Chỉ thị về công tác phòng, chống bão, lụt, giảm nhẹ thiên tai và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề vá hoạt động trên biển

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN SỐ 04 CT/VP NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BàO, LỤT, GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN
NGHỀ CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN

 

Mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản qui định yêu cầu các cấp, các ngành và ngư dân phải có phương án phòng, chống bão, lụt và những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho người và phương tiện nghề cá khi gặp thiên tai; nhưng trên thực tế việc chấp hành các qui định của Nhà nước chưa được nghiêm túc, một số địa phương đơn vị còn tuỳ tiện, thiếu kiểm tra, đôn đốc và chưa có các biện pháp kiên quyết, hữu hiệu. Vì vậy trong những năm gần đây đã để xẩy ra các tổn thất đáng tiếc về người và tài sản cho Nhà nước và nhân dân.

Nhằm khắc phục tồn tại, thiếu sót trên đây, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão lụt gây ra và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 39 TTg ngày 18/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc "đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển", bộ chỉ thị cho các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (có quản lý thuỷ sản), các đơn vị trực thuộc Bộ và các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ thực hiện nghiêm chỉnh một số việc sau đây:

 

1/ Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ trưởng các đơn vị thuộn Bộ sớm tổ chức rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc việc thực hiện Pháp lệnh phòng, chống bão, lụt; những việc đã làm được và tồn tại trong công tác phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1996. Xây dựng các đề án, phương án phòng, chống bão, lụt năm 1997; qui định cụ thể nơi trú đậu tàu thuyền, nơi sơ tán dân, hệ thống thông tin, tín hiệu báo bão từng vùng và báo cáo về Bộ chậm nhất ngày 20/04/1997.

 

2/ Cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản có trách nhiệm:

2.1 Tiến hành rà soát lại các qui định hiện hành, đề xuất các sửa đổi, bổ xung đối với các qui định cụ thể về trang bị an toàn và cứu nạn cho người, tàu thuyền hoạt động nghề cá như phao cứu sinh, dụng cụ cứu hoả, phương tiện thông tin... phù hợp với từng vùng nước, từng loại tàu thuyền và khả năng vốn của ngư dân, tiến hành kiểm tra để bảo đảm tất cả mọi phương tiện đánh bắt thuỷ sản phải có các phương tiện an toàn tối thiểu khi đi biển; tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét những điều sửa đổi và bổ sung. Công việc này phải hoàn thành trong quí I/1997.

2.2 Phối hợp với Ngành Giao thông vận tải và các cấp chính quyền địa phương tổ chức việc đăng ký và cấp giấy phép hoạt động nghề cá cho các tàu thuyền đánh bắt hải sản theo các qui định hiện hành của Nhà nước, tàu thuyền phải có đủ trang bị an toàn, cứu nạn khi đi biển.

 

3/ Vụ nghề cá có trách nhiệm:

3.1 Xây dựng đề án tổng thể phòng, chống bão lụt và qui định nơi trú đậu tàu thuyền của ngành, phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 1997.

3.2 Phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện ngắn ngày để hướng dẫn ngư dân các kiến thức cần thiết về trang bị và sử dụng phương tiện an toàn, cứu nạn; tổng hợp nhu cầu về trang bị an toàn, cứu nạn của các địa phương, đơn vị, có biện pháp để có đủ và cung ứng kịp thời cho những địa phương và đơn vị không tự giải quyết được. Thời gian hoàn thành trong tháng 4/1997.

Phối hợp với các cơ quan thông tin ở Trung ương và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân và các chủ phương tiện hoạt động nghề cá hiểu rõ lợi ích và tầm quan trọng của việc trang bị đầy đủ các phương tiện an toàn, cứu nạn, để họ tự giác chấp hành các qui định của Nhà nước.

3.3 Phối hợp với ngành Giao thông - Vận tải và Quốc phòng tổ chức mạng thông tin liên lạc và hệ thống đảm bảo an toàn hàng hải (đèn biển, phao, cọc tiêu...) trên các tuyến sông, biển.

3.4 Đề xuất các chính sách, biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích ngư dân mua sắm các trang bị an toàn, cứu nạn. Vụ nghề cá có trách nhiệm tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét và trình Chính phủ quyết định trong quí I/1997.

Các Sở Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (có quản lý thuỷ sản) có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm địa phương tổ chức bắt buộc ngư dân mua bảo hiểm thuyền viên và khuyến khích mua bảo hiểm thân tàu.

 

4/ Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì cùng với Vụ Tài chính - Kế toán có nhiệm vụ tổng hợp nhu cầu về tài chính hàng năm trình lãnh đạo Bộ để Bộ cùng với Bộ Kế hoạch - Đầu tư xem xét phân bổ kế hoạch tài chính cho ngành Thuỷ sản làm tốt công tác phòng ngừa và cứu nạn cho người và phương tiện nghề cá, công việc này phải hoàn thành trong quí III hàng năm.

 

5/ Thường trực tìm kiếm - cứu nạn trên biển của Bộ có trách nhiệm:

5.1 Phối hợp với Bộ Quốc phòng, qui định thời gian địa điểm và cách thức tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, cứu nạn người và tàu thuyền khi gặp nạn.

5.2 Phối hợp với Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm - cứu nạn trên không, trên biển và các Sở Thuỷ sản, các Trung tâm tìm kiếm - cứu nạn của các ngành có liên quan nhằm phối hợp tổ chức kịp thời việc cứu nạn cho ngư dân và các phương tiện hoạt động nghề cá khi có tai nạn xảy ra.

 

6/ Ban Chỉ huy phòng chống bão, lụt Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và các ngành liên quan, Ban chỉ huy phòng chống bão lụt các tỉnh, các Sở Thuỷ sản và các cơ quan thông tin đại chúng có biện pháp và hình thức thông tin, thông báo kịp thời tình hình thời tiết bất thường, nhất là trong mùa mưa bão cho ngư dân biết để chủ động ra khơi, phòng tránh tai nạn xẩy ra khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

 

7/ Hội đồng quản lý Quĩ Nhân đạo nghề cá có trách nhiệm xây dựng biện pháp quyên góp mở rộng quĩ để kịp thời cứu giúp những tổ chức, ngư dân bị tai nạn do bão lụt gây ra.

 

8/ Các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có quản lý thuỷ sản), các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình cùng các cơ quan hữu quan của Bộ và địa phương có nhiệm vụ cụ thể hoá để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trên đây. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành của ngư dân và thuyền viên đối với việc đảm bảo đầy đủ trang bị an toàn cứu nạn. Trường hợp không đủ các điều kiện an toàn như qui định thì dứt khoát không được để cho ngư dân và thuyền viên ra khơi. Giám đốc các Sở, đơn vị trực thuộc Bộ phải chịu trách nhiệm việc để thiệt hại về tài sản và ngư dân, thuyền viên bị chết do thiếu các phương tiện an toàn.

Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ trong phạm vi trách nhiệm của mình khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống bão, lụt bộ xây dựng chương trình thực hiện chỉ thị này, phối hợp với thanh tra Bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ thị và thường xuyên báo cáo Bộ trưởng để chỉ đạo kịp thời.

thuộc tính Chỉ thị 04-CT/VP

Chỉ thị về công tác phòng, chống bão, lụt, giảm nhẹ thiên tai và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề vá hoạt động trên biển
Cơ quan ban hành: Bộ Thủy sảnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04-CT/VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành:08/03/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 04-CT/VP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi