Quyết định 634/QĐ-TTg 2022 công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 634/QĐ-TTg

Quyết định 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:634/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:23/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công nhận huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) là huyện nông thôn mới năm 2020

Ngày 23/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 634/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Cụ thể, công nhận huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đồng thời, UBND Thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 634/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 634/QĐ-TTg

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về công nhận huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
đạt chuẩn nông thôn m
i năm 2020

_________________

THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc han hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2949/TTr-BNN-VPĐP ngày 12 tháng 5 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký ban hành.

Bộ truởng, Thủ truởng cơ quan ngang bộ, Thủ truởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chuơng trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhn:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Quốc hội;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiếm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Văn phòng Điều phối NTMTW (Bộ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội;
Sở NN&PTNT, Văn phòng ĐPNTM TP Hà Nội;
Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Phó TTg
Thường trực Phạm Bình Minh, TGĐ cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, CN, QHĐP;
Lưu: VT, NN (3) Hải

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi