Nghị quyết 34/NQ-CP 2022 phương án tài chính Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 34/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN “PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SỬ DỤNG VỆ TINH QUAN SÁT TRÁI ĐẤT” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

__________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ý kiến của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý chủ trương cấp ngân sách bổ sung 291,891 tỷ đồng (tương đương 10% giá trị quả vệ tinh LOTUSat-1 và các chi phí vay lại) cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để bảo đảm Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trả nợ phần vay lại của Dự án đầy đủ, đúng hạn trong giai đoạn 05 năm vệ tinh vận hành trên quỹ đạo, tương ứng với thời gian trả nợ vay lại của Dự án (dự kiến từ năm 2024 đến năm 2028) theo Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 (Điểm 10).

Điều 2. Bộ Tài chính tiếp tục đàm phán Công hàm trao đổi (E/N) với phía Nhật Bản cho khoản vay lần 2 cho Dự án và khẩn trương báo cáo Chính phủ kết quả đàm phán. Trên cơ sở kết quả đàm phán Công hàm trao đổi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương đàm phán Thỏa thuận vay Nhật Bản (L/A) lần 2 cho Dự án.

Điều 3. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

- Trên cơ sở kinh phí được ngân sách Trung ương cấp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cấp ảnh vệ tinh LOTUSat-1 miễn phí cho các Bộ, ngành, cơ quan theo nhu cầu ưu tiên sử dụng từ năm 2024 đến năm 2028. Trường hợp thời gian vệ tinh vận hành trên quỹ đạo dài hơn 05 năm, xem xét đề xuất phương án tiếp tục cung cấp ảnh miễn phí cho các Bộ, ngành, cơ quan sau năm 2028.

- Lập, quản lý, sử dụng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đối với phân cấp ngân sách bổ sung để bảo đảm trả nợ vay lại của Dự án đầy đủ, đúng hạn trong giai đoạn 05 năm vệ tinh vận hành trên quỹ đạo, tương ứng với thời gian trả nợ vay lại của Dự án (dự kiến từ năm 2024 đến năm 2028) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Bố trí nguồn đ chi trả các chi phí phát sinh khác trong quá trình trả nợ vay lại (nếu có).

- Khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục về tài chính theo quy định để thúc đẩy triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg; các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). HQ.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Nghị quyết 34/NQ-CP

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về phương án tài chính Dự án "Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:34/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:15/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phương án tài chính Dự án phòng chống thiên tai sử dụng vệ tinh quan sát

Ngày 15/03/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP về phương án tài chính Dự án "Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Theo đó, Chính phủ đồng ý chủ trương cấp ngân sách bổ sung 291,891 tỷ đồng (tương đương 10% giá trị quả vệ tinh LOTUSat-1 và các chi phí vay lại) cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để bảo đảm Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trả nợ phần vay lại của Dự án đầy đủ, đúng hạn trong giai đoạn 05 năm vệ tinh vận hành trên quỹ đạo.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục đàm phán Công hàm trao đổi (E/N) với phía Nhật Bản cho khoản vay lần 2 cho Dự án và khẩn trương báo cáo Chính phủ kết quả đàm phán.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 34/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tài chính-Ngân hàng , Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách

Vui lòng đợi