Quyết định 113/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008 và một số thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 113/2008/QĐ-BNN

Quyết định 113/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008 và một số thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:113/2008/QĐ-BNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:28/11/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 113/2008/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008 và một số thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ vào Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008 và một số thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (danh mục kèm theo).
Điều 2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo quyết định này được thực hiện theo Qui định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá được ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký

TT

Tên thương phẩm

Tên hoạt chất

Vị trí

Đã in

Sửa đổi lại

1

Pesta 2SL, 5SL

Eucalyptol

Hàng thứ 7 từ trên xuống, trang 63, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

Công ty CP Nông nghiệp Thiên An

Công ty TNHH CNSH Khải Hoàn

2. Sửa đổi tên thương phẩm

TT

Tên hoạt chất

Vị trí

Đã in

Sửa đổi lại

1

Saponin 5+

Cafein 0.5%+

Azadirachtin 0.1%

Hàng thứ 2 từ dưới lên, trang 180, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

Minhoc

5.6H

Dietoc 5.6H

2

Dinotefuran

- Hàng thứ 8 từ trên xuống, trang 52, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

- Hàng thứ 2 từ trên xuống, trang 2, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18/9/2008.

New-osin

20WP

Chat 20WP

3

Validammycin

Hàng thứ 7 từ dưới lên, trang 137, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

Htponesta

30SL,

50SL,

50WP,

100WP

Valigreen

30SL, 50SL,

50WP,

100WP

4

Fipronil

- Hàng thứ 3 từ trên xuống, trang 70, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

Superfasti

800WG

Regrant

800WG

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 113/2008/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng

ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008

và một số thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng,

ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 9 năm 2008

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

BỘ TRƯỞNGBỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ vào Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008 và một số thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (danh mục kèm theo).

Điều 2.Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo quyết định này được thực hiện theo Qui định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá được ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4.Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

 

 

NỘI DUNG SỬA ĐỔI

(ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-BNN

ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký

 

TT

Tên thương phẩm

Tên hoạt chất

Vị trí

Đã in

Sửa đổi lại

1

Pesta 2SL, 5SL

Eucalyptol

Hàng thứ 7 từ trên xuống, trang 63, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

Công ty CP Nông nghiệp Thiên An

Công ty TNHH CNSH Khải Hoàn

 

2. Sửa đổi tên thương phẩm

 

TT

Tên hoạt chất

Vị trí

Đã in

Sửa đổi lại

1

Saponin 5+

Cafein 0.5%+

Azadirachtin 0.1%

Hàng thứ 2 từ dưới lên, trang 180, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

Minhoc

5.6H

Dietoc 5.6H

2

Dinotefuran

- Hàng thứ 8 từ trên xuống, trang 52, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

- Hàng thứ 2 từ trên xuống, trang 2, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18/9/2008.

New-osin

20WP

Chat 20WP

3

Validammycin

Hàng thứ 7 từ dưới lên, trang 137, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

Htponesta

30SL,

50SL,

50WP,

100WP

Valigreen

30SL, 50SL,

50WP,

100WP

4

Fipronil

- Hàng thứ 3 từ trên xuống, trang 70, Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

Superfasti

800WG

Regrant

800WG

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi