Quyết định 777-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYun Hạ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 777-TTG NGàY 21-12-1994

Về VIệC đIềU CHỉNH, Bổ SUNG đầU Tư XâY DựNG Cơ BảN

CôNG TRìNH THUỷ LợI AYUN Hạ.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ Thuỷ lợi về việc điều chỉnh, bổ xung luận chứng kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi AYun Hạ (Công văn số 1665-TT/XDCB ngày 6-8-1994); của Hội đồng Thẩm định cấp Nhà nước (Công văn số 3426-UB/VPTD ngày 15-11-1994) và ý kiến của Bộ Xây dựng,

QUYếT địNH:

 

Điều 1. - Đồng ý về những nội dung cần điều chỉnh, bổ xung luận chứng kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi AYun Hạ, đã được Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước thẩm định (Công văn số 3426-UB/VPTD ngày 15-11-1994), trong đó phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:

a) Phải gắn việc xây dựng công trình thuỷ lợi với kiến thiết đồng ruộng, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi và di dân, khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới.

b) Việc xây dựng kênh mương phải đảm bảo trước hết tưới nước phục vụ canh tác cho những vùng đã có dân ở, hoặc di dân đến đâu, xây dựng kênh mương đến đó, không xây dựng theo biện pháp "cuốn chiếu" như hiện nay, sẽ dẫn đến tình trạng xây dựng xong kênh mương, nhưng không có người sử dụng.

Bộ Thuỷ lợi, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp và giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng đề án gắn thuỷ lợi với kiến thiết đồng ruộng, di đân khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, để đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất của công trình thuỷ lợi AYun Hạ.

 

Điều 2. - Giao Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi chỉ đạo lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình để thẩm định theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, phần điều chỉnh, bổ sung đã nói tại Điều 1 trên đây.

 

Điều 3. - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối vốn để công trình hoàn thành theo đúng mục tiêu, kế hoạch và tiến độ, đưa toàn bộ hệ thống công trình vào sử dụng trong năm 1996.

 

Điều 4. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Bộ Thuỷ Lợi, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng công trình thuỷ lợi gắn với kiến thiết đồng ruộng, di dân khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, xây dựng đồng bộ công trình và hướng dẫn nhân dân trong vùng hướng lợi thâm canh, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm phát huy hết hiệu quả của công trình thuỷ lợi AYun Hạ.

 

Điều 5. - Bộ trưởng các Bộ Thuỷ lợi, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

thuộc tính Quyết định 777-TTg

Quyết định 777-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYun Hạ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:777-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đức Lương
Ngày ban hành:21/12/1994Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 777-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 777-TTg
Hanoi, December 21, 1994
 DECISION
ON THE ADJUSTMENT AND SUPPLEMENTATION OF CAPITAL CONSTRUCTION INVESTMENT FOR THE AYUN HA IRRIGATION PROJECT
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Considering the proposal of the Ministry of Water Resources on the adjustment and supplementation of the economic and technical feasibility study of the Ayun Ha irrigation project (official dispatch No. 1665/TT/XDCB on the 6th of August, 1994); of the State-level Expertise Board (Official Dispatch No. 3426-UB/VPTD on the 15th of November, 1994), and the opinion of the Ministry of Construction.
DECIDES:
Article 1.- To agree to the adjustments and supplementation of the economic and technical feasibility study of the Ayun Ha irrigation project already examined by the State-level Expertise Board (official dispatch No. 3426/UB/VPTD on the 15th of November, 1994); the following requirements should be ensured:
a/ The construction of the irrigation project must be combined with the building of the rice-fields, the restructuring of cropping and animal breeding, the resettlement of people and reclamation of waste land for the building of new economic zones.
b/ The canals and ditches must be built first of all to supply water to the fields in populated areas or new settlements, not according to a rigid plan as at present, which leaves newly built canals and ditches unused.
The Ministry of Water Resources, the State Planning Committee, the Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall have to cooperate with and help the People's Committee of Gia Lai province to make a plan for combining the construction of irrigation works with the building of rice-fields, moving people to new settlements to reclaim waste land in order to make the best use of the Ayun Ha irrigation project.
Article 2.- To assign the Minister of Water Resources to direct the drawing up of the technical design and the total cost estimate of the project for examination under current regulations. The Prime Minister empowers the Minister of Water Resources to endorse the technical design and the total cost estimate of the adjustments and supplementations, as mentioned at Article 1.
Article 3.- The State Planning Committee and the Ministry of Finance shall have to adjust the disbursement of capital to complete the project according to the set targets, plan and tempo, and put the whole project into operation in 1996.
Article 4.- The People's Committee of Gia Lai province shall have to collaborate closely with the Ministry of Water Resources, the Ministry of Agriculture and Food Industry, and the other ministries and branches concerned in combining the construction of the irrigation project with the building of rice-fields, in moving people to new economic zones to reclaim waste land, building the project synchronously, and guiding the local people to conduct intensive farming and restructure cropping and animal breeding in order to make the best use of the Ayun Ha irrigation project.
Article 5.- The Ministers of Water Resources, Construction, Finance, Agriculture and Food Industry, Science, Technology and Environment, Labor, War Invalids and Social Affairs, the Chairman of the State Planning Committee, the Governor of the State Bank, and the President of the People's Committee of Gia Lai province shall have to implement this Decision.
 

 
ON BEHALF OF THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 777-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi