Chỉ thị 482-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 8 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 482-TTG NGàY 8-9-1994

Về VIệC TổNG KếT 8 NăM THI HàNH LUậT HôN NHâN Và GIA đìNH

 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986, ra đời vào năm đầu của thời kỳ đổi mới, kế thừa những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ của chế độ hôn nhân gia đình mới, lần đầu tiên được thể chế hoá trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 và cả những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, qua 8 năm thực hiện đã góp phần rất tích cực trong việc xây dựng và củng cố các gia đình Việt Nam, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xoá bỏ những tập tục lạc hậu của chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến, chống ảnh hưởng xấu của chế độ hôn nhân và gia đình tư sản.

Tuy vậy, ở nhiều nơi vẫn còn xảy ra các hành vi vi phạm các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, kể cả những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, vẫn còn những trường hợp tảo hôn, kết hôn không đăng ký, vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chống; tình trạng đánh vợ, hành hạ con cái, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con và bố mẹ già yếu vẫn chưa bị lên án và xử lý đúng mức.

Xuất phát từ vị trí của gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách, xây dựng con người mới, nếp sống mới, đưa con người tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hưởng ứng Năm Quốc tế gia đình 1994 do Liên hợp quốc phát động và để khẩn trương xúc tiến nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình nhằm mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam "no ấm, tiến bộ, bình đằng và hành phúc" kịp trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 1995, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1- Tổ chức tổng kết 8 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 trong phạm vi cả nước. Việc tổng kết phải hoàn thành trong quý I năm 1995, với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tập trung đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật, phân tích nguyên nhân của việc chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nguyên nhân các vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình còn diễn ra ở địa phương;

- Phát hiện những vấn đề mới nảy sinh mà thực tiễn đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung chính sách và pháp luật. Chú trọng phân tích đặc điểm địa phương, tập quán của đồng bào các dân tộc để đề xuất những kiến nghị cụ thể;

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật Hôn nhân và gia đình trong nhân dân.

2- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tổ chức tổng kết 8 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình tại địa phương.

Thời gian tiến hành tổng kết từ nay đến hết tháng 1 năm 1995; các địa phương phải gửi báo cáo tổng kết về Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp.

3- Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm:

- Chuẩn bị và triển khai thực hiện đề án tổng kết 8 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các ngành, đoàn thể hữu quan xúc tiến việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình;

- Chỉ đạo và Sở Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương, giúp Uỷ ban nhân dân tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Đầu tháng 3 năm 1995, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các việc nói trên.

4- Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền hưởng ứng Năm Quốc tế gia đình, tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng và việc phản ánh kịp thời tình hình và kết quả tổng kết 8 năm thi hành Luật.

5- Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cần thiết cho việc tổng kết 8 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình ở Trung ương và các địa phương theo kế hoạch đột xuất.

Để tiến hành có kết quả đợt tổng kết 8 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận phối hợp với các cơ quan của Chính phủ chỉ dạo tốt đợt tổng kết này.

 

thuộc tính Chỉ thị 482-TTg

Chỉ thị 482-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 8 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:482-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:08/09/1994Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 482-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 482-TTg
Hanoi, September 08, 1994
 
INSTRUCTION
ON THE REVIEW OF EIGHT YEARS OF IMPLEMENTING THE LAW ON MARRIAGE AND THE FAMILY
The Law on Marriage and the Family promulgated in 1986, the first year of the renovation process, inherited the principles of democracy and progress of the new regime of marriage and the family institutionalized for the first time in the 1959 Law on Marriage and the Family, and also the fine traditions of the Vietnamese family. During the past eight years of implementation, the Law on Marriage and the Family has contributed very positively to the building and consolidation of Vietnamese families, promoted the fine national traditions, abolished the backward practices of the feudalist regime of marriage and the family, and prevented the bad influence of the bourgeois regime of marriage and the family.
However, practices in violation of the provisions of the Law on Marriage and the Family, including serious violations, have still taken place in many places (such as precocious marriages, unregistered marriages, violations of the principle of monogamy, maltreatment of women and children, and failure to contribute to the bringing up of their chidden and to support their elderly parents) and have not yet been condemned and handled appropriately.
Proceeding from the premise that the family is the cell of society, the cradle of one's life, and an important environment in which one is brought up into people of a new type, with a new lifestyle for actively participating in the construction and defense of the Fatherland; in response to the International Year of the Family-1994 launched by the United Nations, and to actively study how to amend and supplement the policy and the Law on Marriage and the Family with the aim of helping Vietnamese families to enjoy a happy, progressive and equitable life and submitting a bill to the National Assembly for approval in 1995, the Prime Minister issues the following instruction:
1/ Organizing the review of eight years of implementing the 1986 Law on Marriage and the Family on a national scale. The review must be completed in the first quarter of 1995 with the following contents:
- Evaluating the implementation of the provisions of the Law, analyzing the causes of failure to fully and strictly carry out the provisions of the Law on Marriage and the Family, and analyzing the cause of violations of the Law on Marriage and the Family in various localities;
- Discovering new problems that have cropped up from reality and require that the policy and law should be amended and supplemented; paying due attention to local practices and the customs of ethnic minorities and making specific relevant suggestions;
- Continuing to popularize the Law on Marriage and the Family among the people.
2/ The Presidents of the People's Committees of provinces and cities under the Central Government will direct the review of eight years of implementing the Law on Marriage and the Family in their localities.
The time set for the view is from now to the end of January 1995; the localities must send their report on the review work to the Office of the Government and the Ministry of Justice.
3/ The Minister of Justice is responsible for:
- Making preparations for carrying out the review of eight years of implementing the Law on Marriage and the Family;
- Coordinating with the Central Committee of the Vietnam Women's Union and the branches and mass organizations concerned to study how to amend and supplement the Law on Marriage and the Family;
- Directing the justice services to coordinate with the Women's Union, the People's Court, the People's Inspectorate, and the local offices and organizations concerned in helping the People's Committee to review the implementation of the Law on Marriage and the Family.
In early March 1995, the Ministry of Justice shall make a report to the Prime Minister on the results of the review.
4/ The Minister of Culture and Information will direct the campaign of education for and response to the International Year of the Family, the popularization of the Law on Marriage and the Family by the mass media and report on the situation and results of the review of eight years of implementation of the Law.
5/ The Minister of Finance is responsible for allocating the necessary funds for the review of eight years of implementation of the Law on Marriage and the Family at central and local levels according to the emergency plan.
To ensure good results for the review of eight years of implementation of the Law on Marriage and the Family, the Prime Minister requests the Supreme People's Court, the Supreme People's Inspectorate, the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, and the Front's member organizations to coordianate with Government agencies in directing this review successfully.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 482-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi