Quyết định 1641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Khoản vay Chương trình Phát triển Tài chính Vi mô - Tiểu chương trình 2 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
------------
Số: 1641/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC KHOẢN VAY “CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VI MÔ - TIỂU CHƯƠNG TRÌNH 2” DO ADB TÀI TRỢ
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5613/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 8 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục Khoản vay “Chương trình Phát triển Tài chính Vi mô - Tiểu Chương trình 2” (Tiểu Chương 2) với các nội dung chủ yếu sau:
1. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
2. Mục tiêu và kết quả chính: Tiểu Chương trình 2 giúp Chính phủ xây dựng một ngành tài chính vi mô năng động và mở rộng hơn về chiều rộng và chiều sâu, tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng thu nhập thấp với các dịch vụ tài chính vi mô đa dạng và bền vững. Các kết quả chính gồm: tạo dựng môi trường chính sách và pháp lý thuận lợi; nâng cao năng lực và chất lượng quản lý, giám sát cho các cơ quan quản lý thuận lợi; nâng cao năng lực và chất lượng quản lý, giám sát cho các cơ quan quản lý nhà nước; phát triển năng lực thể chế và hoạt động của các định chế tài chính tham gia vào lĩnh vực tài chính vi mô.
3. Tổng mức tài trợ: 50 triệu USD (nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Phát triển châu Á - ADF).
4. Cơ chế quản lý tài chính: Khoảng tài trợ của ADB là vốn hỗ trợ Ngân sách Nhà nước, được giải ngân một lần ngay sau khi Hiệp định vay có hiệu lực và được cân đối, sử dụng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
5. Thời gian thực hiện các hành động chính sách: Phía Việt Nam đã hoàn thành 20/21 hành động cam kết thuộc Khung chính sách trong tháng 6 năm 2014. Hành động chính sách còn lại cam kết hoàn thành trong tháng 9 năm 2014.
6. Tổ chức thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan chủ quản Tiểu Chương trình 2. Các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các hành động thuộc Khung chính sách theo phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình.
Điều 2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Thư Chính sách Phát triển gửi Chủ tịch ADB đề nghị hỗ trợ triển khai Tiểu Chương trình 2.
Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện Văn kiện Tiểu Chương trình 2 để chuẩn bị đàm phán với ADB.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT(3).HN.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi