Quyết định 383/QĐ-BCT 2023 Kế hoạch và Bảng phân công rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 383/QĐ-BCT

Quyết định 383/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch và Bảng phân công rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:383/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:22/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch rà soát văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương

Ngày 22/02/2023, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 383/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch và Bảng phân công rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương.

Theo đó, kế hoạch rà soát, hệ thống hóa theo chuyên đề hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương bao gồm các nội dung thực hiện sau: xin ý kiến các đơn vị trong Bộ về dự thảo Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa theo chuyên đề hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương và Bảng phân công nhiệm vụ rà soát; báo cáo Bộ trưởng về dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch, nội dung rà soát, hệ thống hóa Luật Quản lý ngoại thương;…

Bên cạnh đó, bảng phân công rà soát, hệ thống hóa theo chuyên đề hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương bao gồm: Cục Xuất nhập khẩu chủ trì rà soát nội dung về các biện pháp hành chính; Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ chủ trì rà soát về các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 383/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 383/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ BẢNG PHÂN CÔNG RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa theo chuyên đề hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương tại Phụ lục I và Bảng phân công rà soát, hệ thống hóa tại Phụ lục II.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có tên trong Bảng phân công rà soát, hệ thống hóa tại Phụ lục II Quyết định này tổ chức thực hiện việc rà soát theo nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Kinh phí thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa, tổng kết các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương được lấy từ ngân sách nhà nước và kinh phí từ các đề án, dự án, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, PC, maibt.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA THEO CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG
(ban hành kèm theo Quyết định số: 383/QĐ-BCT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

Xây dựng Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa theo chuyên đề hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương và Bảng phân công nhiệm vụ rà soát

Vụ Pháp chế

 

9-31/01/2023

 

2.

Xin ý kiến các đơn vị trong Bộ về dự thảo Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa theo chuyên đề hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương và Bảng phân công nhiệm vụ rà soát

Vụ Pháp chế

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Cục Xuất nhập khẩu

- Cục Xúc tiến thương mại

- Vụ Chính sách thương mại đa biên

- Vụ Khoa học và Công nghệ

- Cục Phòng vệ thương mại

- Cục Hóa chất

- Cục Công nghiệp

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

- Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

- Vụ Thị trường châu Á - châu Phi

 

3.

Tổng hợp ý kiến các đơn vị trong Bộ về dự thảo Kế hoạch

Vụ Pháp chế

 

01-5/02/2023

 

4.

Báo cáo Lãnh đạo Bộ về Kế hoạch rà soát

Vụ Pháp chế

 

10-16/02/2023

 

5.

Tổng hợp ý kiến của Lãnh đạo Bộ về Kế hoạch rà soát

Vụ Pháp chế

 

17-21/02/2023

 

6.

Báo cáo Bộ trưởng:

- Về dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch, nội dung rà soát, hệ thống hóa Luật Quản lý ngoại thương

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

21-23/02/2023

 

7.

- Văn bản đề nghị rà soát, báo cáo trong lĩnh vực phân công phụ trách về các nội dung cụ thể theo phân công của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan văn bản.

- Gửi các đơn vị trong Bộ tổ chức triển khai Báo cáo thực hiện theo kế hoạch phân công theo Quyết định.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

24/02/2023

 

8.

Nghiên cứu, xây dựng báo cáo rà soát theo phân công (chi tiết tại Phụ lục II)

Các đơn vị theo phân công

Các bộ ngành, địa phương, đơn vị liên quan

3-6/2023

Báo cáo rà soát, tổng kết theo các nhóm nội dung

9.

Các bộ ngành, các địa phương và đơn vị thuộc bộ có liên quan gửi ý kiến về Bộ Công Thương

 

 

3-6/2023

Công văn/báo cáo của các bộ ngành, các địa phương và đơn vị thuộc bộ

10.

Tổng hợp ý kiến các bộ ngành, địa phương và đơn vị thuộc bộ có liên quan

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Các bộ ngành, địa phương, đơn vị liên quan

7/2023

Báo cáo tổng hợp

11.

Hoàn thiện dự thảo Báo cáo rà soát, tổng kết

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

8/2023

Báo cáo rà soát tổng kết

12.

Tổ chức hội thảo

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Các đơn vị có liên quan

9/2023

Ý kiến góp ý, báo cáo chuyên gia, tham luận của các đại biểu

13.

Tổng hợp ý kiến góp ý tại Hội thảo và hoàn thiện báo cáo rà soát, tổng kết

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

10/2023

Báo cáo rà soát tổng kết

14.

Báo cáo Bộ trưởng/Lãnh đạo Bộ kết quả báo cáo, rà soát tổng kết và gửi các cơ quan có liên quan theo quy định

Vụ Pháp chế

Các bộ ngành, địa phương, đơn vị liên quan

11/2023

 

 

PHỤ LỤC II

BẢNG PHÂN CÔNG RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA THEO CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG
(ban hành kèm theo Quyết định số: 383/QĐ-BCT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Nội dung rà soát

Đơn vị chủ trì

Bộ, ngành, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả

I

Những quy định chung

- Kết quả triển khai thực hiện kèm số liệu cụ thể (nếu có)

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai

- Đề xuất, kiến nghị

Bộ Công Thương

(Vụ Pháp chế, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Các bộ ngành, địa phương

3-6/2023

Báo cáo rà soát, phân tích phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý nhà nước về ngoại thương và đề xuất giải pháp hoàn thiện

II

Các biện pháp hành chính

- Kết quả triển khai thực hiện kèm số liệu cụ thể:

+ Tình hình tổ chức, triển khai thi hành pháp luật

+ Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

+ Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật

+ Tình hình tuân thủ quy định pháp luật

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai

- Đề xuất, kiến nghị về các quy định pháp luật và biện pháp triển khai thực hiện

Bộ Công Thương

(Cục Xuất nhập khẩu)

Các bộ ngành, địa phương

3-6/2023

Báo cáo rà soát, phân tích các biện pháp hành chính và đề xuất giải pháp hoàn thiện

1

Cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

 

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Công Thương

- Bộ Công an

- Bộ Giao thông vận tải

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Xây dựng

- Các địa phương

3-6/2023

 

2

Tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

 

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Các địa phương

3-6/2023

 

3

Hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu

(Hạn ngạch thuế quan; hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu; chỉ định cửa khẩu, chỉ định thương nhân)

 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Bộ Công Thương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Các địa phương

3-6/2023

 

4

Quản lý theo giấy phép, điều kiện

 

- Bộ Công Thương

- Bộ Giao thông vận tải

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ Y tế

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Công an

- Các địa phương

3-6/2023

 

5

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa

 

- Bộ Công Thương

- Bộ Tài chính

- Các địa phương

- VCCI

3-6/2023

 

6

Chứng nhận lưu hành tự do

 

- Bộ Y tế

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Giao thông vận tải

- Bộ Xây dựng

- Bộ Công Thương

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Công an

- Bộ Khoa học và Công nghệ

3-6/2023

 

III

Các biện pháp quản lý hoạt động ngoại thương khác

(Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh; đại lý mua bán hàng hóa; ủy thác và nhập ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu; gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài; thương mại với các nước có chung đường biên giới; quản lý ngoại thương với các khu hải quan riêng)

- Kết quả triển khai thực hiện kèm số liệu cụ thể:

+ Tình hình tổ chức, triển khai thi hành pháp luật

+ Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

+ Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật

+ Tình hình tuân thủ quy định pháp luật

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai

- Đề xuất, kiến nghị về các quy định pháp luật và biện pháp triển khai thực hiện

Bộ Công Thương

(Cục Xuất nhập khẩu chủ trì)

- Các Bộ ngành có liên quan

- Các địa phương

3-6/2023

Báo cáo rà soát, phân tích các biện pháp quản lý hoạt động ngoại thương khác và đề xuất giải pháp hoàn thiện

IV

Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch

- Kết quả triển khai thực hiện kèm số liệu cụ thể:

+ Tình hình tổ chức, triển khai thi hành pháp luật

+ Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

+ Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật

+ Tình hình tuân thủ quy định pháp luật

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai

- Đề xuất, kiến nghị về các quy định pháp luật và biện pháp triển khai thực hiện

- Bộ Y tế

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Giao thông vận tải

- Bộ Xây dựng

- Bộ Công Thương

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Công an

- Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công Thương

(Vụ Khoa học và công nghệ, Vụ Pháp chế)

3-6/2023

Báo cáo rà soát, phân tích các biện pháp kỹ thuật (kiểm tra chuyên ngành) và đề xuất giải pháp hoàn thiện

VI

Biện pháp phòng vệ thương mại

- Kết quả triển khai thực hiện kèm số liệu cụ thể:

+ Tình hình tổ chức, triển khai thi hành pháp luật

+ Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

+ Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật

+ Tình hình tuân thủ quy định pháp luật

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai

- Đề xuất, kiến nghị về các quy định pháp luật và biện pháp triển khai thực hiện

Bộ Công Thương

(Cục Phòng vệ thương mại)

- Bộ Tài chính

- Các địa phương.

- Hiệp hội ngành hàng.

3-7/2023

Báo cáo rà soát, phân tích các biện pháp phòng vệ thương mại và đề xuất giải pháp hoàn thiện

VII

Các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương

- Kết quả triển khai thực hiện kèm số liệu cụ thể:

+ Tình hình tổ chức, triển khai thi hành pháp luật

+ Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

+ Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật

+ Tình hình tuân thủ quy định pháp luật

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai

- Đề xuất, kiến nghị về các quy định pháp luật và biện pháp triển khai thực hiện

Bộ Công Thương

(Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ)

- Các Bộ, ngành

- Các địa phương

3-7/2023

Báo cáo rà soát, phân tích các biện pháp xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

Báo cáo rà soát, phân tích biện pháp phát triển ngoại thương thông qua các đại diện thương mại của Việt Nam ở nước ngoài và đề xuất giải pháp hoàn thiện

VIII

Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương

- Kết quả triển khai thực hiện kèm số liệu cụ thể:

+ Tình hình tổ chức, triển khai thi hành pháp luật

+ Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

+ Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật

+ Tình hình tuân thủ quy định pháp luật

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai

- Đề xuất, kiến nghị về các quy định pháp luật và biện pháp triển khai thực hiện

Bộ Công Thương

(Cục Phòng vệ thương mại, Vụ Pháp chế)

- Các Bộ, ngành

- Các địa phương

3-7/2023

Báo cáo rà soát, phân tích các quy định về giải quyết tranh chấp và đề xuất giải pháp hoàn thiện

I. Danh sách các bộ ngành, VCCI xin ý kiến

1. Bộ Công an

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Bộ Giao thông vận tải

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5. Bộ Khoa học và Công nghệ

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Bộ Ngoại giao

8. Bộ Nội vụ

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10. Bộ Quốc phòng

11. Bộ Tài chính

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường

13. Bộ Thông tin và Truyền thông

14. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

15. Bộ Xây dựng

16. Bộ Y tế

17. Ngân hàng Nhà nước

18. Ủy ban Dân tộc

19. Văn phòng Chính phủ

20. Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)

21. Bộ Tư pháp

22. Vụ Pháp chế

II. Danh sách Ủy ban nhân dân các địa phương xin ý kiến:

STT

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH

1

An Giang

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Bạc Liêu

4

Bắc Giang

5

Bắc Kạn

6

Bắc Ninh

7

Bến Tre

8

Bình Dương

9

Bình Định

10

Bình Phước

11

Bình Thuận

12

Cà Mau

13

Cao Bằng

14

Cần Thơ

15

Đà Nẵng

16

Đắk Lắk

17

Đắk Nông

18

Điện Biên

19

Đồng Nai

20

Đồng Tháp

21

Gia Lai

22

Hà Giang

23

Hà Nam

24

Hà Nội

25

Hà Tĩnh

26

Hải Dương

27

Hải Phòng

28

Hậu Giang

29

Hòa Bình

30

Thành phố Hồ Chí Minh

31

Hưng Yên

32

Khánh Hòa

33

Kiên Giang

34

Kon Tum

35

Lai Châu

36

Lạng Sơn

37

Lào Cai

38

Lâm Đồng

39

Long An

40

Nam Định

41

Nghệ An

42

Ninh Bình

43

Ninh Thuận

44

Phú Thọ

45

Phú Yên

46

Quảng Bình

47

Quảng Nam

48

Quảng Ngãi

49

Quảng Ninh

50

Quảng Trị

51

Sóc Trăng

52

Sơn La

53

Tây Ninh

54

Thái Bình

55

Thái Nguyên

56

Thanh Hóa

57

Thừa Thiên Huế

58

Tiền Giang

59

Trà Vinh

60

Tuyên Quang

61

Vĩnh Long

62

Vĩnh Phúc

63

Yên Bái

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi