Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính lần 4
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Loại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Nội dung tóm lược

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục loài cây trồng chính. Danh mục loài cây trồng chính sẽ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng thời kỳ.

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

BNÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:           /2019/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

DỰ THẢO 4

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2019

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục loài cây trồng chính

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục loài cây trồng chính.

Danh mục loài cây trồng chính sẽ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng thời kỳ.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân kịp thời phn ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
-
nh đạo Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trc thuộc TW;
- S
NN và PTNT các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT;
- Cổng TT
ĐT Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, KH.(220)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số           /2019/TT-BNNPTNT ngày      /      /2019 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 1. Lúa
 2. Ngô
 3. Lạc
 4. Đậu tương
 5. Cà phê
 6. Cam
 7. Bưởi

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi