Quyết định 904/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 904/QĐ-BTTTT

Quyết định 904/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:904/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:23/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
------------------
Số: 904/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH
 XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: bổ sung 08 thông tư vào Chương trình các văn bản mới chưa có trong chương trình; đưa ra 02 thông tư khỏi Chương trình và điều chỉnh thời gian trình 12 thông tư trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.
Điều 3. Kinh phí thực hiện:
1. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2010 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Kinh phí xây dựng văn bản do các đơn vị tự đảm bảo trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị mình.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 
 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH
 XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 904/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 

TT
Tên văn bản
Đơn vị chủ trì
Thời gian trình
Ghi chú
1
Thông tư quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
Cục Viễn thông
Đã ban hành
Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT
2
Thông tư quy định danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch
Cục viễn thông
Đã ban hành
Thông tư số 11/2013/TT-BTTTT
3
Thông tư quy định xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất và pháp điển văn bản quy phạm pháp luật
Vụ Pháp chế
Tháng 9
 
4
Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận
Vụ Bưu chính
Tháng 11
 
5
Thông tư ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (thay thế thông tư số 31/2011/TT-BTTTT)
Cục Viễn thông
Tháng 11
 
6
Thông tư ban hành quy định về chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cho người sử dụng
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 12
 
7
Thông tư ban hành cước kết nối cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng viễn thông cố định đường dài liên tỉnh PSTN và VoIP
Cục Viễn thông
Tháng 12
 
8
Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
Cục Viễn thông
Tháng 12
 

 
 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 904/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
 

TT
Tên văn bản
Đơn vị chủ trì
Ghi chú
1
Thông tư quy định báo cáo nghiệp vụ hoạt động bưu chính
Vụ Bưu chính
 
2
Thông tư ban hành quy trình kiểm định hệ thống ghi cước tổng đài mạng viễn thông công cộng.
Cục Viễn thông
 

 
 
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 904/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
 

TT
Tên văn bản
Đơn vị chủ trì
Thời gian trình
Ghi chú
1
Thông tư quy định Nghị định số 88/2012/NĐ-CP quy định hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Cục Thông tin đối ngoại
Tháng 8
Theo Quyết định số 92/QĐ-BTTTT ngày 29/01/2013 đơn vị chủ trì là Cục Báo Chí
2
Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 9
 
3
Thông tư thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BTTTT ngày 19/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiễm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Vụ Pháp chế
Tháng 10
 
4
Thông tư quản lý dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng tin nhắn
Cục Viễn Thông
Tháng 10
 
5
Thông tư ban hành quy hoạch đánh số điện thoại quốc gia, bảng phân bố và sử dụng các loại mã số viễn thông
Cục Viễn Thông
Tháng 10
 
6
Thông tư quy định về kết nối các mạng viễn thông công cộng
Cục Viễn Thông
Tháng 10
 
7
Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT về ban hành Danh mục phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước
Vụ Công nghệ thông tin
Tháng 11
 
8
Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Vụ Pháp chế
Tháng 11
 
9
Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
Cục Viễn thông
Tháng 11
 
10
Thông tư quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
Cục Viễn thông
Tháng 12
 
11
Thông tư quy định quản lý kho số viễn thông
Cục Viễn thông
Tháng 12
 
12
Thông tư liên tịch của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính hướng dẫn định mức và chế độ thù lao đọc, kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu, xuất bản phẩm nhập khẩu
Cục Xuất bản
Tháng 9
 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi