Quyết định 407/QĐ-BNN-KN 2024 thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 407/QĐ-BNN-KN

Quyết định 407/QĐ-BNN-KN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” và phát triển thủy sản bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:407/QĐ-BNN-KNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Hoan
Ngày ban hành:25/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________

Số: 407/QĐ-BNN-KN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không
báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” và phát triển thủy
sản bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” và phát triển thủy sản bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo IUU của Bộ NN&PTNT), bao gồm các thành viên như sau:

1. Trưởng Ban: Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

3. Phó Trưởng Ban: Cục trưởng Cục Thủy sản.

4. Các ủy viên gồm:

- Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường;

- Cục trưởng Cục Thú y;

- Vụ trưởng Vụ Tài chính;

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

- Chánh Văn phòng Bộ.

Trong quá trình thực hiện, khi có nhiệm vụ liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ mời đại diện cơ quan, đơn vị tham gia.

Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo và phân công lãnh đạo, chuyên viên của đơn vị theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao và có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan thường trực IUU của Bộ (Cục Kiểm ngư) triển khai thực hiện.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU được quy định tại Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình, đề án, quy hoạch phục vụ phát triển Thủy sản bền vững.

2. Chỉ đạo, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật thủy sản, cơ chế, chính sách phục vụ quản lý ngành thủy sản bền vững, phù hợp với tình hình thực tiễn và hội nhập quốc tế; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (sau đây gọi tắt là khai thác IUU).

3. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU theo định kỳ hàng năm và đột xuất; xử lý các công việc thường xuyên, đảm bảo các điều kiện hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU; triển khai các hoạt động thông tin truyền thông, tuyên truyền tập huấn pháp luật và hợp tác quốc tế trong khai thác hải sản, chống khai thác IUU với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực.

5. Đôn đốc, điều phối, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU; chỉ đạo, phối hợp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong chống khai thác IUU của các địa phương.

6. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU theo định kỳ, đột xuất.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo IUU Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo IUU hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo và trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo, phân công thực hiện.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký, ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc nơi cơ quan mình công tác để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Văn phòng IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đặt tại trụ sở Cục Kiểm ngư, cụ thể như sau:

1. Thành viên, gồm:

1.1. Chánh Văn phòng: Ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

1.2. Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Minh Tánh, Phòng Nghiệp vụ Kiểm ngư, Cục Kiểm ngư.

1.3. Các ủy viên, gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Bình, Phòng Nghiệp vụ Kiểm ngư, Cục Kiểm ngư.

- Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Kiểm ngư.

- Bà Ngô Thị Thanh Hương, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Kiểm ngư.

- Ông Tống Đức Cơ, Phòng Pháp chế, thanh tra, Cục Kiểm ngư.

- Ông Trần Nam Chung, Phòng Pháp chế, thanh tra, Cục Kiểm ngư.

- Ông Lê Văn Ninh, Trung tâm Thông tin Kiểm ngư, Cục Kiểm ngư.

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Thủy sản, gồm các phòng: Khai thác thủy sản, Quản lý tàu cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, Pháp chế, thanh tra, Trung tâm Thông tin Thủy sản.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tham mưu, triển khai, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và thông tin của cơ quan, đơn vị liên quan theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

3. Tổ chức và hoạt động:

- Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Hoạt động, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Văn phòng do Chánh Văn phòng IUU chỉ đạo, phân công thực hiện.

- Cục Kiểm ngư được Bộ trưởng giao nhiệm vụ thường trực chống khai thác IUU, chịu trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo IUU được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; giao Cục Kiểm ngư lập dự toán đột xuất, định kỳ hàng năm trình Bộ xem xét, phê duyệt, có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

2. Giao Vụ Tài chính chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trình Bộ trưởng phê duyệt.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng kinh phí, cán bộ, phương tiện, trang thiết bị do đơn vị mình quản lý để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó TTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng;

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, KN.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Minh Hoan

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi