Quyết định 379/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho nội dung hoàn thiện công nghệ tạo dòng đơn bội kép Dự án Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2011-2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 379/QĐ-BNN-TT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ÁP DỤNG
 CHO NỘI DUNG HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ TẠO DÒNG ĐƠN BỘI KÉP
DỰ ÁN "SẢN XUẤT GIỐNG NGÔ LAI GIAI ĐOẠN 2011-2015"
---------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 29/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;
Căn cứ quyết định số 1618/QĐ-BNN-XD ngày 18/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án "Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2011-2015";
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho nội dung hoàn thiện công nghệ tạo dòng đơn bội kép Dự án "Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2011-2015" do Viện Nghiên cứu ngô làm chủ đầu tư (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Định mức kinh tế kỹ thuật này làm cơ sở cho việc tính toán, xây dựng và kiểm tra đánh giá việc thực hiện Dự án nói trên và thay thế cho Phụ lục 4 "Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho nội dung hoàn thiện công nghệ tạo dòng đơn bội kép" ban hành kèm theo Quyết định số 2768/QĐ-BNN-TT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh
 
PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO NỘI DUNG
HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ TẠO DÒNG ĐƠN BỘI KÉP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 379/QĐ-BNN-TT ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
 
Tính cho 01ha/vụ

TT
Nội dung chi
ĐVT
Khối lượng
Ghi chú
I
Thuê khoán chuyên môn
 
 
 
1
Công lao động phổ thông
công
830
 
-
Làm đất
công
100
 
-
Gieo hạt
công
60
 
-
Xới, nhặt cỏ 3 lần
công
140
 
-
Cắt cỏ đường lô
công
0
 
-
Cắt cỏ trong hàng, vơ cỏ gốc
công
0
 
-
Bón phân 3 lần, vun cao
công
120
 
-
Phun thuốc BVTV, rải thuốc xử lý đất, rắc thuốc nõn trừ sâu đục thân
công
120
 
-
Đào rãnh thoát nước
công
40
 
-
Tưới nước, tiêu nước
công
90
 
-
Diệt và phòng chuột
công
40
 
-
Bảo vệ đồng ruộng
công
120
 
2
Công lao động kỹ thuật
công
1.050
 
-
Soạn giống, thiết kế thí nghiệm
công
50
 
-
Ngâm ủ hạt, xử lý colchicine, chuyển cây ra bầu
công
50
 
-
Chuyển cây ra vườn ươm
công
50
 
-
Tỉa, khử lẫn
công
130
 
-
Theo dõi, đánh giá
công
0
 
-
Thụ phấn, lai tạo
công
130
 
-
Thu hoạch
công
120
 
-
Chế biến sau thu hoạch
công
170
 
-
Phân loại hạt đơn bội
công
300
 
-
Chọn bắp, viết bao
công
0
 
-
Thu thập, xử lý số liệu, viết báo cáo
công
50
 
3
Thuê mướn khác
 
 
 
-
Thuê đất
ha
1
 
II
Nguyên, vật liệu
 
 
 
1
Giống (sử dụng nguồn đã có)
kg
20
 
2
Hóa chất
 
 
 
-
Chất gây đa bội nhiễm sắc thể (Colchicine)
lọ 5g
5
 
-
Chất bám dính (DMSO)
lọ 500ml
1
 
-
Chất khử trùng mẫu (chlorine)
lọ 500ml
2
 
3
Dụng cụ thí nghiệm
 
 
 
-
Khẩu trang bảo vệ
hộp
5
 
-
Găng tay cao su
hộp
5
 
-
Giá thể
bao
300
 
-
Khay bầu nhựa
cái
400
 
4
Phân bón
 
 
 
-
Phân hữu cơ vi sinh
kg
2.500
 
-
Đạm urea
kg
360
 
-
Lân supe
kg
700
 
-
Kali Clorua
kg
200
 
-
Vôi bột
kg
0
 
5
Thuốc BVTV
 
 
 
-
Thuốc xử lý đất và rắc nõn
kg
34
 
-
Thuốc trừ sâu, bệnh
kg
5
 
-
Thuốc trừ cỏ
kg
2
 
-
Thuốc xử lý mọt
kg
0
 
6
Vật tư chuyên dụng
 
 
 
-
Bao giấy Craft lớn (bao cờ)
cái
30.000
 
-
Bao giấy Craft nhỏ (bao bắp)
cái
30.000
 
7
Vật tư thí nghiệm rẻ tiền, mau hỏng
ha
Khoán chi
 
8
Nhiên liệu, năng lượng
 
 
 
-
Điện bảo quản giống
KWh/tháng
0
 

thuộc tính Quyết định 379/QĐ-BNN-TT

Quyết định 379/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho nội dung hoàn thiện công nghệ tạo dòng đơn bội kép Dự án "Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2011-2015"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:379/QĐ-BNN-TTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:06/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi