Quyết định 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT 2020 chỉ định tổ chức thử nghiệm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Quyết định 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT của Tổng cục Thủy sản về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thủy sảnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đình Luân
Ngày ban hành:05/05/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chỉ định tổ chức thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn thủy sản

Ngày 05/5/2020, Tổng cục Thủy sản ban hành Quyết định 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm.

Theo đó, Tổng cục Thủy sản chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại Hà Nội, thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện việc thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn thủy sản. Các phép thử, phương pháp thử được chỉ định bao gồm: Phương pháp xác định chỉ số axit; xác định hàm lượng xơ thô; xác định độ ẩm và hàm lượng các chất bay hơi khác; xác định hàm lượng Tro thô; xác định hàm lượng Clorua hòa tan trong nước…

Phòng thử nghiệm VinaCert có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước khi có yêu cầu và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Quyết định có hiệu lực trong 05 năm, kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG CỤC THỦY SẢN

____________

Số: 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

____________

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Tổng cục Thuỷ sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert tại Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (Địa chỉ : tầng 4, số 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.36341933; Fax: 024.36341137; E-mail: [email protected]) thực hiện việc thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản (đối với các phép thử tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định là 05 (năm) năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng thử nghiệm VinaCert tại Hà Nội có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Phòng thử nghiệm VinaCert tại Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- PTN VinaCert tại HN;

- Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ KH&CN, Tổng cục TĐC (để biết);

- Vụ KHCN&MT (để biết);

- TT Tin học và Thống kê (website Bộ NN&PTNT);

- TT Thông tin TS (website TCTS);

- Lưu VT, KHCN &HTQT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Luân

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC PHÉP THỬ, PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

 

TT

Tên phép thử

Giới hạn phát hiện (nếu có) /Phạm vi đo

Phương pháp thử

1.

Phương pháp xác định chỉ số axit

-

ISO 7305:1998

2.

Xác định hàm lượng xơ thô

Khoảng đo:

0,19 - 60,52%

TCVN 4329:2007

3.

Xác định độ ẩm và hàm lượng các chất bay hơi khác

0,095 %

TCVN 4326:2001

4.

Phương pháp xác định hàm lượng Nitơ tổng và Protein thô

Khoảng đo:

4,25 - 98,68%

TCVN 4328-1:2007

5.

Xác định hàm lượng Tro thô

0,279%

TCVN 4327:2007

6.

Xác định hàm lượng Tro không tan trong axit Clohydric

0,021%

TCVN 9474:2012

7.

Xác định hàm lượng Clorua hòa tan trong nước

Khoảng đo:

0,33 - 99,52%

TCVN 4806:2012

8.

Phương pháp xác định hàm lượng Nitơ Amoniac

0,011%

TCVN 3706:1990

9.

Xác định hàm lượng chất béo

0,088%

TCVN 4331:2001

10.

Xác định hàm lượng Natri Hydrocarbonat

0,038%

QCVN 4-13: 2010/ BYT

11.

Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và Protein thô

0,41%

TCVN 8133-1:2009

12.

Xác định hàm lượng Methionine

0,01%

V11-100

13.

Xác định hàm lượng axit amin (Isoleucine, Threonine, Cystine)

0,02%

V11-100

14.

Xác định hàm lượng axit amin (Alanine, Glycine, Serine, Proline, Phenylalanine, Lysine, Histidine, Tyrosine, )

0,03%

V11-100

15.

Xác định hàm lượng Leucine

0,04%

V11-100

16.

Xác định hàm lượng Valine

0,05%

V11-100

17.

Xác định hàm lượng axit amin (Aspartic acid, Glutamic acid)

0,06%

V11-100

18.

Xác định hàm lượng xơ thô

Khoảng đo 0,77% - 60,90%.

VICB In - Hourse- ANKOM

19.

Xác định hàm lượng Aflatoxin B1, B2, G1, G2

1ppb

V11-205

20.

Xác định hàm lượng Ethoxyquin

5ppm

AOAC: 996.13

21.

Phương pháp phát hiện Salmonella spp.

1CFU/25g

TCVN 10780­1:2017

22.

Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính 0-Glucuronidase - kỹ thuật đếm khuẩn lạc

10 CFU/g

TCVN 7924-2:2008

23.

Phương pháp phát hiện Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Vibrio cholerae

1CFU/25g

ISO 21872-1 2017

24.

Xác định hàm lượng Photpho (P)

0,0085%

TCVN 1525:2001

25.

Xác định hàm lượng Canxi (Ca)

9,18 ppm

TCVN 9588:2013

26.

Xác định hàm lượng Đồng (Cu), Sắt (Fe), Mangan (Mn), Kẽm (Zn)

50ppm

TCVN 9588:2013

27.

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd)

0,004ppm

AOAC 986.15

28.

Xác định hàm lượng Chì (Pb)

0,066ppm

AOAC 986.15

29.

Xác định hàm lượng Asen vô cơ

0,507ppm

EN 16278:2012

30.

Xác định hàm lượng Thủy ngân

0,1ppm

EN 16277:2012

31.

Xác định hàm lượng Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine

2 ppb

V11-144

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi