Quyết định 34/2002/QĐ-BNNPTNT phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp - mã số GEF-PPG TF 050719 do quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

Số: 34/2002/QĐ-BNNPTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2002 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ HỢP PHẦN QUỸ BẢO TỒN CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP - MÃ SỐ GEF-PPG TF 050719" DO QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU TÀI TRỢ

--------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển không chính thức (ODA);

Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Xét đề nghị của Cục Phát triển lâm nghiệp - công văn số 182/PTLN-KHTH về việc đề nghị phê duyệt Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị hợp phần Quỹ bảo tồn GEF;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự án "Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ bảo tồn của Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp - mã số GEF - PPG TF 050719" do Quỹ môi trường toàn cầu GEF tài trợ, với các thông tin chủ yếu như sau:

2. Tên dự án: Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ bảo tồn của Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp - mã số GEF - PPG TF 050719.

3. Nhà tài trợ: Quỹ môi trường toàn cầu (GEF)

4. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Cơ quan quản lý dự án: Cục phát triển lâm nghiệp

6. Mục tiêu cụ thể của dự án: Hỗ trợ chuẩn bị nội dung Hợp phần Quỹ bảo tồn của dự án phát triển Ngành lâm nghiệp nhằm mục tiêu quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.

7. Thời gian thực hiện dự án: 10 tháng (từ tháng 5/2002 đến 2/2003).

Tổng kinh phí dự án: 200.000 đô la Mỹ của Quỹ môi trường toàn cầu uỷ thác qua Ngân hàng thế giới.

Điều 2. Giao cho cục Phát triển lâm nghiệp chủ trì phối hợp với cục Kiểm lâm, Quỹ GEF, ngân hàng Thế giới và các cơ quan / địa phương liên quan tổ chức thực hiện dự án trên theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, tuân thủ các quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA/viện trợ hiện hành của Bộ và của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Cục trưởng Cục Phát triển lâm nghiệp và lãnh đạo các cục, Vụ, viện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Đẳng

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 34/2002/QĐ-BNNPTNT phê duyệt dự án "Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp - mã số GEF-PPG TF 050719" do quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 34/2002/QĐ-BNNPTNT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 03/05/2002 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 34/2002/QD-BNNPTNT
Hanoi, May 03, 2002

 
DECISION
APPROVING THE PROJECT ON TECHNICAL ASSISTANCE IN PREPARATION FOR THE CONSERVATION FUND UNDER THE PROJECT ON DEVELOPMENT OF THE FORESTRY SECTOR – CODE GEF-PPG TF 050719 FINANCED BY THE GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY
THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 prescribing the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2001/ND-CP of May 4, 2001 promulgating the Regulation on the management and use of official development assistance (ODA) sources;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 64/2001/QD-TTg of April 26, 2001 promulgating the Regulation on the management and use of foreign non-governmental aids;
Considering the proposal of the Department for Forestry Development – Official Dispatch No. 182/PTLN-KHTH requesting the approval of technical assistance in preparation for the GEF Conversation Fund;
At the proposal of the Director of the Department for International Cooperation,
DECIDES:
Article 1.- To approve the contents of the Project on technical assistance in preparation for the Conservation Fund under the Project on development of the forestry sector – Code GEF-PPG TF 050719, financed by the Global Environmental Facility – GEF, with the following major information:
1. The project’s name: Technical assistance in preparation for the Conservation Fund under the Project on development of the forestry sector – Code GEF-PPG TF 050719.
2. The donor: The Global Environmental Facility (GEF).
3. The agency in charge of the project: The Ministry of Agriculture and Rural Development.
4. The agency managing the project: The Department for Forestry Development
5. The project’s specific objectives: To assist the preparation for the Conservation Fund under the Project on development of the forestry sector with a view to sustainably managing forests and preserving biological diversity.
6. The project implementation duration: 10 months (from May 2002 to February 2003).
7. The total funding for the project: USD 200,000 entrusted by the Global Environmental Facility through the World Bank.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!