT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM"
(Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-BNN-TC ngày 02/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị: Nghìn đồng

Mục
Nội dung
Số tiền
Ghi chú
 
Nhóm 1: Thanh toán cá nhân
188.964
 
6100
Phụ cấp lương kiêm nhiệm
188.964
Thông tư 219/2009/TT-BTC
 
Giám đốc dự án (4,74+0,8)*50%*730*4T
8.088
 
 
Giám đốc dự án (4,74+0,8)*50%*830*8T
18.393
 
 
8 thành viên
(5,08+5,08+0,6+5,42+0,6+3,33+0,4+3+2,67+3.33+3.33) *40%*4T*730
38.357
 
 
(5,08+5,42+0,6+5,42+0,6+3,33+0,4+3+2,67+3.33+3.33) *40%*8T*830
88.126
 
 
01 lái xe * 2,500N * 12T
30.000
 
 
BHXH, YT, TN (16+3+1)%
6.000
 
 
Nhóm 2: Chi hoạt động nghiệp vụ
379.666
Thông tư 219/2009/TT-BTC
6500
Thanh toán dịch vụ công cộng
74.874
 
 
Tiền nhiên liệu: 01 xe phục vụ các hoạt động công tác tại các địa phương
Trung bình: 2000km/tháng: 15 lít/100km x 19.300 đ/l; 12 tháng
69.480
 
 
Bảo dưỡng xe, thay dầu định kỳ
5.394
 
6550
Vật tư văn phòng
35.000
 
 
Văn phòng phẩm, mực in, photo, giấy photo mua sắm vật tư văn phòng cho PMU và JCC
Trung bình: 2.000.000 đ/tháng x 12 tháng
24.000
 
 
Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ Dự án (trung bình 1.1 tr/tháng)
11.000
 
6600
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
34.200
 
 
Khoán điện thoại; Giám đốc 250N/tháng; các thành viên 8*200N/tháng
22.200
 
 
Tiền điện thoại, sách báo, tạp chí 1tr/tháng
12.000
 
6650
Hội thảo, tập huấn …
47.280
Thông tư 97/2010/TT-BTC
 
Hội thảo
30.000
 
 
Nước uống, chi khác: 30đb*5 ngày * 50.000đ
7.500
 
 
Phụ cấp tiền ăn và tiêu vặt: 30đb * 5 ngày * 150N/đb
22.500
 
 
Họp PMU và JCC
17.280
 
 
Nước uống: 9 người * 12T * 10.000đ
1.080
 
 
Phụ cấp tiền ăn và tiêu vặt: 9 người * 12T * 150.000 đ/db
16.200
 
6700
Công tác phí đi thực địa, tham dự tập huấn
178.312
Thông tư 97/2010/TT-BTC
 
Kiểm tra giám sát  DA: 10 người x 45 ngày 150.000 đ/người/ngày (cho 8 dự án, 16 đợt đi kiểm tra, giám sát + 3 đợt đi khảo sát thực địa) (trường hợp đi và về trong ngày thanh toán 100.000đ/người)
67.500
 
 
Tiền ngủ đi kiểm tra dự án năm 2011 và khảo sát thực địa làm pha 2: 3 phòng x 39 đêm x 500.000đ/P
58.500
 
 
Vé cầu đường, cầu phà, bến bãi kiểm tra dự án và khảo sát thực địa chuẩn bị pha 2 Dự án
3.664
 
 
Vé máy bay đi kiểm tra dự án: Điện Biên 3 người (2 đợt) x 1,976/vé
11.856
 
 
Vé máy TP.HCM, Lâm Đồng khảo sát thực địa chuẩn bị pha 2 Dự án: 3 vé x 3 lượt x 4.088 nghìn
36.792
 
7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
10.000
 
 
Viết báo cáo chuyên môn (2 bc x 5.000.000 đ/bc)
10.000
 
 
Nhóm 4: Chi khác
45.370
 
7750
Chi khác
 
 
 
Chi tiếp khách 03 đoàn chuyên gia sang làm việc (50 người x 300.000 đồng)
15.000
Thông tư 01/2010/TT-BTC
 
Mua bảo hiểm vật chất cho xe ôtô (theo mức năm 2009, 2010) và chi mua BH dân sự bắt buộc
30.370
 
 
Chi khác
 
 
 
Tổng cộng
614.000
 

Số tiền bằng chữ: Sáu trăm, mười bốn triệu đồng chẵn.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 26/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2299/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn

Thông tư 26/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2299/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn

Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi