Quyết định 1014/QĐ-BNN-TCTS 2022 Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1014/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 1014/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác và Danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1014/QĐ-BNN-TCTSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành:16/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cảng Tam Quang là cảng cá chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác

Ngày 16/3/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1014/QĐ-BNN-TCTS về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác và Danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng.

Theo đó, cảng Tam Quang (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác và cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng (lần 1/2022). Đồng thời, đưa cảng Sông Gianh (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) ra khỏi Danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển có trách nhiệm thông báo Danh sách cảng cá có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; cảng cá cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng cho các thuyền trưởng, chủ tàu cá và tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn quản lý biết, thực hiện quản lý theo quy định

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1014/QĐ-BNN-TCTS tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

___________

Số: 1014/QĐ-BNN-TCTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận
nguồn gốc thủy sản từ khai thác và Danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt
động từ vùng khơi trở ra cập cảng

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 3930/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác;

Căn cứ Quyết định số 3880/QĐ-BNN-TCTS ngày 28/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố đóng cảng cá Sông Gianh, thời gian đóng cảng cá kể từ ngày 01/3/2022;

Xét Báo cáo số 283/SNN&PTNT-CCTS ngày 17/02/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam; số 265/SNN-CCTS ngày 17/02/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác và cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng (lần 1/2022) - Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đưa 01 cảng cá ra khỏi Danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng - Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển có trách nhiệm thông báo Danh sách cảng cá có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; cảng cá cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng cho các thuyền trưởng, chủ tàu cá và tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn quản lý biết, thực hiện quản lý theo quy định;

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);

- Tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định;

- TT Thông tin Thủy sản - TCTS (đăng Website);

- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Phùng Đức Tiến

 

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CẢNG CÁ

(Kèm theo Quyết định số  /QĐ-BNN-TCTS ngày  /   /2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

1. Danh sách cảng cá có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác và cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng

 

TT

Địa phương

Tên cảng cá

Địa chỉ

Cảng cá loại

Điện thoại

Quyết định công bố mở cảng cá

1

Quảng Nam

Tam Quang

Xã Tam Quang, huyện Núi Thành

II

02356277899

Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

 

 

2. Cảng cá đưa ra khỏi danh sách cảng cá đã được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác

 

TT

Địa phương

Tên cảng cá

Địa chỉ

Cảng cá loại

Điện thoại

Lý do đưa ra khỏi danh sách cảng cá đã được chỉ định

1

Quảng Bình

Sông Gianh

Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

II

02323708379

Đã công bố đóng cảng cá theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình

 

 

3. Cảng cá đưa ra khỏi Danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng

 

TT

Địa phương

Tên cảng cá

Địa chỉ

Cảng cá loại

Điện thoại

Ghi chú

1

Quảng Bình

Sông Gianh

Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

II

02323708379

Đã công bố đóng cảng cá theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi