Quyết định 1488/QĐ-BTC 2020 ban hành tiêu chuẩn, quy định mức sử dụng tài sản công

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1488/QĐ-BTC

Quyết định 1488/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1488/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:01/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Ngày 01/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1488/QĐ-BTC về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QHH14 ngày 21/6/2017.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các Cục, Vụ và tương đương thuộc Bộ Tài chính; của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính (trừ các Trường thuộc Bộ Tài chính và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính).

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các Tổng cục (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc các Tổng cục).

Ngoài ra, Thủ trưởng các Trường thuộc Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc các Trường).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1488/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 1488/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sô 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dn chế độ quản lý, tính hao mòn, khu hao tài sản c định tại cơ quan, t chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công (trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc; xe ô tô; máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ) - sau đây gọi là tài sản công khác theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các Cục, Vụ và tương đương thuộc Bộ Tài chính; của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính (trừ các Trường thuộc Bộ Tài chính và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính).
2. Thủ trưởng các Tổng cục (Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước) ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc các Tống cục).
3. Thủ trưởng các Trường thuộc Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc các Trường).
4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính, thuộc các Tổng cục, thuộc các Trường thuộc Bộ Tài chính ban hành tiêu chuân, định mức sử dụng tài sản công khác tại đơn vị theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.
5. Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác phải đảm bảo phù hợp với khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cục Kế hoạch - Tài chính
a)  Chủ trì thẩm định các nội dung nêu tại khoản 1 Điều ĩ Quyết định này, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.
b)  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp quy định tại Quyết định này.
c)  Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp dảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.
2. Thủ trưởng các Tổng cục, các Trưởng thuộc Bộ
a)  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công khác của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) sau khi có ý kiến tham gia bằng văn bản của Cục Kế hoạch - Tài chính.
b)  Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy dịnh về phân cấp cho phù hợp quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
-  Như Điều 3;

-  Các đơn vị thuộc BTC;

-  Cổng TTĐT BTC {để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

 

BỘ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi