Quyết định 2215/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 19/2007/QĐ-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2215/QĐ-BTC NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2007

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2007/QĐ-BTC NGÀY 27/3/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;  

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
a) Khoản 1, Điều 2: Bỏ từ “Toàn bộ” và thay thế cụm từ “ghi thu, ghi chi” bằng “đầy đủ”. Nội dung sau khi đính chính là “1. Các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách nhà nước.”
b) Điểm b) Khoản 2, Điều 5: Thay thế từ “vay” bằng “viện trợ”. Nội dung sau khi đính chính là “ b) Dự toán được giao đối với các khoản viện trợ nước ngoài của Chính phủ cấp phát cho các chương trình/dự án của các Bộ, ngành và địa phương.”
c) Khoản 4, Điều 6: Bỏ cụm từ “lệnh thu ngân sách địa phương”. Nội dung sau đính chính là “4. Đối với các khoản chi hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương, căn cứ chứng từ hồ sơ do Bộ Tài chính gửi đến, Sở Tài chính tiến hành lập lệnh chi tiền cho các đơn vị sử dụng vốn gửi Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp phát ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
       Đinh Văn Nhã
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2215/QĐ-BTC NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2007

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2007/QĐ-BTC

NGÀY 27/3/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;  

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

a) Khoản 1, Điều 2: Bỏ từ “Toàn bộ” và thay thế cụm từ “ghi thu, ghi chi” bằng “đầy đủ”. Nội dung sau khi đính chính là “1. Các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ  phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách nhà nước.”

b) Điểm b) Khoản 2, Điều 5: Thay thế từ “vay” bằng “viện trợ”. Nội dung sau khi đính chính là “ b) Dự toán được giao đối với các khoản viện trợ nước ngoài của Chính phủ cấp phát cho các chương trình/dự án của các Bộ, ngành và địa phương.”

c) Khoản 4, Điều 6: Bỏ cụm từ “lệnh thu ngân sách địa phương”. Nội dung sau đính chính là “4. Đối với các khoản chi hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương, căn cứ chứng từ hồ sơ do Bộ Tài chính gửi đến, Sở Tài chính tiến hành lập lệnh chi tiền cho các đơn vị sử dụng vốn gửi Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp phát ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước”.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

  TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

       Đinh Văn Nhã

 

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi