Quyết định 338/QĐ-BNV 2022 Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 338/QĐ-BNV

Quyết định 338/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:338/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành:26/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Nội vụ

Ngày 26/4/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 338/QĐ-BNV công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Báo cáo về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính do Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo 01 lần/năm (trước ngày 15/6 hàng năm). Bên cạnh đó, với Báo cáo về kế hoạch số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sẽ báo cáo 01 lần/năm (trước ngày 01/5 hàng năm).

Mặt khác, trong lĩnh vực chính sách tiền lương: Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo 01 lần/năm (Quý I hàng năm).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 338/QĐ-BNV tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/QĐ-BNV

Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số 843/QĐ-BNV ngày 31/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà;
- Các đ/c Thứ
trưởng Bộ Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, VP (THTK, TNC).

BỘ TRƯỞNGPhạm Thị Thanh Trà

DANH MỤC

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ
(Kèm theo Quyết định số 338/QĐ-BNV ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên Báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Tần suất thực hiện báo cáo

Văn bản QPPL quy định chế độ báo cáo

I

Lĩnh vực tổ chức - biên chế

1

1

Báo cáo về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm (Trước ngày 15/6 hằng năm)

Thực hiện theo Phụ lục IA, IB được ban hành kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức

2

2

Báo cáo về vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm

(Trước ngày 31/01 hng năm)

Thực hiện theo Phụ lục IIA, IIIA (đối với Bộ, ngành) và Phụ lục IIB, IIIB (đối với địa phương) được ban hành kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức

3

3

Báo cáo về kế hoạch số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm

(Trước ngày 01/5 hằng năm)

Thực hiện theo Phụ lục IA, IB, IIA, IIB được ban hành kèm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

4

4

Báo cáo về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm

(Trước ngày 31/01 hng năm)

Thực hiện theo Phụ lục III, IV được ban hành kèm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

II

Lĩnh vực công chức - viên chức

5

1

Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá xếp loại

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm

(Trước ngày 01/3 hằng năm)

Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2021 của Chính phủ

6

2

Báo cáo số lượng, chất lượng và tiền lương cán bộ, công chức

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm

(Trước ngày 30/6 hằng năm)

Thực hiện theo Biểu mẫu số 01, 03 (đối với Bộ, ngành), Biểu mẫu số 01, 02, 03, 04 (đối với địa phương) được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

7

3

Báo cáo số lượng, chất lượng và tiền lương viên chức

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm

(Trước ngày 30/6 hng năm)

Thực hiện theo Biểu mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

III

Lĩnh vực chính quyền địa phương

8

1

Báo cáo về lĩnh vực chính quyền địa phương

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm

(Trước ngày 20/12 hằng năm)

Thực hiện theo Phụ lục số 4 (Biểu mẫu số 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

IV

Lĩnh vực chính sách tiền lương

9

1

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm

(Quý IV hàng năm)

Thực hiện theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

10

2

Báo cáo kết quả thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (loại A3)

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm (Tháng 12 hàng năm)

Thực hiện theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

V

Lĩnh vực cải cách hành chính

11

1

Báo cáo công tác cải cách hành chính hằng quý, 6 tháng, hằng năm

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

Hằng quý, 6 tháng, hằng năm (Ngày 20 của tháng cuối quý; ngày 20 tháng 6 hằng năm; ngày 20 tháng 12 hằng năm)

Thực hiện theo Phụ lục số 3 (Biểu số 3.1 đối với Bộ, ngành; Biểu số 3.2 đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

VI

Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

12

1

Báo cáo định kỳ tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương các đoàn thể; UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm (Trước ngày 31/01 của năm liền kề)

Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ

13

2

Báo cáo hoạt động hàng năm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương các đoàn thể; Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Chính trị cấp huyện

Bộ Nội vụ

01 lần/năm (Trước ngày 31/01 của năm liền kề)

Thực hiện theo Phụ lục I (đối với học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, học viện Hành chính Quốc gia), Phụ lục II (đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bộ, ngành trung ương), Phụ lục III (đối với trường chính trị cấp tỉnh), Phụ lục IV (đối với trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09/8/2014 hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

VII

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ

14

1

Báo cáo Danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/ năm (Trước ngày 31/12 hằng năm)

Thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

15

2

Báo cáo về tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm (Trước ngày 15/01 của năm liền kề)

Thực hiện theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

VIII

Lĩnh vực quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ

16

1

Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý của quỹ ở địa phương

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/năm (Trước ngày 15/01 của năm liền kề)

Thực hiện theo Mẫu 2.17 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

17

2

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong cả nước

Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong cả nước

Bộ Nội vụ

01 lần/ năm (Trước ngày 31/3 hằng năm)

Thực hiện theo Mẫu 1.18 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

18

3

Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý của hội ở địa phương.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/ năm (Trước ngày 01/01 của năm liền kề)

Thực hiện theo Mẫu 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

19

4

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội có phạm vi hoạt động trong cả nước.

Các hội có phạm vi hoạt động trong cả nước

Bộ Nội vụ

01 lần/ năm (Trước ngày 01/12 hng năm)

Thực hiện theo Mẫu 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

IX

Lĩnh vực công tác thanh niên

20

1

Báo cáo về công tác thanh niên

Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/ năm (Trước ngày 20/12 hàng năm)

Thực hiện theo Biểu số 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (đối với Bộ, ngành), Biểu số 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 (đối với địa phương) của Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

X

Chế độ thông tin, báo cáo ngành Nội vụ

21

1

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của ngành Nội vụ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/ năm (Trước ngày 20/6 hàng năm)

Thực hiện theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

22

2

Báo cáo tổng kết công tác năm (năm báo cáo) và phương hướng nhiệm vụ công tác năm (liền kề) của ngành Nội vụ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ

01 lần/ năm (Trước ngày 20/12 hàng năm)

Thực hiện theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 320/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Văn kiện dự án Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, bao gồm cả trong tình trạng khủng hoảng về thiên tai và dịch bệnh - Mã số dự án VNM10P01 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bội Nội vụ

Quyết định 320/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Văn kiện dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, bao gồm cả trong tình trạng khủng hoảng về thiên tai và dịch bệnh" - Mã số dự án VNM10P01 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bội Nội vụ

Chính sách, Hành chính

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi