Chỉ thị 06/CT-BTC tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
_________

Số: 06/CT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

_______

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh), Cục trưởng Cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung công việc sau đây:

1. Về công tác tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong thời điểm trước, trong và sau Tết để chủ động kiểm soát ổn định thị trường giá cả, tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội:

1. Cục Quản lý giá: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả; nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu; có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết; tham mưu kịp thời cho Bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá. Đẩy mạnh công tác tổng hợp thông tin, phân tích dự báo diễn biến giá cả thị trường, chỉ số giá tiêu dùng; chủ động xây dựng kịch bản lạm phát trong năm 2021 trong đó tính toán chi tiết tác động các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kinh tế nói chung và lạm phát nói riêng, trong đó chú trọng các tác động từ tình hình dịch bệnh, thiên tai, bão lũ có thể xảy ra. Trên cơ sở kịch bản lạm phát, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp điều hành phù hợp.

2. Giám đốc Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn; cụ thể là:

a) Chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, đặc biệt là tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ, sạt lở đất; đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, nhất là đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu nhu giá cước vận tải, nông sản thực phẩm, trông giữ xe... xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, lợi dụng dịp lễ, tết, cao điểm để tăng giá cước vận tải ở mức cao bất hợp lý, các trường hợp đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, giá cả. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ.

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, căn cứ điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách địa phương và nguồn lực tài chính hợp pháp khác cúa địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

c) Tổ chức thực hiện, triển khai nghiêm túc chế độ báo cáo giá thị trường trước, trong và sau Tết quy định tại Mục II Chỉ thị này và các văn bản liên quan.

3. Cục trưởng Cục Hải quan: Tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tập trung tại các tuyến và địa bàn trọng điểm thuộc địa bàn quản lý của đơn vị.

4. Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và dịp Tết cho các vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh...

5. Cục trưởng Cục thuế: Chỉ đạo rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá.

6. Giám đốc Kho hạc Nhà nước (KBNN): Tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước, kiên quyết từ chối thanh toán các trường hợp không đủ điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật.

7.Các đơn vị thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính thực hiện tốt các công việc sau:

a) Vụ Ngân sách nhà nước. Theo dõi, cập nhật, tổng hợp báo cáo Bộ về tình hình triển khai kinh phí thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, giá cả của các địa phương.

c) Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu kịp thời các biện pháp về cơ chế tài chính và phối hợp với Cục Quán lý giá trong công tác điều hành giá và bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

d) Thanh tra Tài chính: Chủ trì thực hiện việc kiểm tra chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán, giá, thuế, phí... theo kế hoạch.

đ) Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Kiểm soát chặt chẽ mức giá và các chi phí nhập, chi phí xuất cấp, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý trực tiếp; chủ trì thẩm định, đề xuất và chỉ đạo kịp thời việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đối với các địa phương bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và trong thời gian giáp hạt...

e) Tổng Cục Hải quan: Thực hiện tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu đường bộ, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát Hải quan.

g) Tổng cục Thuế: Tăng cường các giải pháp của cơ quan thuế về phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế.

h) Kho bạc Nhà nước (KBNN): Điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước các cấp và các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước; quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ và quy định của pháp luật hiện hành.

i) Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

II. Về tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý giá có trách nhiệm đầu mối giúp Bộ tổ chức triển khai Chỉ thị; chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường; chủ trì triển khai các đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý, bình ổn giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại địa phương trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

2. Về chế độ báo cáo trong dịp Tết:

a) Sở Tài chính các tỉnh thực hiện chế độ báo cáo (bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: csgia@mof.gov.vn) về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) như sau:

- Trước Tết: Báo cáo tổng hợp tình hình giá cả thị trường trước Tết và các biện pháp, chương trình bình ổn thị trường (nếu có) trên địa bàn gửi trước ngày 05/02/2021 (gửi kèm theo báo cáo giá thị trường định kỳ theo quy định tại Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 v/v quy định chế độ báo cáo giá thị trường).

- Trong và sau Tết: Báo cáo tổng hợp tình hình giá cả thị trường trong và sau Tết trên địa bàn, thời hạn gửi trước 15h00 ngày 16/02/2021 (mùng 5 Tết).

- Trường hợp có báo cáo đột xuất hoặc báo cáo thường xuyên định kỳ ngày theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ sẽ có văn bản yêu cầu riêng.

b) Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, KBNN tại địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này trước ngày 02/02/2021 về Sở Tài chính; đồng thời gửi cơ quan cấp trên theo hệ thống.

c) Tổng cục Hải quan, Tổng Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị trong toàn ngành từ trung ương đến địa phương theo quy định gửi về Cục Quản lý giá trước ngày 05/02/2021 để tổng hợp chung (bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: csgia@mof.gov.vn).

d) Các đơn vị thuộc Bộ: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này về Cục Quản lý giá trước ngày 05/02/2021 để tổng hợp chung (bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: csgia@mof.gov.vn).

đ) Cục trưởng Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo theo thời hạn trên; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này của các đơn vị, địa phương; báo cáo Bộ những vấn đề đột xuất phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo để các đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg (để báo cáo);

- Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp chỉ đạo);

- Các Bộ: CT, Y tế, GDĐT, KHĐT, NN&PTNT, GTVT, NHNN (để phối hợp chỉ đạo);

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);

- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);

- Sở Y tế, Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);

- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Đài TH VN, Báo Nhân dân, Websites Bộ TC;

- Lưu: VT, QLG.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Tiến Dũng

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 06/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 06/CT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 21/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!