Quyết định 110/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc đóng niên liễm cho các tổ chức Quốc tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 110/1998/QĐ-TTG
NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1998 VỀ VIỆC ĐÓNG NIÊN LIỄM CHO CÁC
TỔ CHỨC QUỐC TẾ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế của Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Các tổ chức quốc tế nêu tại Quyết định này bao gồm : Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực, các hiệp hội quốc tế chuyên ngành.

 

Điều 2. Việc tham gia làm thành viên các tổ chức quốc tế với danh nghĩa Nhà nước, danh nghĩa Chính phủ, danh nghĩa cấp ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp (gọi tắt là cơ quan) phải được phép của cơ quan có thẩm quyền và dựa trên cơ sở các điều ước quốc tế tương ứng mà phía Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

 

Điều 3. Các cơ quan Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép tham gia các tổ chức quốc tế phải thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ thành viên, trong đó có trách nhiệm đóng niên liễm theo quy định của các tổ chức quốc tế mà cơ quan mình tham gia.

 

Điều 4. Việc sử dụng ngân sách Nhà nước để đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế chỉ được xem xét, áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia các tổ chức quốc tế không mang tính kinh doanh, dịch vụ và mức đóng góp phải được xác định ngay từ đầu, trong văn bản trình xin phép tham gia. Trong quá trình tham gia, thực hiện các điều ước quốc tế, nếu tổ chức quốc tế yêu cầu tăng mức đóng góp niên liễm thì các cơ quan tham gia phải thông báo và lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ các tổ chức quốc tế mà niên liễm của thành viên đóng theo hệ số.

 

Điều 5. Các cơ quan nêu tại Điều 3 của Quyết định này tham gia các tổ chức quốc tế chuyên ngành mang tính kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp tham gia các tổ chức quốc tế tự đảm nhận kinh phí (bằng đóng góp tự nguyện của hội viên, hoặc thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp được hưởng lợi do việc tham gia các tổ chức quốc tế của các cơ quan, tổ chức trên) để đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế đó. Trong một số trường hợp đặc biệt, việc tham gia của các tổ chức này gắn với nhiệm vụ Nhà nước thì sẽ được ngân sách Nhà nước tài trợ một phần kinh phí, nhưng phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trên cơ sở kiến nghị của cơ quan tham gia và ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính.

 

Điều 6. Các cơ quan thuộc diện được sử dụng ngân sách Nhà nước cấp để đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế phải đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan mình, trình duyệt theo quy định.

 

Điều 7. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan được sử dụng ngân sách Nhà nước đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế, lập dự toán theo lĩnh vực, cân đối vào ngân sách chung, trình Chính phủ để trình Quốc hội quyết định.

 

Điều 8. Hàng năm, các cơ quan tham gia các tổ chức quốc tế phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia các tổ chức quốc tế, thực hiện điều ước quốc tế đã ký kết, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính để theo dõi.

 

Điều 9. Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối, giúp Chính phủ thực hiện việc quản lý Nhà nước về việc thực hiện điều ước quốc tế và tham gia các tổ chức quốc tế của các cơ quan Việt Nam; phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan kiểm tra việc tuân thủ các nghĩa vụ đã cam kết, đánh giá hiệu quả tham gia các tổ chức quốc tế của các cơ quan tham gia. Đối với những tổ chức quốc tế mà các cơ quan Việt Nam tham gia không có hiệu quả, Bộ Ngoại giao cùng với Bộ Tài chính xem xét và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấm dứt hiệu lực tham gia của các cơ quan này.

 

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo cơ quan Trung ương của các đoàn thể có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

thuộc tính Quyết định 110/1998/QĐ-TTg

Quyết định 110/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc đóng niên liễm cho các tổ chức Quốc tế
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:110/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành:25/06/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 110/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 110/1998/QD-TTg
Hanoi, June 25, 1998
 
DECISION
ON THE PAYMENT OF YEARLY DUES TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance of October 17, 1989 on the Signing and Implementation of International Agreements by Vietnam;
At the proposals of the Minister for Foreign Affairs and the Minister of Finance,
DECIDES:
Article 1.- The international organizations mentioned in this Decision include the United Nations, regional and sub-regional organizations and international professional associations.
Article 2.- The joining in the international organizations in the name of the State, the Government or a branch by the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, central bodies of socio-political organizations, social organizations and socio-professional organizations (called as the agencies for short) must be permitted by the competent agency and on the basis of the provisions of corresponding international agreements which Vietnam has signed or acceded to.
Article 3.- The Vietnamese agencies which have been permitted by the competent level to join in the international organizations shall have to fully exercise their rights and fulfill their obligations as members of such international organizations, including the duty to pay yearly dues according to the regulations of such international organizations.
Article 4.- The use of the State budget to pay yearly dues to the international organizations shall be only considered and applicable to the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and socio-political organizations which join non-business or non-commercial organizations and the amount of dues payment must be determined right from the beginning in the written applications submitted for permission to join in such organizations. In the course of accession to and implementation of international agreements, should the concerned international organizations request to increase the yearly dues, the participating agencies shall have to notify the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Finance thereof to obtain their written opinions, sum up and submit them to the Prime Minister for decision, except for international organizations which require their members to pay yearly dues calculated according to coefficient.
Article 5.- The agencies mentioned in Article 3 of this Decision which join international professional business or service organizations, and the social or socio-professional organizations which join international organizations shall ensure their own funding (from voluntary contributions of their members, or from revenues from business and production activities, after fulfilling the obligations towards the State budget, of enterprises benefiting from the above-mentioned organizations' participation in the international organizations) for the payment of their yearly dues to such international organizations. In some special cases where the participation of these organizations is closely associated with the State's tasks, their yearly dues shall be funded partly with the State budget provided that it is so approved by the Prime Minister on the basis of the proposals of the participating organizations and the written opinions of the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Finance.
Article 6.- The agencies which are permitted to use the budget allocated by the State for the payment of their yearly dues to international organizations must account them into their annual draft budgets and submit them for approval according to regulations.
Article 7.- The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility and coordinate with the agencies permitted to use the State budget for the payment of their yearly dues to international organizations in making the estimates for each field and incorporate them into the overall budget then submit it to the Government for submission to the National Assembly for decision.
Article 8.- Annually, the agencies which participate in international organizations shall have to report to the Prime Minister on their participation in such international organizations and their implementation of international agreements already signed and at the same time notify the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Finance thereof for monitoring.
Article 9.- The Ministry for Foreign Affairs shall act as a coordinator in assisting the Government to perform the State management over the implementation of international agreements and joining international organizations by Vietnamese agencies; coordinate with the Ministry of Finance and the concerned ministries and branches in supervising the fulfillment of their committed obligations and evaluate the effectiveness of the participation in international organizations by agencies. If the joining of an international organization by a Vietnamese agency is ineffective, the Ministry for Foreign Affairs shall, together with the Ministry of Finance, consider and make recommendation to the Prime Minister to terminate the participation of such agency.
Article 10.- This Decision takes effect 15 days after its signing for promulgation. The previous provisions which are contrary to this Decision are hereby annulled. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, and the leaders of the central bodies of the mass organizations shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Nguyen Manh Cam

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 110/1998/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi