Quyết định 115/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Bắc (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 115/TTG NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 1996 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHẢ THI TRỒNG RỪNG Ở TỈNH LẠNG SƠN VÀ TỈNH HÀ BẮC (DO CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI)

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng;

Xét tờ trình số 2253/KH ngày 8/8/1995 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1005/BKH-VPTĐ ngày 30 tháng 12 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt Dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Bắc do Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức viện trợ không hoàn lại với những nội dung chủ yếu sau đây:

1/ Tên Dự án: Trồng rừng ở tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Bắc.

2/ Cơ quan và nước viện trợ: Ngân hàng tái thiết Đức - Cộng hoà liên bang Đức.

3/ Cơ quan nhận viện trợ và chủ quản Dự án: Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

4/ Cơ quan thực hiện Dự án: Uỷ ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn và Hà Bắc.

5/ Thời gian thực hiện: 1995-1999.

6/ Địa bàn thực hiện Dự án: 20 xã thuộc 6 huyện với tổng diện tích tự nhiên 70.936 ha và tổng số dân 432.265 người của 2 tỉnh Lạng Sơn và Hà Bắc đã được Bộ Lâm nghiệp (cũ), phía Cộng hoà liên bang Đức và Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh thoả thuận.

7/ Mục đích của Dự án nhằm góp phần vào chương trình trồng rừng và bảo vệ đất đai tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Bắc thông qua việc giúp nông dân sử dụng đất có hiệu quả và bảo đảm bền vững về sinh thái; đồng thời tạo việc làm và nâng cao mức sống cho nhân dân vùng Dự án, với mục tiêu cụ thể như sau:

- Trồng mới (bao gồm cả chăm sóc và quản lý, bảo vệ) 12.600 ha rừng.

- Hỗ trợ 84 bản ở tỉnh Lạng Sơn và 61 bản ở tỉnh Hà Bắc lập kế hoạch sử dụng đất trong 3 năm đầu.

8/ Những nội dung đầu tư chủ yếu:

a) Các dịch vụ:

- Hoạt động khuyến lâm

- Cung cấp vật tư cho trồng rừng và trồng cây ăn quả.

- Giúp đỡ nông dân sử dụng đất có hiệu quả.

b) Hỗ trợ vốn trực tiếp cho hộ nông dân thông qua tài khoản sổ tiết kiệm do Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam quản lý để chi về trồng rừng.

c) Quản lý và phối hợp có hiệu quả các hoạt động của Dự án.

9/ Nguồn vốn: 10 triệu DM viện trợ không hoàn lại của Cộng hoà liên bang Đức (theo Hiệp định tài chính và Hiệp định riêng đã ký).

Điều 2.- Về tổ chức thực hiện: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan nhận viện trợ và chủ quản Dự án, phối hợp với 2 tỉnh Lạng Sơn và Hà Bắc tiếp tục chỉ đạo việc điều tra cơ bản và quy hoạch sử dụng đất của 6 xã còn lại (trong số 20 xã của Dự án) và kế hoạch sử dụng đất cấp thôn, bản của dự án; trên cơ sở đó xác định cụ thể khối lượng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ kết hợp sản xuất hoặc sản xuất kết hợp phòng hộ; tổ chức bộ máy quản lý có hiệu quả, tiết kiệm, điều hành có hiệu lực phù hợp với mục tiêu và nội dung của Dự án.

Điều 3.- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan chi tiết hoá phần Hiệp định tài chính của Dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức; rà soát lại cơ cấu vốn đối ứng trong nước nhằm bảo đảm thực hiện đúng và có hiệu quả những mục tiêu của Dự án đã đề ra với nội dung hỗ trợ trồng rừng là chính, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chính sách thu hồi bằng sản phẩm một phần vốn đã đầu tư cho các hộ gia đình để trồng rừng sản xuất.

Điều 4.- Trên cơ sở những nội dung đầu tư chủ yếu đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này và Hiệp định tài chính đã được ký kết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Dự án cho từng địa bàn liên xã, xã và từng hạng mục theo cơ chế hiện hành phù hợp với tiến độ và khả năng huy động vốn.

Điều 5.- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

thuộc tính Quyết định 115/TTg

Quyết định 115/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Bắc (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:115/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:17/02/1996Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 115/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi