Chỉ thị 9747/CT-BNN-TY 2018 quyết liệt phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 9747/CT-BNN-TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

 

CHỈ THỊ

VVIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO QUYT LIỆT CÔNG TÁC PHÒNG, CHNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM VỤ ĐÔNG XUÂN

 

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn thú y địa phương, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong thời gian qua có diễn biến phức tạp và có chiu hướng gia tăng mạnh vào các tháng cui năm, làm ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật. Để khẩn trương tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt các Sở, ban ngành, chính quyền các cấp khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định; trong đó cần tập trung thực hiện các giải pháp chính sau:

1. Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi; tiêm phòng các bệnh theo quy định; áp dụng các biện pháp phòng bệnh do ảnh hưởng của thời tiết (giá lạnh ở phía Bắc, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung); áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tt, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh; đẩy mạnh việc xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh.

2. Chỉ đạo Sở NN&PTNT, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các lực lượng chuyên môn chăn nuôi, thú y thực hiện:

a) Rà soát, tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, bệnh Dại và Tai xanh tại khu vực có dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao và địa phương bị ảnh hưởng lớn về thời tiết (lũ lụt, rét đậm, rét hại,...).

b) Đồng loạt tổ chức thực hiện Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất từ ngày 20/12/2018 - 20/01/2019 tại các khu vực đã từng xuất hiện dịch, khu vực sau lũ lụt, khu vực chăn nuôi mật độ cao, các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm.

c) Chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã; đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định.

d) Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng.

đ) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm phải tuân thủ theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT được ban hành theo Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ NN&PTNT và phải được gửi đến phòng thử nghiệm của cơ quan có thẩm quyền để xét nghiệm.

e) Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán bất hp pháp động vật, sản phẩm động vật vào Việt Nam.

3. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cưng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh.

4. Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp làm trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; khẩn trương chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí, phù hợp để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019.

Bộ NN&PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; thường xuyên thông báo về Bộ NN&PTNT để phối hợp xử lý kịp thời các vn đ phát sinh./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tưng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- Sở NN & PTNT, Chi cục CN&TY các tỉnh, tp;
- Cục TY; Cục CN; Trung tâm KNQG;
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG
 

 

Nguyễn Xuân Cường

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực