Quyết định 177/QĐ-BGTVT 2023 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư ban hành định mức KTKT quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 177/QĐ-BGTVT

Quyết định 177/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:177/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành:06/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật

Ngày 06/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 177/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa gồm các thành viên sau đây: lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng; đại diện Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải, thành viên; đại diện Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, thành viên; đại diện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, thành viên; đại diện Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;…

Bên cạnh đó, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng như sau: Hội đồng tư vấn thẩm định tiến hành tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 177/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_______

Số: 177/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư ban hành định mức
kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn thm định dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, gồm các thành viên sau đây:

1. Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng;

2. Đại diện Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

3. Đại diện Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

4. Đại diện Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

5. Đại diện Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

6. Đại diện Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

7. Đại diện Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

8. Đại diện Thanh tra Bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

9. Đại diện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

10. Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Hội đồng tư vấn thẩm định tiến hành tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Hội đồng tư vấn thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng và Thủ trưởng cơ quan, t chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng (để b/c);

Cổng TTĐT Bộ GTVT;

Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Xuân Sang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 453/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định 453/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hành chính, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi