Quyết định 537/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí năm 2011 phục hồi, cân bằng máy giải trình tự gen của Viện Thú y

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 537/QĐ-BNN-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ NĂM 2011 PHỤC HỒI, CÂN BẰNG MÁY GIẢI TRÌNH TỰ GEN CỦA VIỆN THÚ Y
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-BNN-TC ngày 06/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2011 cho Viện Thú y;
Căn cứ ý kiến chấp thuận của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và xét đề nghị của Viện Thú y tại văn bản số 58/VTY-TTr ngày 04/03/2011 về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phục hồi, cân bằng máy giải trình tự gen,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phục hồi, cân bằng máy giải trình tự gen tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Căn cứ dự toán được phê duyệt, Viện trưởng Viện Thú y tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Thú y và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 
PHỤ LỤC
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ PHỤC HỒI, CÂN BẰNG MÁY GIẢI TRÌNH TỰ GEN
(Kèm theo Quyết định số 537/QĐ-BNN-TC ngày 28/04/2011 của Bộ Nông nghiệp - PTNT)

TT
Tên thiết bị
Đơn vị tính/Code
Số lượng
Đơn giá (đồng)
Thành tiền (đồng)
 
Hóa chất chạy máy giải trình tự
 
 
 
 
1
Capillary Array, 4 x 50cm
4333466
1
23,730,000
23,730,000
2
Capillary Array, 4 x 36cm
4333464
1
23,730,000
23,730,000
3
Capillary Array, 4 x 80cm
4333465
1
23,730,000
23,730,000
4
POP-7 Polymer, 7ml
4352759
3
28,266,000
84,798,000
5
BigDye v3.1 Terminator Sequencing Standard
4336935
1
7,770,000
7,770,000
6
Hi-Di Formamide, 25ml
4311320
1
1,176,000
1,176,000
7
GA 10xBuffer / EDTA, 25ml
402824
1
3,129,000
3,129,000
8
Vật liệu tiêu hao
Gộp
1
6,833,000
6,833,000
 
Hóa chất chuẩn bị DNA
 
 
 
 
9
Kít tách RNA (Qiagen cat 741060)
Kít 250 mẫu
1
30,000,000
30,000,000
10
Superscrip III/Platinum Tax Mix (5U/ul) Invitrogen Catalog No.12547-018
Kít 100 mẫu
2
15,000,000
30,000,000
11
Buffer TAE 1 lit
Chai
1
3,300,000
 
12
Promega 100bp ladder (Cat: G2101)
Vial 500 ug
3
3,500,000
10,500,000
13
Agarose (Promega Cat: V3121) 100 gam
Lọ 100 g
1
5,500,000
5,500,000
14
6XGel Loading Buffer (Promega Cat: G11881)
Lọ 1 ml
2
1,100,000
2,200,000
15
Gel Purification (Qiagen QIAquick Kit)
Kit 100 phản ứng
1
18,000,000
18,000,000
16
Primers 1dType O, A và Asia1
Cặp
3
10,000,000
30,000,000
 
Hóa chất phản ứng giải trình tự
 
 
 
 
17
5X sequencing Buffer
4305605
1
10,143,000
10,143,000
18
BigDye V3.1 Kit, 100 reactions
4337455
1
29,463,000
29,463,000
19
Matrix Standard kit, BigDye Terminator v3.1
4336974
1
3,675,000
3,675,000
20
BigDye Xterminator® Purification Kit, 2ml
4376486
1
7,623,000
7,623,000
 
Cân chỉnh hướng dẫn sử dụng máy
 
 
 
 
21
Phí calibration máy và hướng dẫn sử dụng
Gộp
1
20,000,000
20,000,000
 
Tổng
 
 
 
372,000,000

Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn.
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 537/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí năm 2011 phục hồi, cân bằng máy giải trình tự gen của Viện Thú y
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 537/QĐ-BNN-TC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Thị Phương
Ngày ban hành: 28/04/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!