Quyết định 774-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi Thạch Nham

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 774-TTG NGàY 21-12-1994

Về VIệC đIềU CHỉNH, Bổ SUNG đầU Tư XâY DựNG Cơ BảN
CôNG TRìNH THUỷ LợI THạCH NHAM

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét tờ trình của Bộ Thuỷ lợi về việc điều chỉnh, bổ sung Luận chứng kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi Thạch Nham (công văn số 1635-TT/XDCB ngày 3-8-1994); của Hội đồng thẩm định Luận chứng kinh tế - kỹ thuật cấp Nhà nước (công văn số 3396-UB/VPTĐ ngày 12-11-1994); ý kiến của Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi,

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Đồng ý về những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung Luận chứng kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi Thạch Nham, đã được Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước thẩm định (Công văn số 3396-UB/VPTĐ ngày 12-11-1994), kể cả hệ thống Nam sông Vệ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi (Tờ trình số 1635-TT/XDCB ngày 3-8-1994). Trong đó cần lưu ý các điểm sau:

- Việc chuyển nước qua sông Vệ bằng xi-phông, chỉ tận dụng cầu thi công để nhân dân địa phương đi lại được, không xây dựng cầu kiên cố riêng.

- Việc sửa chữa hệ thống kênh mương Nam sông Vệ:

+ Cho phép đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản của công trình Thạch Nham do Bộ Thuỷ lợi quản lý để sửa chữa lớn các đoạn kênh có yêu cầu điều chỉnh theo thiết kế mới và các hạng mục công trình xây lắp bằng bê-tông.

+ Việc tu bổ, sửa chữa kênh mương còn lại thì Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Công ty thuỷ nông Nam sông Vệ đảm nhiệm, trên cơ sở sử dụng nguồn thu thuỷ lợi phí và huy động công lao động của dân.

 

Điều 2

Giao Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi chỉ đạo lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình để thẩm định theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán phần điều chỉnh bổ sung đã nói tại Điều 1 trên đây.

 

 

 

 

Điều 3

Sau khi hoàn thành công trình chuyển nước qua sông Vệ, cho phép Bộ Thuỷ lợi chỉ đạo chuyển các máy bơm của trạm bơm Nam sông Vệ phục vụ cho nhu cầu ở nơi khác khi cần thiết.

 

Điều 4

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối vốn để hoàn thành công trình theo đúng mục tiêu, kế hoạch và tiến độ, đưa toàn bộ hệ thống vào sử dụng trong năm 1996.

 

Điều 5

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với Bộ Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm trong việc xây dựng đồng bộ công trình và chỉ đạo các ban, ngành ở địa phương hướng dẫn nhân dân trong vùng hướng lợi thâm canh, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy hết hiệu quả nguồn nước mà công trình thuỷ lợi Thạch Nham mang lại.

 

Điều 6

Bộ trưởng các Bộ Thuỷ lợi, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Giao thông - Vận tải, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 774-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi Thạch Nham
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 774-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 21/12/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 774-TTg
Hanoi, December 21, 1994

 
DECISION
ON THE ADJUSTMENTS AND SUPPLEMENTATIONS OF CAPITAL CONSTRUCTION INVESTMENT FOR THE THACH NHAM IRRIGATION PROJECT
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Considering the expositions by the Ministry of Water Resources on the adjustments and supplementations of the economic and technical feasibility study of the Thach Nham irrigation project (official dispatch No.1635-TT/XDCB o n the 3rd of August 1994); of the State-level Experise Board for Economic and Technical Feasibility Studies (official dispatch No.3396-UB/VPTG on the 12th of November 1994); and the opinions of the Ministry of Construction and the People's Committee of Quang Ngai province.
DECIDES:
Article 1.- To agree to the adjustments and supplementations of the economic and technical feasibility study of the Thach Nham irrigation project, which has been examined by the State-level Expertise Board (official dispatch No.3396-UB/VPTD on the 12th of November 1994), including the system south of the Ve river as proposed by the Minister of Water Resources (exposition No.1635/TT-XDCB on the 3rd of August 1994). Attention should be drawn to the following points:
- In conducting water through the Ve river by means of a siphon, only the pontoon bridge should be used for the passage of the local population and no permanent bridge shall be built.
- In repairing the network of irrigation canals south of the Ve river:
+ The infrastructure construction capital of the Thach Nham project managed by the Ministry of Water Resources may be used to cover the major repairs for those dyke portions which should be adjusted in accordance with the new design, and for concrete installations.
+ The Ministry and the provincial People's Committee shall assign the implement and repair of other parts o f the canal system to the irrigation company south of the Ve river on the basis of the collection of irrigation fees and the mobilization of local people's workdays.
Article 2.- To assign the Minister of Water Resources to guide the drawing of the technical design and the total counts estimate for examination as stipulated by current regulations. The Prime Minister empowers the minister of Water Resources to endorse the technical design and the total cost estimate for the adjustment and supplementation plan as mentioned at Article 1.
Article 3.- After completing the project of conducting water through the Ve river, the Ministry of Water Resources is permitted to move the pumping machines at the pumping station south of the Ve rive to other places for use if necessary.
Article 4.- The State Planning Committee and the Ministry of Finance shall adjust the disbursement of capital in order to complete the project according to the set targets, plan and tempo, and put the entire project into operation in 1966.
Article 5.- The People's Committee of Quang Ngai province shall cooperate closely with the Ministry of Water Resources and the Ministry of Agriculture and Food Industry in building the project synchronously, and directing the local committees and branches to guide the local people to conduct intensive farming, and restructure cropping and animal breeding to make the best use of the Thach Nham irrigation project.
Article 6.- The Minister of Water Resources, Construction, Finance, Agriculture and Food Industry, and Comminations and Transport, the Chairman of the State Planning Committee, the Governor of the State bank, and the President of the People's Committee of Quang Ngai province shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER

Tran Duc Luong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!