Quyết định 152/1999/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ 152/1999/QĐ-BNN-KL NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 1999 BAN HÀNH
QUY CHẾ SỬ DỤNG QUỸ CHỐNG CHẶT, PHÁ RỪNG VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, VẬN CHUYỂN LÂM SẢN TRÁI PHÉP

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

- Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 21/8/1999 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép;

- Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1

Ban hành kèm theo quyết định này bản quy chế quản lý sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

 

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3

Các ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, các Vụ có liên quan và thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG
QUỸ CHỐNG CHẶT, PHÁ RỪNG VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, VẬN CHUYỂN LÂM SẢN TRÁI PHÉP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL
ngày 5 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1

Quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép của ngành (5%) giao cho Cục Kiểm lâm được mở một tài khoản tiền gửi tại kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở để Cục giao dịch hoạt động.

 

Điều 2

Việc quản lý sử dụng quỹ thực hiện theo nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước.

Số dư cuối năm của quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép được kết chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp.

 

Điều 3

Cục trưởng Cục Kiểm lâm quyết định việc sử dụng quỹ ngành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

 

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC SỬ DỤNG QUỸ

 

Điều 4

Quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép được chi tiêu phục vụ các nội dung sau đây:

- Chi phục vụ công tác tuyên truyền chống chặt, phá rừng, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Chi khen thưởng tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Kiểm lâm có thành tích trong công tác chống chặt, phá rừng, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Chi cho hoạt động thông tin liên lạc trực tiếp chỉ đạo công tác chống chặt, phá rừng, và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Chi Hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện võ thuật và quản lý sử dụng vũ khí cho công chức Kiểm lâm, khảo sát thực tế, các đoàn kiểm tra để phục vụ cho công tác chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Chi hỗ trợ cho những đơn vị trong lực lượng Kiểm lâm gặp khó khăn trong công tác chống chặt phá rừng.

 

Điều 5

a) Việc sử dụng quỹ chống chặt phá rừng và sản xuất kinh doanh vận chuyển lân sản trái phép phải mở sổ sách, chứng từ, lập dự toán do Cục trưởng Cục Kiểm lâm xét duyệt.

b) Hàng quý và kết thúc năm, Cục Kiểm lâm báo cáo quyết toán việc sử dụng quỹ lên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 6

Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành bản quy chế này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 152/1999/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 152/1999/QĐ-BNN-KL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 05/11/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!