Quyết định 444/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 444/QĐ-BTTTT

Quyết định 444/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:444/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:15/04/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------
Số: 444/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2014
--------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 
 
 
KẾ HOẠCH
RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-BTTTT ngày 15 tháng 04 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 

TT
Tên thủ tục hành chính
Cơ quan, đơn vị thực hiện
Cơ quan, đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện
Sản phẩm dự kiến
Lĩnh vực Bưu chính
1
Cấp giấy phép bưu chính
Vụ Bưu chính
Vụ Pháp chế
Quý III
- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.
 
2
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Vụ Bưu chính
Vụ Pháp chế
Quý III
3
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Vụ Bưu chính
Vụ Pháp chế
Quý III
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
4
Đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam
Trung tâm Internet Việt Nam
Vụ Pháp chế
Quý II
- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.
5
Cấp phát sử dụng địa chỉ IP (V4, V6)
Trung tâm Internet Việt Nam
Vụ Pháp chế
Quý II
6
Cấp phát sử dụng số hiệu mạng
Trung tâm Internet Việt Nam
Vụ Pháp chế
Quý II
7
Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
Cục Viễn thông
Vụ Pháp chế
Quý II
8
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
Cục Viễn thông
Vụ Pháp chế
Quý II
9
Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
Cục Viễn thông
Vụ Pháp chế
Quý II
10
Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet
Cục Viễn thông
Vụ Pháp chế
Quý III
11
Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet
Cục Viễn thông
Vụ Pháp chế
Quý III
Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện
12
Cấp giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Pháp chế;
Cục Tần số VTĐ.
Quý III
- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.
 
13
Đổi giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải đối với thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt Nam
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Pháp chế;
Cục Tần số VTĐ.
Quý III
14
Gia hạn, đổi, cấp lại giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải.
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Pháp chế;
Cục Tần số VTĐ.
Quý III
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
15
Cấp giấy đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Vụ Pháp chế
 
Quý IV
- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.
 
16
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Vụ Pháp chế
 
Quý IV
17
Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Vụ Pháp chế
 
Quý IV
18
Xét duyệt nội dung, kịch bản của trò chơi trực tuyến
Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Vụ Pháp chế
 
Quý IV
Lĩnh vực Báo chí
19
Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài
Cục Báo chí
Vụ Pháp chế
Quý III
- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.
 
20
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) - trung ương
Cục Báo chí
Vụ Pháp chế
Quý III
21
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) - địa phương
Cục Báo chí
Vụ Pháp chế
Quý III
22
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam ở nước ngoài
Cục Báo chí
Vụ Pháp chế
Quý III
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử
23
Công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài
 
Cục Tin học hóa
Vụ Pháp chế
 
Quý IV
- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi