Quyết định 206/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi khoản 2 Điều 9 “Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 26/03/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-----------
Số: 206/2000/QĐ-NHNN13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2000 

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 9 “QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ LIÊN NGÂN HÀNG” BAN HÀNH KÈM THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 101/1999/QĐ-NHNN13 NGÀY 26/3/1999 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
----------------------
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
 
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.- Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 “Quy chế tổ chức và hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 26/3/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau :
“Tỷ giá giao dịch giữa các ngoại tệ chuyển đổi khác (không phải là USD) với VNĐ do Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng thành viên tự quyết định”.
Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3.- Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng thành viên Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
KT. THỐNG ĐỐCNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC


 

Nguyễn Văn Giàu
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 206/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi khoản 2 Điều 9 “Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 26/03/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 206/2000/QĐ-NHNN13 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 11/07/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------
No. 206/2000/QD-NHNN13
Hanoi, July 11th , 2000
 
DECISION
ON THE AMENDMENT OF PARAGRAPH 2, ARTICLE 9 OF THE "REGULATION ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE FOREIGN CURRENCY INTER-BANK MARKET" ISSUED IN CONJUNCTION WITH DECISION NO. 101/1999/QD-NHNN13 DATED 26 MARCH, 1999 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997 and the Law on the Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15 CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Pursuant to the Decree No. 63/1998/ND-CP dated 17 August, 1998 of the Government on foreign exchange control;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,
DECIDES
Article 1. To amend paragraph 2, Article 9 of the "Regulation on the organisation and operation of the foreign currency inter-bank market" issued in conjunction with Decision No. 101/1999/QD-NHNN13 dated 26 March, 1999 of the Governor of the State Bank as follows:
"The transaction exchange rates between other convertible foreign currencies (other than US$) and VND shall be determined by the General Directors (Directors) of member credit institutions".
Article 2. This Decision shall be effective 15 days from the date of signing.
Article 3. The Director of the Administration Department, the Director of Banking Operations Department, Heads of units of the State Bank, General Managers of the State Bank branches in provinces and cities, Chairman, General Directors (Directors) of credit institutions being members of the foreign currency inter-bank market shall be responsible for the implementation of this Decision.
 

 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Van Giau

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!