Quyết định 1046/QĐ-LĐTBXH 2022 kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1046/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1046/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1046/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:01/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ LĐTBXH thanh tra việc thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội tại 08 tỉnh thành

Ngày 01/11/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1046/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến thanh tra năm 2023 như sau: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại 08 tỉnh gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Nghệ An, Nam Định, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Đồng Tháp; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết; Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên;…

Bên cạnh đó, Bộ thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy tại Lào Cai vào Quý I/2023. Ngoài ra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Lâm Đồng, Cần Thơ vào Quý II, III/2023.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1046/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_______

Số: 1046/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Thanh tra Chính phủ (để b/c);

- Kiểm toán Nhà nước; (để phối hợp)

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; (để phối hợp)

- Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam; (để phối hợp)

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; (để phối hợp)

- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

- Lưu VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

 

 

 

 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2023 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

dự kiến

thực hiện

Địa phương/đơn vị được thanh tra

Chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

A

THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I

Thanh tra vùng

 

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện; việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại một số doanh nghiệp

Cả năm

Vùng 1: Lạng Sơn, Thái Nguyên

Vùng 2: Nghệ An, Nam Định

Vùng 3: Tây Ninh, Đăk Nông

Vùng 4: Long An, Đồng Tháp

(Danh sách các đơn vị được thanh tra tại Phụ lục I kèm theo)

Trưởng vùng và các thanh tra viên phụ trách vùng

Thanh tra Sở

LĐTBXH

II

Lĩnh vực lao động

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động

Cả năm

1. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

2. Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên

3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

4. Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các đơn vị thành viên

5. Dự án xây dựng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại Phụ lục II kèm theo)

Phòng Thanh tra lao động

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Cả năm

16 tổ chức hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

(Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp được thanh tra tại Phụ lục III kèm theo)

Phòng Thanh tra lao động

 

III

Lĩnh vực chính sách người có công

1

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng

Cả năm

Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Sóc Trăng

Phòng Thanh tra Chính sách người có công

 

2

Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và kinh phí hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ

Cả năm

Hà Nam, Nghệ An

Phòng Thanh tra Chính sách người có công

 

IV

Lĩnh vực trẻ em và xã hội

1

Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy

Quý I

Lào Cai

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

2

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em

Quý II, III

Lâm Đồng, Cần Thơ

Cục Trẻ em

3

Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo

Cả năm

Lai Châu

 

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

4

Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chấp hành các quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội

Cả năm

Bắc Kạn

V

Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội

1

Thanh tra chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (Sở LĐTBXH, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất) về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cả năm

Hải Phòng, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế

(Danh sách doanh nghiệp được thanh tra tại Phụ lục IV kèm theo)

Phòng Thanh tra Chính sách bảo hiểm xã hội

Cục Việc làm

2

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện; việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại một số doanh nghiệp

Cả năm

Hà Giang, Bình Định, Kiên Giang

(Danh sách đơn vị được thanh tra tại Phụ lục V kèm theo)

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

VI

Lĩnh vực thanh tra hành chính

1

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, cá nhân, việc thực hiện văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ; công tác quản lý tài chính, tài sản

Cả năm

1. Cục Quản lý lao động ngoài nước

2. Cục Quan hệ lao động và tiền lương

3. Cục Người có công

4. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội

5. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ

6. Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật (Thành phố Hồ Chí Minh)

7. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II (Thành phố Hồ Chí Minh)

8. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III (thành phố Đà Nẵng)

Phòng Thanh tra hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dung kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

Cả năm

1. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long

2. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang

3. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

VII

Lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cả năm

24 doanh nghiệp

(Danh sách các đơn vị được thanh tra theo Phụ lục VI kèm theo)

Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

Cục Quản lý LĐNN

VIII

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Cả năm

11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo ngành y dược

(Danh sách các đơn vị được thanh tra theo Phụ lục VII kèm theo)

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội

 

B

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp

Cả năm

22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố

(Danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thanh tra tại Phụ lục VIII kèm theo)

Vụ Pháp chế -

Thanh tra

 

2

Thanh tra việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Cả năm

02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 02 tỉnh: Quảng Ninh, Khánh Hòa

(Danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thanh tra tại Phụ lục IX kèm theo)

Vụ Pháp chế -

Thanh tra

 

C

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động

Cả năm

40 doanh nghiệp trên địa bàn 09 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hồ Chí Minh

(Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại Phụ lục X kèm theo)

Phòng Pháp chế - Thanh tra

 

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2, chứng nhận hợp quy

Cả năm

13 doanh nghiệp trên địa bàn 04 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương

(Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại Phụ lục XI kèm theo)

Phòng Pháp chế - Thanh tra

 

D

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cả năm

19 doanh nghiệp

(Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại Phụ lục XII kèm theo)

Phòng Pháp chế - Thanh tra

 

 
 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA THEO VÙNG

 

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Vùng I

Tỉnh Lạng Sơn

1

Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành

Thôn Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

2

Công ty TNHH Lâm sản Thành An Lạng Sơn

Thôn Tân Thành, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

3

Công ty Cổ phần Greatwood

Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

4

Công ty Cổ phần TM sản xuất da Nguyên Hồng - Huyện Văn Lãng

Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

5

Công ty Cổ phần dược phẩm và vật tư y tế Lạng Sơn

Đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

6

Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong

Thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

7

Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành

khối 8, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

8

Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Đông Dương JSC

Số 306 khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

9

Công Ty TNHH xây dựng Thành Linh huyện Chi Lăng

Km2 quốc lộ 1A cũ, thôn Núi Đá, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

10

Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ huyện Chi Lăng

Thôn Mỏ Đá, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Thái Nguyên

1

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sông Công

TDP Làng Sắn, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

2

Công ty TNHH WILLTECH VINA Chi nhánh Thái Nguyên

KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

3

Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường

Ngã 3 Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

4

Công ty TNHH Ván ép Việt Bắc

Tổ 2, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

5

Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Thái Nguyên

Số 477, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

6

Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Trường Tín

Khu B, KCN Sông Công I, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

7

Công ty Cổ phần Thép Toàn Thắng

Khu B, KCN Sông Công, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

8

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

Xã Trung Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

9

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

10

Công ty Cổ phần May Thành Hưng

Xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Vùng II

Tỉnh Nghệ An

1

Công ty cổ phần Nam Thuận Nghệ An

Xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

2

Công ty cổ phần Bệnh viện TTH Vinh- CN Bệnh viện đa khoa TTH Vinh

Số 105, Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3

Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 470

Số 2A đường Chu Văn An, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

4

Công ty cổ phần 473

Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

5

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An

Lô số 27, Khu đô thị Vinaconex9, Đại lộ Lênin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

6

Công ty cổ phần 496

Số 56 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, phành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

7

Công ty cổ phần 484

Số 152 Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

8

Công ty cổ phần Golf Biển Cửa Lò

Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

9

Công ty TNHH May mặc Trọng Phúc

Xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

10

Công ty TNHH Thương mại Phú Linh

Xóm 2, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nam Định

1

Xí nghiệp May ARKSUN Nam Định

Lô A11-12 đường N3 KCN Hoà Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

2

Công ty TNHH TBO Vina

Km 12 đường 12, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

3

Cty TNHH Kiara Garments Việt Nam

Thôn Phú An, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

4

Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định

Xóm 12, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

5

Công ty Cổ phần Nam Tiệp

Lô 20+23+24 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

6

Cty TNHH Dệt may Hoàng Dũng

Lô C1 đường N4 KCN Hoà Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

7

Công ty Cổ phần Gạch Granit Nam Định

Lô D4-D5 đường 10 - KCN Hòa Xá, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

8

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành

Lô 52-53-54 cụm CN An Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định

9

Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong

Khu A, thị Trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Vùng III

Tỉnh Tây Ninh

1

Công ty TNHH TM - DV Vina mtP

Số 01, hẻm 09, Đường Nguyễn Trãi, khu phố 7, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2

Công ty cổ phần Xây dựng và kết cấu thép Đại Tín

Lô B1.3, đường DB2, KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

3

Cty TNHH Visarim Orume

QL22B, Long Yên, Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh

4

Cty TNHH kỹ thuật D&D

Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

5

Cty TNHH MTV Pet Quốc tế

Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

6

Cty TNHH Royal Alliance Vina

Khu công nghiệp Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

7

Cty TNHH Hóa chất và môi trường Vũ Hoàng

Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

8

Cty TNHH J&D Vinako

Lô 3, Đường số 5. KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

9

Cty TNHH CN nhựa Xinsheng Việt Nam

Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, An Tịnh, Trảng Bàng Tây Ninh

10

Công ty cổ phần Hải Đăng

Số 9, đường QH6, đường Đặng Ngọc Chinh, KP5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Đăk Nông

1

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa

Xã Đăk Hòa, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông

2

Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà

Đường Hùng Vương, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

3

Công ty TNHH MTV Văn Khanh

Tổ 1, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

4

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Nam Xanh

Số 02, Nguyễn Trường Tộ, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

5

Công ty TNHH Đại Việt

KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

6

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Hưng Thịnh

KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

7

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Hoa Lan

KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

8

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ MDF BiSon

Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

9

Công ty Cổ phần Sam Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông

10

Công ty Cổ phần vận tải Sài Gòn Đắk Nông

Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Vùng IV

Tỉnh Long An

1

Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Nguyễn Minh

Lô D1-9 đến D1-22, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

2

Công ty cổ phần Sản xuất Thép Vina One

Quốc lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

3

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Tây Nam

Cụm CN Thiên Lộc Thành, Ấp 4, xã Long

Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

4

Công ty TNHH Le Long Việt Nam

Cụm công nghiệp Đức Mỹ, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

5

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long

Tòa nhà Hoàng Long, số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

6

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Thành Long An

Km 1930, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

7

Công ty cổ phần Tân Đồng Tiến

Số 1056, Quốc lộ 1, Khu phố Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An

8

Công ty cổ phần Đồng Tâm

Số 7, khu Phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

9

Công ty cổ phần thực phẩm An Long

Cụm công nghiệp Long Định, Long Cang, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

10

Công ty cổ phần thép TVP

Số 400 Quốc lộ 1A - Khu phố 9 - thị trấn Bến Lức - huyện Bến Lức - tỉnh Long An

Tỉnh Đồng Tháp

1

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II

Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

2

Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long

Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

3

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long

Lô III-9, Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

4

Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam

KCN Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

5

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản Mekong

xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

6

Công ty TNHH may mặc Lai Vung

Lô A5, KCN Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

7

Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp

Số 212 Lê Lợi, phường 3, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

8

Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa

Số 1, Đường Lê Thị Riêng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

9

Công ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc

KCN C, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

10

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp

Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH TỔNG CÔNG TY/ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

 

TT

Tên đơn vị/doanh nghiệp

Địa chỉ

I

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP

Số 8 Hùng Vương - Phường Hòa Phú - TP. Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

1

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC

Tầng 15 tòa nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2

Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương

Số 26-27, Lô I đường Đồng Khởi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Lô G đường Đồng Khởi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Đầu tư xây dựng Việt

D12 Lê Hoàn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

5

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - Becamex

Đường D1 Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

6

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex

Ấp Mương Đào, xã Lông Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khách sạn Becamex

Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

8

Công ty liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Số 8, đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

9

Công ty Cổ phần Setia - Becamex

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

10

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Becamex Tokyu

Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp công nghiệp dịch vụ và đô thị Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

11

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương

Số 11, Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

12

Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp BW

Tầng 17 Becamex Tower, số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

13

Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương

Đường ĐT 570, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

II

Tổng công ty Điện lực TP HCM

35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Cục QHLĐ-TL

1

Công ty Điện lực Sài Gòn

Số 01 đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty Điện lực Thủ Đức

Số 647 tỉnh lộ 43, khu phố 4, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty Lưới điện cao thế Thành phố Hồ Chí Minh

Số 6 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

4

Công ty Dịch vụ điện lực

Số 246, Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty Cổ phần Điện cơ

Số 6 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

6

Ban Quản lý dự án lưới điện Phân Phối

Lầu 7, 8 và 9, Số 01 đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

7

Trung tâm Điều độ hệ thống điện

Lầu 6, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

8

Trung tâm chăm sóc khách hàng

Lầu 6 Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty Công nghệ thông tin điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Số 114A Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

10

Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 7 toà nhà Green Power, số 35, Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

III

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Số 9, đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

1

Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen

Số 9, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

2

Công ty CP Nhựa Hoa Sen

Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ- Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

Đường số 1B, KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ

Đường số 1A, KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định

Khu A1.1 và TT 6.2 & 7, KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

6

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định

Thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

7

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam

Cụm Công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

8

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

9

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái

Thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

10

Công ty CP cảng quốc tế Hoa Sen

Số 14, Lô E, Trung tâm thương mại Tân Thành, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

IV

Tập đoàn Dệt may Việt Nam

41 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

1

Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân

Số 524 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

2

Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Phương

Số 21 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

4

Công ty CP Phát triển hạ tầng Dệt May Phố Nối

Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

5

Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may

Số 20, đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

6

Công ty Cổ phần Dệt may Huế

Số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

7

Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng

Đường số 11, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

8

Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc - VINATEX

Lô 02-9A, Tầng 3, Tòa nhà ICT, KCN Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CÁC PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

TT

Tên đơn vị/doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Công ty Cổ phần LDT

Đường số 6, khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo và dịch vụ thương mại Anh Thư

Số 3/21 Võ Văn Tần, phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật an toàn Môi trường Phúc An

Số 4/33 Kha Vạn Cân, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro

Số 105, đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Công ty Cổ phần Liên hợp Mê Kông

Số 863, đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6

Trường Cao đẳng nghề Dầu khí

Số 43, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thử nghiệm và Kiểm định Quốc tế

Số 49 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm định Sông Hồng

Số 231 Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn KV 2

Số 298 Ấp 1, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

10

Công ty Cổ phần Khoa học kỹ thuật - Huấn luyện và kiểm định Việt

Số 364 đường Tạo Lực 1, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

11

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương

Số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

12

Công ty Cổ phần Kiểm định và đào tạo INECO

Số 607/10, tổ 10, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

13

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ an toàn lao động Việt Nam

Số 20 đường DX 94, khu phố 6, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

14

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

Số 456, quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

15

Công ty Cổ phần An toàn - Sức khỏe - Môi trường Việt Nam

Số 53, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

16

Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn và môi trường Việt Nam

Số 63 đường số 7, khu nhà ở Đường sắt Dĩ An, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

 
 

PHỤ LỤC IV

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI THANH TRA VỀ LĨNH VỰC VIỆC LÀM, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Thành phố Hải Phòng

1

Công ty TNHH Regina Miracle International VN

KCN Vsip huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

2

Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam

KCN Vsip huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

3

Công ty TNHH Green Works (Việt Nam)

Nhà xưởng P-1.1 và P-1.2, Lô P-1 KCN Tràng Duệ, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

4

Công ty TNHH PHIHONG Việt Nam

Lô đất CN5, khu CN An Dương, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

5

Công ty Cổ phần Paishing Việt Nam

Nx C5-2, kCn Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

6

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Eva Hải Phòng

Số 139, Đại lộ Đông Tây, KCN Vsip Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

7

Công ty TNHH LITE ON Việt Nam

KCN Vsip, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng

8

Công ty TNHH Maple

KCN Vsip huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

9

Công ty TNHH H&T Intelligent Control (Việt Nam)

Nhà xưởng kết cấu thép số 35 lô đất CN8, khu CN An Dương, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

10

Công ty TNHH LIANYUE (Việt Nam)

Thửa đất B-09, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14 thuộc lô đất CN7, nhà xưởng kết cấu thép số 33 tại lô đất CN8-B04, KCN An Dương, H An Dương, thành phố Hải Phòng

Tỉnh Thừa Thiên Huế

1

Công ty TNHH Thiết kế và Quản lý xây dựng Chân Trời Mới

4/17 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Kim Long, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

2

Công ty TNHH MTV Con Rồng Cười

19/99 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

3

Công ty Cổ phần Giáo dục PINGO

18 Dương Văn An, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

4

Công ty TNHH MTV YST

44 Phùng Chí Kiên, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

5

Công ty cổ phần đào tạo AMES Chi nhánh Huế

Tầng 3, 18 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

6

Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Thừa Thiên Huế)

Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tnh Thừa Thiên Huế

7

Công ty trách nhiệm hữu hạn Premium Silica Huế

Thôn Bắc Triều Vịnh, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

8

Công ty TNHH MTV Trúc Cư Xinh

KV4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

9

Công ty TNHH Chế Xuất Billion Max Việt Nam

Cảng Chân Mây, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

10

Công ty TNHH Sunjin AT&C Vina

Lô CII - 2, KCN Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Hưng Yên

1

Công ty TNHH HANESBRANDS Việt Nam

xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

2

Công ty TNHH TOKO ASIA

Thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

3

Công ty TNHH Dionys Việt Nam

Thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

4

Công ty TNHH KAILIZHAOMING Việt Nam

Thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

5

Công ty TNHH FOREMART Việt Nam

Phố Bùi Thị Cúc, Thị Trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

6

Công ty TNHH SMART SHIRTS

Thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

7

Công ty TNHH May Cao cấp Việt Hào

Đường Phạm Ngũ Lão, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

8

Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên

KCN Dệt may Phố Nối, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

 

PHỤ LỤC V

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN

 

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ liên hệ

Tỉnh Hà Giang

1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình

Tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

2

Công ty TNHH Khánh Hoà

Số nhà 34 Đường Lâm Đồng, tổ 10, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

3

Công ty Cổ phần xây dựng & dịch vụ Tuấn Sơn 23

Tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Vinameco

tổ 12, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang

5

Công ty Cổ phần công nghiệp và xuất nhập khẩu lâm nghiệp Hà Giang

KCN Bình Vàng xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

6

Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Bạc

Xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Tỉnh Bình Định

1

Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

Quốc lộ 1A, tổ 1, Khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

2

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

3

Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt

Khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

4

Công ty Cổ phần Giày Bình Định

40 Tháp Đôi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

5

Cty Cổ phần Công nghệ WASHHNC

Cụm Công nghiệp TT Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định

6

Công ty Cổ phần May Tây Sơn

Khối Phú Xuân, xã Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Tỉnh Kiên Giang

1

Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang

181 Cách Mạng Tháng Tám, Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

2

Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang

Lô H1 đường số 2 KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

3

Công ty TNHH thương mại dịch vụ MTV Kiên Giang-Thạnh Lộc

Đường D1, D2, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

4

Công ty TNHH Thuỷ Sản Minh Khuê

xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

5

Công ty TNHH Hải Sản Ngôi Sao Tươi Sáng

Số 180, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

6

Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật xây dựng và lắp đặt

Khu Phố 3, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

 

PHỤ LỤC VI

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ/CƠ SỞ ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

1.

Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng

Số 70 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.

Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát

Số 48 TT11B, Khu đô thị mới Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3.

Công ty Cổ phần nguồn nhân lực Việt Nam

Thái Bình Dương

Số 8, ngõ 29 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

4.

Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực HAUI

Số 298 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

5.

Công ty CP Dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa Leesco

Lô 21 LK17, Khu đô thị Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

6.

Công ty TNHH Đào tạo và khai phát quốc tế nguồn nhân lực Futurelink

Số 2 B, 2c, 2D, tòa 151 A3, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

7.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển kinh doanh Toàn Cầu GLODECO

Số 7,8,9 -LK4, KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

8.

Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex

Tầng 5 tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

9.

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Phát

Số 9/58 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

10.

Công ty CP Nhật Minh Hi Akarri

Số 1, Lô 17, Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

11.

Công ty CP xuất nhập khẩu than Vinacomin

Số 47, Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

12.

Công ty CP vận tải biển và xuất khẩu lao động ISALCO

Số 338 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

13.

Công ty TNHH Huấn luyện, cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC

Số 484 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

14.

Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng GAET

Số 102 phố Kim Mã Thượng, phường Cống

Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

15.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long

Số 41, phố Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

16.

Công ty cổ phần Dịch vụ hợp tác quốc tế

Số nhà 13 ngõ 19 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

17.

Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực

Hoàng Long

Tầng 5, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

18.

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Huy

Tầng 5, tòa nhà Cland, số 81 Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

19.

Công ty cổ phần quốc tế - TIC

NV1-3 số 173 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

20.

Công tỵ cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Kinh Bắc - KBC

Số 73, Lê Quý Đôn, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

21.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật IMS

Số 473 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội,

22.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhân lực Vạn Xuân

Số 58A Tầng 8, tòa nhà Vạn Xuân, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

23.

Công ty cổ phần Vạn Xuân Vivaxan

Số 159, Hà Huy Tập, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

24.

Công ty Cổ phần Dịch vụ & Thương mại

Hàng không - AIRSECO., JSC

P10 &11, tầng 11, Tòa tháp Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 
 

 

 

PHỤ LỤC VII

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ/CƠ SỞ ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

1

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, thành phố Hà Nội

2

Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội

Thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

3

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

Phường Khúc Toại, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

4

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

5

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

290 Phan Bá Vành, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

6

Trường Cao đẳng Y - Dược Thăng Long

Số 3, đường Chi Lăng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

7

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

8

Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội

Số 7, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

Số 36 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

10

Trường Cao đẳng Đại Việt

Nội Duệ, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

11

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

Thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

 
 

PHỤ LỤC VIII

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

TT

Tỉnh, thành phố

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

I.

Các trường có đào tạo khối ngành sức khỏe

 

1

Hà Nội

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Số 35 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2

Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Số 40 ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

3

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y - Dược Hà Nội

Số 10 Ngõ 4, phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

4

Trường Cao đẳng Hậu Cần 1

Phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

5

Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

6

Hưng Yên

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

Đường Tuệ Tĩnh, phường An Thảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

7

Bình Dương

Trường Cao đẳng Công nghệ cao

Đồng An

Phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

8

Kon Tum

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Số 14 Ngụy Như Kon Tum, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

9

Bình Thuận

Trường Cao đẳng Y tế Bình

Thuận

Số 274 đường Nguyễn Hội, thành phố

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

10

Khánh Hòa

Trường Trung cấp Y Dược YERSIN Nha Trang

Lô 126-127, Khu D, Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

11

Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Hậu cần 2

Số 50 đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

12

Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành

Số 27A đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

13

Trường Trung cấp Phương Nam

Số 23 - 25 đường Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

14

Cần Thơ

Trường Cao đẳng Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ

Số 600 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

15

Sóc Trăng

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc

Trăng

Số 139 ĐT934, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

16

Tây Ninh

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh

Số 288, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

17

Cà Mau

Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

Khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

II. 05 trường cao đẳng mở địa điểm ngoài trụ sở phép thành lập, đổi tên, mở địa điểm đào tạo của Bộ

chính không có trong quyết định cho

LĐTBXH

18

Hà Nội

Trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC

Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

19

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội.

Tổ dân phố Nhật Tảo 3, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Ha Nội

20

Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam

Số 116 Nguyễn Huy Tưởng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

21

Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng NOVA

Số 194 Lê Đức Thọ, Phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

22

Hải Phòng

Trường Cao đẳng Duyên Hải

Số 176 đường Quán Trữ, phường Trường Chinh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 
 
 
 

PHỤ LỤC IX

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH TRA VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

 

TT

Tỉnh, thành phố

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

1

Quảng Ninh

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam

Số 8 Chu Văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2

Khánh Hòa

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Đường N1, khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

 
 
 
 

PHỤ LỤC X

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Tỉnh Khánh Hòa

1

Công ty bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

74GF+XX6, QL1A, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

2

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa

248 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3

Công ty TNHH thương mại Khatoco

07 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

4

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung

10, Lam Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Bắc Ninh

5

Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam

KCN Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

6

Công ty TNHH Fushan Technologi (Việt Nam)

Số 8, đường 6, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

7

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt

Nam

35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Giang

8

Công ty TNHH Samkwang Vina

Lô U, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

9

Công ty TNHH HOSIDEN Việt Nam

Lô C1, KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

10

Công ty TNHH FUHONG PRECISION COMPONENT (BẮC GIANG)

KCN Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

11

Công ty TNHH SEOJIN Việt Nam

Lô B1, B2, B3, B6, B7 KCN Song Khê Nội Hoàng (xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Gia Lai

12

Công ty Cổ phần Hạt Điều Hải Bình Gia Lai

1327 đường Trường Chinh, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

13

Công ty TNHH Vật Tư Tổng hợp Hưng Nguyên

Lô B5 KCN Trà Đa, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

14

Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai

114 Trường Chinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

15

Công ty TNHH Cà phê Tropico Tây Nguyên

133 Cao Bá Quát, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tỉnh Kon Tum

16

Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum

245 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

17

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

639 đường Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

18

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

Km 2 xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

19

Công ty TNHH Macca HD Kon Tum

Khối 9, thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Tỉnh Quảng Ninh

20

Công ty TNHH sản xuất gạch xây dựng Hải Hà

Thôn 6, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

21

Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng Quảng An

Tổ 8, khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

22

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bảo Nguyên

Tổ 1, khu 1, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

23

Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

24

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

25

Công ty TNHH Điện Lực AES Mông Dương

Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Văn phòng Hà Nội: P302, 6 phường Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Thành phố Hà Nội

26

Công ty Cổ phần Giấy An Hòa

Tầng 18, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

27

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

28

Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Km 28, đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, KCN Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

29

Công ty truyền tải điện 1

15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

30

Công ty Cổ phần An toàn Lao động Việt Nhật

Số 5 ngách 376/56, đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

31

Công ty Cổ phần An toàn lao động Hà Nội

Số 107 đường Tô Hiệu, khu Hà Trì 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội

32

Viện cơ khí năng lượng và mỏ (vinacomin)

Số 565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh

Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

33

Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng

Tầng 25, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà

34

Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội

LNôội M-6, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, Thành phố Hà

Tỉnh Vĩnh Phúc

35

Công ty TNHH Hitachi Astemo Vĩnh Phúc

Thôn Phổ, Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

36

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1

KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Hưng Yên

37

Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thành phố Hồ Chí Minh

38

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và Đánh giá chất lượng máy - thiết bị Việt Nam

Số 93, đường Trưng Trắc B, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

39

Công ty Cổ phần Đầu tư kiểm định an toàn Việt Nam

Số 4D2, đường 79, phường Tân Phong, quận

7, thành phố Hồ Chí Minh

40

Công ty Cổ phần Kiểm định và Thử nghiệm Sài Gòn (SITC)

Phòng 702 tầng 7 tòa nhà Center point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

 
 

PHỤ LỤC XI

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2, CHỨNG NHẬN HỢP QUY

 

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Tỉnh Bắc Ninh

1

Công ty TNHH Thang máy Phúc Thành

CCN Võ Cường, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2

Công ty Cổ phần DaeWoo Vina

Khu nhà ở Tân Hồng, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thành phố Hà Nội

3

Công ty Cổ phần XNK Thiết bị Huy Hoàng

14 QL32, Lai Xá, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

4

Công ty Cổ phần thang máy Mesco Việt Nam

CC5, Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

5

Công ty TNHH Thang máy Sin Việt

64 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

6

Cong ty Cổ phần Thang máy EcoFuji Việt Nam

Lô đất Y01-L13, An Phú shop Villa, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

7

Công ty TNHH Thang máy và Kỹ thuật điện Hisa

Số 56 Tân Thới Nhất, 14 phường Tân Thới Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

8

Công ty TNHH Thang máy Đại Phong

Số 22/21 Phan Huy Ích,phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty TNHH sản xuất thương mại thang máy Đại Phát Tiến

Số 95, đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

10

Công ty TNHH thương mại sản xuất thang máy NingBo FuJiexpress

F1/1 đường số 1, Khu Dân Cư Đồng Danh, Ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

11

Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam GS Industry

Số 10, đường Lương Định Của, Khu phố 3, quận

2, Thành phố Hồ Chí Minh

12

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thuận Anh

Số 85-85/1A đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh Bình Dương

13

Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Miền Đông

Số 75, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 
 

PHỤ LỤC XII

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Công ty Cổ phần nguồn nhân lực VINAMOTOR

Số 22-23 TT29, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

2

Công ty Cổ phần đầu tư du học và hợp tác quốc tế VTC1 (VTC1.,JSC)

Số nhà 2A/191 đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3

Công ty Cổ phần tư vấn du học và thương mại Giang Anh

Thôn Thù Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

4

Công ty TNHH Nhân lực Akane

39 Ba Vì, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty Cổ phần Tracodi Sông Đà- TDS SONGDA

Số 14 - Liền kề 4, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

6

Công ty Cổ phần Đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội - HANOI HTD

BT 4A-Lô số 2, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

7

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động và Thương mại - LABCO

Số 32 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

8

Công ty Cổ phần Cung ứng xuất khẩu lao động công thương Hà Nội - HTIC

Số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

9

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế-INLACO SAIGON

36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

10

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Minh Thanh

Số 27 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

11

Công ty Cổ phần Cung ứng Lao động và Thương mại Hải Phòng-HALASUCO

Số 21 Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

12

Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ DSCO

18C-19C-20C, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

13

Công ty cổ phần đầu tư Thuận An DMC

Lô 7,8 liền kề 8, khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa

14

Công ty cổ phần LMK Việt Nam

số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

15

Công ty cổ phần nhân lực Đại Dương Xanh - BOC MANPOWER

Ô 9, liền kề 2,tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

16

Công ty Cổ phần tiến bộ INFINITY vieTnAm

thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

17

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính và Truyền thông quốc tế-MIF

Số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

18

Công ty TNHH hợp tác giáo dục quốc tế Thời đại mới

Số 272 Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

19

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia Long

41BT1 khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi