Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.151 văn bản: Khoa học-Công nghệ
961

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9107:2011 ISO 27467:2009 Năng lượng hạt nhân-An toàn tới hạn hạt nhân-Phân tích sự số tới hạn giả định

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
962

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8892:2011 ISO/TR 10989:2009 Mẫu chuẩn-Hướng dẫn và từ khóa sử dụng cho phân loại mẫu chuẩn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
963

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9095:2011 ISO/IEC 24735:2009 Công nghệ thông tin-Thiết bị văn phòng-Phương pháp đo năng suất sao chép kỹ thuật số

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
964

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8665:2011 Sợi quang dùng cho mạng viễn thông-Yêu cầu kỹ thuật chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
965

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12854-3:2020 ISO/IEC 29192-3:2012 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 3: Mã dòng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
966

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11795-1:2020 ISO/IEC 14496-1:2010 Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh - Phần 1: Các hệ thống

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
967

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12849-3:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
968

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7563-4:2005 ISO/IEC 2382-4:1998 Công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 4: Tổ chức dữ liệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
969

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7512:2005 Qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để ức chế sự nảy mầm của các loại củ và thân củ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
970

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11817-6:2020 ISO/IEC 9798-6:2010 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 6: Cơ chế sử dụng truyền dữ liệu thủ công

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
971

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12822:2020 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
972

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 158-86 Chìa vặn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
973

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9310-3:2012 ISO 8421-3:1990 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng-Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
974

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12532:2018 ISO/ASTM 51649:2015 Thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ chùm điện tử ở năng lượng từ 300 keV đến 25 MeV

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
975

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9103:2011 ISO 7753:1987 Năng lượng hạt nhân-Tính năng và yêu cầu thử nghiệm đối với hệ thống phát hiện và báo động tới hạn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
976

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8955:2011 ISO 24502:2010 Ecgônômi-Thiết kế tiếp cận sử dụng-Quy định kỹ thuật về tương phản độ chói liên quan đến độ tuổi đối với ánh sáng màu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
977

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8956:2011 ISO 24503:2011 Ecgônômi-Thiết kế tiếp cận sử dụng-Chấm và vạch xúc giác trên sản phẩm tiêu dùng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
978

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8953:2011 ISO 24500:2010 Ecgônômi-Thiết kế tiếp cận sử dụng-Tín hiệu thính giác đối với sản phẩm tiêu dùng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
979

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8702:2011 Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 1: Các phép đánh giá ngoài

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
980

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8795:2011 Hệ thống điện thoại dùng thẻ-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
Vui lòng đợi