Quyết định 276/QĐ-CN-TĂCN 2019 chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 276/QĐ-CN-TĂCN

Quyết định 276/QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
Cơ quan ban hành: Cục Chăn nuôiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:276/QĐ-CN-TĂCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành:03/07/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cục Chăn nuôi chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã ban hành Quyết định 276/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ngày 03/7/2019.

Theo đó, chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi (địa chỉ: Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Tên phép thử cụ thể như sau:

Thứ nhất, lĩnh vực hóa học: Xác định hàm lượng Clorua hòa tan trong nước (NaCl); Xác định hàm lượng Phốt pho – Phương pháp quang phổ; Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác; Xác định hàm lượng Nitơ và tính hàm lượng Protein thô. Phương pháp phân hủy kín và chưng cất bằng hơi nước; Xác định hàm lượng Tro thô.

Thứ hai, lĩnh vực sinh học: Định lượng Coliforms – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc; Phát hiện Salmonella Spp. trên đĩa thạch; Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp định lượng tổng số bào tử Bacillus spp…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 01/7/2023.

Xem chi tiết Quyết định 276/QĐ-CN-TĂCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI

----------------

Số: 276/QĐ-CN-TĂCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

--------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI

 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;

Căn cứ Nghi định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, háng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghi định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học à Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm của Trung tâm khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi (địa chỉ: Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0961.796.885; Fax: 02437525340. Email: [email protected]) thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Danh mục phép thử được chỉ định tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu từ ngày ký đến ngày 01/7/2023

Điều 3. Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thử nghiệm do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- TTKKNKĐCN;

- TT. Tin học và Thống kê (để đăng tải);

- Vụ KHCN & MT (để biết);

- Cục QLCLNLSTS (để biết);

- Tổng cục TĐC, Bộ KHCN (để biết);

- Lưu : VT, TĂCN.

Q. CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Dương

 

 

 

PHỤ LỤC

Danh mục các phép thử thức ăn chăn nuôi được chỉ định của Trung tâm
Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-CN-TĂCN, ngày 03 tháng 7 năm 2019

của Cục Chăn nuôi)

 

TT

Tên phép thử

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo

Phương pháp thử

I

Lĩnh vực hóa học

 

 

1

Xác định hàm lượng Clorua hòa tan trong nước (NaCl)

-

TCVN 4806:2007

(ISO 06495:1999)

2

Xác định hàm lượng Phốt pho - Phương pháp quang phổ

0,3 g/kg

TCVN 1525:2001

(ISO 6491:1998)

3

Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác

-

TCVN 4326:2001

(ISO 6496:1999)

4

Xác định hàm lượng Canxi - Phương pháp chuẩn độ

-

TCVN 1526-1:2007

(ISO 6496-4:1985)

5

Xác định hàm lượng Nitơ và tính hàm

hàm lượng Protein thô. Phương pháp phân

hủy kín và chưng cất bằng hơi nước.

-

TCVN 4328-2:2011

(ISO 5983-2:2009)

6

Xác định hàm lượng Tro không tan trong Axit Clohydric

-

TCVN 9474:2012

(ISO 5985:2002)

7

Xác định hàm lượng Tro thô

-

TCVN 4327:2007

(ISO 5984:2002)

8

Xác định hàm lượng Xơ thô. Phương pháp có lọc trung gian

-

TCVN 4329:2007

(ISSO 6865:2000)

9

Xác định hàm lượng chất béo

-

TCVN 4331:2001

(ISO 6492:1999)

10

Xác định hàm lượng Đồng - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Ngọn lửa)

16 mg/kg

TCVN 1537:2007

(ISO 6869:2000)

11

Xác định hàm lượng Kẽm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Ngọn lửa)

13 mg/kg

TCVN 1537:2007

(ISO 6869:2000)

12

Xác định hàm lượng Magie

20,30 mg/kg

TCVN 1537:2007

(ISO 6869:2000)

(AAS)

13

Xác định hàm lượng Mangan

21,48 mg/kg

TCVN 1537:2007

(ISO 6869:2000)

(AAS)

14

Xác định hàm lượng Sắt

15,00 mg/kg

AOAC 999.10

(AAS)

15

Xác định hàm lượng Cadimi bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite (G-AAS)

0,41 mg/kg

AOAC 999.10

(AAS)

16

Xác định hàm lượng Chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite (G-AAS)

0,69 mg/kg

HD.12.PP.H

Ref: AOAC 999.10

17

Xác định hàm lượng Asen bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử - Phương pháp hydrua hóa (HVG-AAS)

0,45 mg/kg

AOAC 986.15(AAS)

18

Xác định hàm lượng Selen

0,1 mg/kg

AOAC 986.15 (AAS)

19

Xác định hàm lượng Thủy ngân bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử - Phương pháp hydrua hóa (HVG-AAS)

0,1 mg/kg

AOAC 971.21(AAS)

20

Xác định hàm lượng Aflatoxin tổng số (B1, B2, G1, G2) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Aflatoxin tổng

số: 6,19 µg/kg (B1:3,10 µg /kg; G1:7,19 µg /kg; B2:0,86 µg /kg, G2:1,0 µg /kg)

HD.15.PP.H (HPLC)

Ref: TCVN 7596:2007

21

Xác định hàm lượng Axit amin (Aspatic acid, Threonine, Serine, Glutamic acid, proline, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Lysine, Histidine, Arginine)

-

HD.16.PP.H

Water AccQ. Tag

(HPLC)

22

Xác định hàm lượng Nitơ amoniac

-

HD.19.PP.H

Ref: TCVN 3706:1990

23

Định tính Salbutamol

LOD =5,8 µg/kg

Test kit RANDOX

24

Định tính Clenbuterol

LOD = 5,0 µg/kg

Test kit RANDOX

25

Định tính Ractopamine

LOD = 2,0 µg/kg

Test kit RANDOX

26

Xác định hoạt độ Urê

-

HD.24.PP.H

Ref: TCVN 4847:1989

27

Xác định chỉ số Peroxid

-

TCVN 6121:2010

(ISO 3960:2007)

28

Xác định chỉ số Axit và độ axit

-

TCVN 6127:2010

(ISO 660:2009)

29

Xác định pH

-

TCVN 4835:2002

30

Xác định hàm lượng Natri - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

16,38 mg/kg

HD.10.PP.H

(Ref: TCVN 1537:2007)

31

Xác định hàm lượng Kali - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

13,27 mg/kg

HD.10.PP.H

(Ref: TCVN 1537:2007)

32

Xác định hàm lượng Protein thực

-

HD.18.PP.H

(Ref: TCVN 8801:2011)

33

Xác định hàm lượng Nitơ phi protein

-

HD.18.PP.H

(Ref: TCVN 8801:2011)

34

Xác định hàm lượng Urê

-

TCVN 6600:2000

35

Xác định hàm lượng Ractopamine - Phương pháp LC-MS/MS

6 µg/kg

HD.46.PP.H

(LC-MS/MS)

36

Xác định hàm lượng Salbutamol - Phương pháp LC-MS/MS

6 µg/kg

HD.46.PP.H

(LC-MS/MS)

37

Xác định hàm lượng Clenbuterol - Phương pháp LC-MS/MS

6 µg/kg

HD.46.PP.H

(LC-MS/MS)

38

Xác định hàm lượng Choloramphenicol bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

1,5 µg/kg

HD.47.PP.H

(LC-MS/MS)

39

Xác định hàm lượng Đường bằng phương pháp Luff-schoori

-

TCVN 10327:2014

40

Xác định hàm lượng Nitơ hòa tan sau khi xử lý bằng pepsin trong Axit clohydric loãng (Protein tiêu hóa)

-

HD.57.PP.H

(Ref: TCVN 9129:2011)

41

Xác định hàm lượng Clotetracyclin bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

30 µg/kg

HD.60.PP.H

(HPLC)

42

Xác định hàm lượng Oxytetraclin bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

30 µg/kg

HD.60.PP.H

(HPLC)

43

Xác định hàm lượng Tetracyclin bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

30 µg/kg

HD.60.PP.H

(HPLC)

44

Xác định hàm lượng Xơ xử lý bằng chất tẩy trung tính và amylaza (NDF)

-

TCVN 9590:2013

45

Xác định hàm lượng Xơ xử lý bằng chất tẩy axit (ADF) Lignin xử lý bằng chất tẩy axit (ADL)

-

TCVN 9589:2013

46

Xác định hàm lượng Axit Xyanhydric - Phương pháp chuẩn độ

-

TCVN 8763:2012

47

Xác định hàm lượng Tinh bột bằng phương pháp enzym

-

HD.70.PP.H

(Ref: TCVN 9587:2013)

48

Xác định hàm lượng Crom

0,4 mg/kg

HD.71.PP.H

(Ref: AOAC 968.08)

49

Xác định giá trị năng lượng trao đổi trong thức ăn hỗn hợp cho gia cầm

-

HD.72.PP.H

II

Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh học

 

 

1

Định lượng Coliforms- Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

10 cfu/g

1cfu/mL

TCVN 6848:2007

(ISO 4832:2007)

2

Định lượng Escherichia coli dương tính β-(Glucuronidaza - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44OC sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl β-D-glucuronid

10 cfu/g

1cfu/mL

TCVN 7924-2:2008

(ISO 16649-2:2001)

3

Phát hiện Salmonella Spp. trên đĩa thạch

Không phát hiện/25mL(g)

TCVN 10780-1:2017

(ISO 6579-1:2017)

4

Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC

10 cfu/g

1 cfu/mL

TCVN 4884-1:2015

(ISO 4833-1:2013)

5

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính Coagulase trên đĩa thạch. (Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird - Parker)

10 cfu/g

1 cfu/mL

TCVN 4830-1:2005

(ISO 6888-1:2003)

6

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch.

10 cfu/g

1 cfu/mL

TCVN 4991:2005

(ISO 7937:2004)

7

Phát hiện và định lượng Escherichia Coli giả định. Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất.

3 MPN/g(ml)

TCVN 6846:2007

(ISO 7251:2005)

8

Phát hiện và đếm vi khuẩn Coliforms Phương pháp nhiều ống

3 MPN/g(ml)

TCVN 4882:2007

(ISO 4831:2006)

9

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng tổng số bào tử Bacillus spp.

10 cfu/g

1 cfu/mL

HD.09.PP.S

(Ref: TCVN 8736:2011)

10

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Bacillus cereus giả định trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC

10 cfu/g

1 cfu/mL

TCVN 4992:2005

(ISO 7932:2004)

11

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae - Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

10 cfu/g

1 cfu/mL

TCVN 5518-2:2007

(ISO 21528-2:2004)

12

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn

chăn nuôi - Phương pháp định lượng nấm

men và nấm mốc - Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ

nước nhỏ hơn hoặc bằng 0.95

10 cfu/g

1 cfu/mL

TCVN 8275-2:2010

ISO 21527-2:2008)

13

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Saccharomyces spp. tổng số

10 cfu/g

1 cfu/mL

HD.16.PP.S

Ref: TCVN 8275­2:2010 (ISO 21527­2:2008)

14

Định lượng vi khuẩn Lactobacillus Spp.

10 cfu/g

1 cfu/mL

HD.17.PP.S

Ref:TCVN 8737:2011

(ISO 15214:1998)

(BSEN: 15787:2009)

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi