Nghị quyết 93/NQ-CP phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/ chưa phân bổ của Bộ Y tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 93/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 số 58/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8641/BTC-HCSN ngày 03 tháng 8 năm 2021;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý Bộ Y tế sử dụng 253.389,6 triệu đồng (hai trăm năm mươi ba tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng) dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 chưa phân bổ để phân bổ cho các đơn vị của Bộ Y tế đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật (241.683 triệu đồng) và thực hiện chế độ mới tăng thêm đối với các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần (11.706,6 triệu đồng) như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8641/BTC-HCSN nêu trên. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo.

Điều 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH;

- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 93/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 19/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!