Quyết định 1402/QĐ-TTg 2021 chủ trương đầu tư Dự án Phát triển bền vững Đà Nẵng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1402/QĐ-TTg

Quyết định 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển bền vững Thành phố Đà Nẵng", do Ngân hành Thế giới tài trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1402/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:13/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng

Ngày 13/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1402/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển bền vững Thành phố Đà Nẵng", do Ngân hành Thế giới tài trợ.

Theo đó, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển bền vững Thành phố Đà Nẵng” do Ngân hàng Thế giới tài trợ với các nội dung như sau: Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31/12/2022; Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và điều chỉnh một số hạng mục của Hợp phần 2 – Hệ thống xe buýt nhanh thí điểm; Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của Dự án 90,819 triệu USD;…

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, giải trình; tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan trong thực hiện điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1402/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Số: 1402/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng”,

do Ngân hàng Thế giới tài trợ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Công văn số 1983/TTg-QHQT ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, các Quyết định số: 735/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016, 823/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, do WB tài trợ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5268/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 11 tháng 8 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, với các nội dung như sau:

1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và điều chỉnh một số hạng mục của Hợp phần 2 - Hệ thống xe buýt nhanh thí điểm. Nội dung điều chỉnh cụ thể như kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình nêu trên.

3. Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của Dự án 90,819 triệu USD, theo đó: tổng mức đầu tư của Dự án sau điều chỉnh là: 267,5 triệu USD (tương đương 6.152,5 tỷ đồng), trong đó: Vốn vay của WB là 160,5 triệu USD, tương đương 3.691,3 tỷ đồng; vốn đối ứng là 2.461,2 tỷ đồng, tương đương 107 triệu USD.

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo công văn số 1983/TTg-QHQT ngày 21 tháng 11 năm 2012, Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, giải trình.

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan trong thực hiện điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn thành Dự án theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục sửa đổi Hiệp định với WB theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành;
- Các Bộ: KHĐT
, TC, GTVT, TNMT, TP, NG;
- NHNN VN;
- UBND thành phố Đà
Nẵng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý
TTg,
các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi