Quyết định 11/QĐ-KTNN 2024 công bố kết quả Hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019-2023

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 11/QĐ-KTNN

Quyết định 11/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 tại Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:11/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Thế Vinh
Ngày ban hành:03/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

__________

Số: 11/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 tại Kiểm toán nhà nước

_______________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-KTNN ngày 22/3/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 tại Kiểm toán nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 tại Kiểm toán nhà nước (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2023).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Lãnh đạo KTNN;

- Cổng thông tin điện tử KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

PHÓ TỔNG TIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

Đặng Thế Vinh

 

 

 

 

Mẫu số 03
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 tại Kiểm toán nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 1 năm 2024 của Kiểm toán nhà nước)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Quyết định

876/2006/QĐ-KTNN; 22/11/2006

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Kiểm toán nhà nước

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 03/2022/QĐ-KTNN ngày 22/12/2022 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 876/2006/QĐ-KTNN ngày 22/11/2006 của Tổng KTNN về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Kiểm toán nhà nước

22/12/2022

2

Quyết định

01/2016/QĐ-KTNN; 20/6/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2020/QĐ-KTNN ngày 19/10/2020 của Tổng KTNN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước

03/12/2020

3

Quyết định

03/2016/QĐ-KTNN; 26/7/2016

Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 của Tổng KTNN ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước

10/4/2021

4

Quyết định

06/2016/QĐ-KTNN; 02/11/2016

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020 của Tổng KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

10/8/2020

5

Quyết định

07/2016/QĐ-KTNN; 14/12/2016

Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022 ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

18/12/2022

6

Quyết định

08/2016/QĐ-KTNN; 23/12/2016

Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2020/QĐ-KTNN ngày 16/10/2020 của Tổng KTNN ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

30/11/2020

7

Quyết định

09/2016/QĐ-KTNN; 26/12/2016

Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2021/QĐ-KTNN ngày 17/11/2021 của Tổng KTNN ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

01/01/2022

8

Quyết định

10/2016/QĐ-KTNN; 28/12/2016

Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2020/QĐ-KTNN ngày 14/12/2020 của Tổng KTNN ban hành quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán

28/01/2021

9

Quyết định

01/2017/QĐ-KTNN; . 24/02/2017

Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2022/QĐ-KTNN ngày 18/3/2022 của Tổng KTNN ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

02/5/2022

10

Quyết định

02/2017/QĐ-KTNN; 13/3/2017

Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

01/9/2021

11

Quyết định

03/2017/QĐ-KTNN; 21/3/2017

Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2023/QĐ-KTNN ngày 19/02/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước

26/03/2023

12

Quyết định

04/2017/QĐ-KTNN; 31/3/2017

Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của Kiểm toán nhà nước.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

01/9/2021

13

Quyết định

05/2017/QĐ-KTNN; 04/4/2017

Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

01/9/2021

14

Quyết định

06/2017/QĐ-KTNN; 12/6/2017

Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

01/9/2021

15

Quyết định

07/2017/QĐ-KTNN; 20/6/2017

Quy trình kiểm toán hoạt động

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

01/9/2021

16

Quyết định

10/2017/QĐ-KTNN; 21/11/2017

Quy trình kiểm toán doanh nghiệp

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

01/9/2021

17

Quyết định

11/2017/QĐ-KTNN; 21/11/2017

Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

01/9/2021

18

Quyết định

01/2018/QĐ-KTNN; 12/11/2018

Hướng    dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 03/2023/QD-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

28/4/2023

19

Quyết định

02/2018/QĐ-KTNN; 26/11/2018

Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2023/QD-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 của Tổng KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

28/4/2023

20

Quyết định

01/2019/QĐ-KTNN; 29/01/2019

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 05/2023/QD-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29/01/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

28/4/2023

21

Quyết định

02/2019/QĐ-KTNN; 22/8/2019

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 06/2023/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Tổng KTNN ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

28/4/2023

22

Quyết định

04/2019/QĐ-KTNN; 31/12/2019

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 12/2023/QD-KTNN ngày 21/11/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

21/11/2023

23

Quyết định

05/2019/QĐ-KTNN, 31/12/2019

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 13/2023/QĐ-KTNN ngày 21/11/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành

21/11/2023

24

Quyết định

01/2020/QĐ-KTNN; 26/6/2020

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2023/QĐ-KTNN ngày 10/01/2023 của Tổng KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

24/02/2023

25

Quyết định

02/2020/QĐ-KTNN; 16/10/2020

Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

13/7/2023

26

Quyết định

04/2020/QĐ-KTNN; 14/12/2020

Quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bào quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2023/QĐ-KTNN ngày 06/9/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán

21/10/2023

27

Quyết định

01/2021/QĐ-KTNN; 24/02/2021

Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/7/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước

05/7/2023

Tổng số: 27 văn bản

 

 

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 tại Kiểm toán nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Kiểm toán nhà nước)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Luật

81/2015/QH13; 24/6/2015; Luật Kiểm toán nhà nước

- Cụm từ “tổ chức, cá nhân có liên quan” tại Khoản 2 Điều 8 - Khoản 3, 8 Điều 10 - Khoản 2 Điều 11 - Khoản 4 Điều 13 - Khoản 3 Điều 30 - Điểm b Khoản 1; Cụm từ “tổ chức, cá nhân có liên quan” tại điểm b Khoản 2 Điều 39 - Cụm từ “tổ chức, cá nhân có liên quan” tại Điểm b khoản 2 Điều 41 - Cụm từ “tố chức, cá nhân có liên quan” tại Điểm b khoản 2 Điều 42 - Cụm từ “tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán” tại khoản 2 Điều 46 - Khoản 4, 5 Điều 56 - Khoản 7 Điều 57 - Khoản 2 Điều 68 - Tên Chương VIII. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm toán nhà nước được sửa đổi - Điều 69

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

01/7/2020

2

Quyết định

02/2008/QĐ-KTNN; 15/02/2008; Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

- Điều 4 - Khoản 1, Điều 25

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2009/QĐ-KTNN ngày 07/4/2009 của Tổng KTNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước.

22/5/2009

3

Quyết định

03/2020/QĐ-KTNN; 19/10/2020; Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước

- Điểm r, s khoản 3 Điều 12 - Điểm r, s khoản 3 Điều 14 - Điểm m, n khoản 3 Điều 15 - Khoản 3 Điều 23

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Tổng KTNN ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng KTNN ban hành

02/6/2023

4

Quyết định

01/2023/QĐ-KTNN; 10/01/2023; Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

- Câu “Hết thời hạn trên, nếu đơn vị không có ý kiến giải trình thì coi như đã thống nhất hoàn toàn với các đánh giá, nhận xét và các số liệu mà Tổ kiểm toán đã nêu ở trên” tại Mẫu số 11/ĐNGT

Tổng số: 04 văn bản

 

 

Mẫu số 05.

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 tại Kiểm toán nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 1 năm 2024 của Kiểm toán nhà nước)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thòi điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1

Luật

81/2015/QH13; 4/6/2015

Luật Kiểm toán nhà nước

01/01/2016

 

2

Luật

55/2019/QH14; 26/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

01/7/2020

 

3

Pháp lệnh

04/2023/UBTVQH15; 28/02/2023

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

01/5/2023

 

4

Quyết định

06/2007/QĐ-KTNN; 22/10/2007

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”

18/11/2007

 

5

Quyết định

07/2007/QĐ-KTNN; 26/10/2007

Quyết định thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VI do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

01/11/2007

 

6

Quyết định

08/2007/QĐ-KTNN; 26/10/2007

Quyết định thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

01/11/2007

 

7

Quyết định

12/2007/QĐ-KTNN; 12/12/2007

Quyết định thành lập Kiểm toán nhà nước khu vực VIII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

27/12/2007

 

8

Quyết định

13/2007/QĐ-KTNN; 12/12/2007

Quyết định thành lập Kiểm toán nhà nước khu vực IX do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

27/12/2007

 

9

Quyết định

02/2008/QĐ-KTNN; 15/02/2008

Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

09/03/2008

 

10

Quyết định

02/2009/QĐ-KTNN; 07/4/2009

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

22/5/2009

 

11

Quyết định

02/2016/QĐ-KTNN; 15/7/2016

Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước

15/9/2016

 

12

Quyết định

04/2016/QĐ-KTNN; 29/8/2016

Quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước

13/10/2016

 

13

Quyết định

05/2016/QĐ-KTNN; 15/9/2016

Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước

01/01/2017

 

14

Quyết định

08/2017/QĐ-KTNN; 14/8/2017

Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

28/09/2017

 

15

Quyết định

09/2017/QĐ-KTNN; 15/8/2017

Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

29/09/2017

 

16

Quyết định

03/2019/QĐ-KTNN; 16/9/2019

Quy định về trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán

31/10/2019

 

17

Quyết định

03/2020/QĐ-KTNN; 19/10/2020

Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước

03/12/2020

 

18

Quyết định

03/2021/QĐ-KTNN; 17/11/2021

Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

01/01/2022

 

19

Quyết định

01/2022/QĐ-KTNN; 18/03/2022

Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

02/05/2022

 

20

Quyết định

02/2022/QĐ-KTNN; 03/11/2022

Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

18/12/2022

 

21

Quyết định

01/2023/QĐ-KTNN; 10/01/2023

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

24/02/2023

 

22

Quyết định

02/2023/QĐ-KTNN; 09/02/2023

Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước

26/03/2023

 

23

Quyết định

07/2023/QĐ-KTNN; 16/5/2023

Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

30/6/2023

 

24

Quyết định

08/2023/QĐ-KTNN; 29/5/2023

Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

13/7/2023

 

25

Quyết định

09/2023/QĐ-KTNN; 02/6/2023

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

02/6/2023

 

26

Quyết định

10/2023/QĐ-KTNN; 05/7/2023

Quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước

05/7/2023

 

27

Quyết định

11/2023/QĐ-KTNN; 05/7/2023

Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán

21/10/2023

 

II. VĂN BẢN CHỈ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÃI BỎ VĂN BẢN

1

Quyết định

02/2021/QĐ-KTNN; 20/8/2021

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

01/9/2021

 

2

Quyết định

03/2022/QĐ-KTNN; 22/12/2022

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 876/2006/QD-KTNN ngày 22/11/2006 của Tổng KTNN về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Kiểm toán nhà nước.

22/12/2022

 

3

Quyết định

03/2023/QĐ-KTNN; 28/4/2023

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN      ngày 12/11/2018 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

28/4/2023

 

4

Quyết định

04/2023/QĐ-KTNN; 28/4/2023

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN     ngày 26/11/2018 của Tổng KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

28/4/2023

 

5

Quyết định

05/2023/QĐ-KTNN; 28/4/2023

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-KTNN     ngày 29/01/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

28/4/2023

 

6

Quyết định

06/2023/QĐ-KTNN; 28/4/2023

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN     ngày 22/8/2019 của Tổng KTNN ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

28/4/2023

 

7

Quyết định

12/2023/QĐ-KTNN; 21/11/2023

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2019/QĐ-KTNN     ngày 31/12/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

21/11/2023

 

8

Quyết định

13/2023/QĐ-KTNN; 21/11/2023

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2019/QĐ-KTNN,     ngày 31/12/2019 của Tổng KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành

21/11/2023

 

Tổng số1: 35 văn bản

 

1 Tổng số văn bản còn hiệu lực, gồm cả văn bản chưa có hiệu lực và văn bản hết hiệu lực một

 

 

Mẫu số 06.

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 tại Kiểm toán nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 11 /QĐ-KTNN ngày 03 tháng 1 năm 2024 của Kiểm toán nhà nước)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1

Quyết định

06/2007/QĐ-KTNN; 22/10/2007

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”

Bãi bỏ

Hiện nay là Quyết định số 1856/QD-KTNN ngày 07/9/2018 của Tổng KTNN ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN”, được ban hành dưới dạng VBQL. (Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định Tổng KTNN để quy định chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán)

Kiểm toán nhà nước

 

2

Quyết định

02/2008/QĐ-KTNN; 15/02/2008

Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

Bãi bỏ

Hiện nay nội dung này quy định tại Quyết định số 220/QĐ-KTNN ngày 02/3/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của KTNN, được ban hành dưới dạng VBQL. (Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định Tổng KTNN để quy định chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán)

Kiểm toán nhà nước

 

3

Quyết định

02/2009/QĐ-KTNN; 07/4/2009

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

Bãi bỏ

Hiện nay nội dung này quy định tại Quyết định số 220/QD-KTNN ngày 02/3/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của KTNN, được ban hành dưới dạng VBQL. (Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định Tổng KTNN để quy định chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán)

Kiểm toán nhà nước

 

4

Quyết định

08/2017/QĐ-KTNN; 14/8/2017

Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

Bãi bỏ

Hiện nay nội dung này quy định tại Quyết định số 1348/QĐ-KTNN ngày 31/10/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy chế sử dụng công tác viên KTNN, được ban hành dưới dạng VBQL. (Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định Tổng KTNN để quy định chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán)

Kiểm toán nhà nước

 

5

Quyết định

09/2017/QĐ-KTNN; 15/8/2017

Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

Bãi bỏ

Hiện nay, nội dung này quy định tại Quyết định số 1250/QD-KTNN ngày 06/10/2023 của Tổng KTNN ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán, được ban hành dưới dạng VBQL. (Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định Tổng KTNN để quy định chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán)

Kiểm toán nhà nước

 

Tổng số: 05 văn bản

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Kế toán-Kiểm toán

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi