Nghị quyết 33/NQ-CP tạm dừng miễn thị thực đơn phương với Nhật Bản, Nga và Belarus

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

___________

Số: 33/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus

___________________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 696/TTr-BNG-LS-m ngày 18 tháng 3 năm 2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus từ 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: CA, QP, NG, TP;

- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg Bùi Huy Hùng, các Vụ: KGVX, PL, NC, TH;

- Lưu: VT, QHQT (2). NT

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về việc tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 33/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Ngoại giao , Xuất nhập cảnh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------------

No. 33/NQ-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Hanoi, March 19, 2020

 

 

RESOLUTION

On temporary suspension of unilateral visa exemption policy for citizens of Japan, Russia and Belarus

----------------

THE GOVERNMENT

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Foreigners’ Entry into, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam dated June 16, 2014;

At the proposal of the Ministry of Foreign Affairs in the Report No. 696/TTr-BNG-LS-m dated March 18, 2020,

 

RESOLVES:

 

Article 1. To temporarily suspend the unilateral visa exemption policy for citizens of Japan, Russia and Belarus from 12:00 on March 21, 2020.

Article 2. This Resolution takes effect on the date of its signing.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!