Công văn về việc hướng dẫn một số điểm thực hiện Nghị định số 60/CP của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CôNG VăN

CủA TổNG CụC ĐịA CHíNH Số 647-CV/ĐC NGàY 31-5-1995

Về VIệC HướNG DẫN MộT Số đIểM THựC HIệN NGHị địNH

Số 60-CP CủA CHíNH PHủ

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để thi hành Nghị định số 60-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, sau khi xin ý kiến của Ban chỉ đạo Trung ương, Tổng cục Địa chính hướng dẫn các giấy tờ hợp lệ về đất ở và một số giải pháp kỹ thuật do đạc Địa chính như sau:

PHầN MộT
NHữNG GIấY Tờ HợP Lệ Về đấT ở

 

I- Những giấy tờ sau đây về đất ở do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ công hoà, Chính phủ CMLTCHMNVN và Nhà nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp thì được coi là giấy tờ hợp lệ:

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất ở của Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh hoặc cấp tương đương (sau đây gọi là cấp tỉnh) trong thời kỳ cải cách ruộng đất.

2. Quyết định giao, cấp đất ở của Uỷ ban nhân dân tỉnh (theo Nghị quyết 125-CP ngày 28-6-1971; Nghị định 47-CP ngày 15-3-1972; Quyết định 201-CP ngày 1-7-1980; Luật đất đai năm 1988; Luật đất đai năm 1993) hoặc quyết định giao, cấp đất ở của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện), cơ quan nhà, đất, xây dựng cấp tỉnh theo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh từ trước khi có Luật đất đai năm 1993.

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính thức hoặc tạm thời do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp hoặc do Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Đất ở đang sử dụng và đã được đăng ký vào sổ địa chính theo quy định của Nhà nước.

5. Giấy tờ về quyền sở hữu nhà theo quy định của Thông tư 47/BXD-XDCBĐT ngày 5-8-1989 và Thông tư 02/BXD-ĐT ngày 29-4-1992 của Bộ Xây dựng từ trước ngày 15-10-1993 hoặc từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 5-7-1994 mà trong giá nhà đã tính đến giá đất ở của nhà đó.

6. Giấy tờ của HTX sản xuất nông nghiệp cấp đất ở cho gia đình xã viên của HTX từ trước ngày 28 tháng 6 năm 1971 trở về trước.

7. Các giấy tờ mua bán đất ở từ trước khi có Quyết định số 201/CP ngày 1-7-1980 được chính quyền cấp xã xác nhận đất đó có nguồn gốc hợp pháp.

8. Giấy tờ về thừa kế, cho, tặng nhà đất không có tranh chấp và được chính quyền xã, phường, thị trấn xác nhận nhà đất đó có nguồn gốc hợp pháp.

9. Bản án có hiệu lực thi hành của Toà án về việc giải quyết tranh chấp nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

II- Những giấy tờ sau đây về đất ở do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp, không có tranh chấp, không thuộc diện đã giao cho người khác sử dụng do thực hiện các chính sách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam, thì được coi là giấy tờ hợp lệ về đất ở.

1. Bằng khoán diền thổ;

2. Trích lục, trích sao, bản đồ điền thổ, bản đồ phân chiết thửa, chứng thư đoạn mãi đã thị thực, đăng tịch, sang tên tại văn phòng chưởng khế, Ty điền địa, Nha trước bạ;

3. Giấy tờ mua bán, sang nhượng đất ở có nguồn gốc hựp pháp được chính quyền đương thời các cấp chứng nhận;

4. Đơn xin thuê đất ở của Nhà nước được chính quyền đương thời xác nhận;

5. Giấy của Ty điền địa chứng nhận đất ở do chế độ cũ cấp.

III- Đối với các trường hợp đất ở không có các giấy tờ nói tại mục I, II trên đây, nếu giấy của UBND và MTTQ phường, thị trấn chứng nhận đất ở này đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 18-12-1980 và hiện không có tranh chấp thì giấy chứng nhận này được coi là giấy tờ hợp lệ về đất ở. Riêng đối với những nơi đã có quy hoạch sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì ngoài giấy tờ nói trên còn phải có giấy xác nhận đất ở này phù hợp với quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch đó.

PHầN HAI
MộT Số GIảI PHáP Kỹ THUậT đO đạC địA CHíNH PHụC Vụ
CấP GIấY CHứNG NHậN QUYềN Sở HữU NHà ở
Và QUYềN Sử DụNG đấT ở TạI đô THị

 

1. Đối với những đô thị đã có bản đồ địa chính chính quy, Sở Địa chính tỉnh báo cáo ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và đất của tỉnh để có kế hoạch đo nhà; tiến hành lập hồ sơ, xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

2. Những đô thị chưa có bản đồ địa chính chính quy nếu có một trong các loại bản đồ như:

Bản đồ địa chính do các chính quyền cũ để lại, bản đồ giải thửa thực hiện theo Chỉ tị 299/TTg ngày 11-10-1980 của Thủ tướng Chính phủ; bản đồ quy hoạch chi tiết, bản đồ hiện trạng phục vụ việc giao đất làm nhà ở mà trên đó đã có thiết kế thửa đất cho từng chủ sử dụng đất, thì được phép sử dụng một trong các loại bản đồ nêu trên. Khi sử dụng bản đồ này phải trích lục thửa đất, xác định mốc giới thửa đất ở thực địa, cắm mốc giới, lập biên bản xác định mốc giới; kiểm tra độ chính xác về hình dáng kích thường, diện tích của thửa đất trích lục; lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo phụ lục đính kèm.

3. Những đô thị chưa có bản đồ địa chính chính quy, không có các loại bản đồ đã nêu ở mục 2 thì được phép trích do từng thửa đất ở thực địa. Trong quá trình trích do từng thửa đất phải tiến hành đầy đủ các nội dung như: Xác định mộc giới thửa đất ở thực địa, cấm mốc giới và lập biên bản xác định m ốc giới; trích đo từng thửa đất đảm bảo độ chính xác về hình thể, kích thước và diện tích; lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo phụ lục đính kèm.

Căn cứ vào những nội dung hướng dẫn trên đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể hoá cho thích hợp với hoàn cảnh của địa phương mình để bảo đảm thi hành đúng với các quy định của pháp luật nói chung và Nghị định 60/CP nói riêng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần báo cáo kịp thời về Tổng cục Địa chính, Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở để có hướng dẫn giải quyết.

 

thuộc tính Công văn 647-CV/ĐC

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm thực hiện Nghị định số 60/CP của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Tổng cục Địa chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:647-CV/ĐCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Chu Văn Thỉnh
Ngày ban hành:31/05/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Công văn 647-CV/ĐC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi