Quyết định 149/QĐ-QLCL của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc xử lý kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 149/QĐ-QLCL

Quyết định 149/QĐ-QLCL của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc xử lý kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:149/QĐ-QLCLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành:04/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
----------------------
Số: 149/QĐ-QLCL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ TẠI TRUNG TÂM
CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 2
 
 
Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;
Căn cứ Kết luận số 984/KL-QLCL ngày 28/6/2012 về xác minh nội dung phản ánh kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu của Giám đốc Trung tâm vùng 2 đối với các gói thầu mua sắm thiết bị từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp cho Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2.
Lý do: Trong hoạt động đấu thầu đã vi phạm các điều, khoản sau:
a) Điểm c khoản 2 Điều 9 (các gói thầu); khoản 1 Điều 40 (gói thầu số 1); khoản 2 Điều 61 (gói thầu số 3, 4), khoản 3 và khoản 4 Điều 61 (các gói thầu) của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
b) Điểm b khoản 1 Điều 8 (các gói thầu); khoản 3 Điều 15 (các gói thầu) và điểm b khoản 3 Điều 28 (các gói thầu) của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.
Điều 2. Biện pháp và thời gian khắc phục.
1. Giám đốc Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2:
a) Thông báo cho các nhà thầu trúng thầu về việc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm thiết bị từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
b) Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân theo Kết luận số 984/KL-QLCL ngày 28/6/2012 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và đề xuất hình thức kỷ luật.
c) Thực hiện biện pháp giải quyết đối với các nhà thầu đã có thông báo trúng thầu nhưng không được công nhận theo quy định của pháp luật.
d) Thời gian thực hiện các nội dung tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này xong trước ngày 20/7/2012.
2. Phòng Tài chính và Phòng Quản lý kiểm nghiệm Cơ quan Cục:
Đề xuất biện pháp xử lý đối với các gói thầu mua sắm thiết bị từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp cho Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 theo quy định của pháp luật về đấu thầu xong trước ngày 10/7/2012.
3. Phòng Thanh tra, Pháp chế:
Kiểm tra đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện quyết định xử lý;
Điều 3. Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế, Trưởng Phòng Tài chính, Trưởng Phòng Quản lý kiểm nghiệm và Giám đốc Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 báo cáo Cục trưởng bằng văn bản kết quả thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Website, trang tin nội bộ;
- Lưu: VT. Hồ sơ. TTPC.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi