Quyết định 1603/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố cập nhật sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
------------------

Số: 1603/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CẬP NHẬT SỬA ĐỔI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định 1135/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cập nhật sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được công bố kèm theo Quyết định 1135/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:
1. Loại bỏ thủ tục “Công bố doanh nghiệp nắm giữ các phương tiện thiết yếu”, Lĩnh vực: Viễn thông và Internet;
2. Loại bỏ thủ tục “Công bố doanh nghiệp viễn thông có dịch vụ viễn thông chiếm thị phần khống chế”. Lĩnh vực: Viễn thông và Internet;
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi loại bỏ gồm 149 thủ tục.
Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, thủ trưởng các Vụ: Viễn thông, Pháp chế, Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổ CTCT CCTTHC của TTgCP;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
- Thành viên T30;
- Lưu: VT, T30 (02), NTH (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

thuộc tính Quyết định 1603/QĐ-BTTTT

Quyết định 1603/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố cập nhật sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1603/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:27/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cập nhật và sửa đổi bộ thủ tục hành chính
Ngày 27/10/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1603/QĐ-BTTTT về việc công bố cập nhật sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo đó, trong quá trình công bố và cập nhật thủ tục hành chính, Bộ sẽ loại bỏ thủ tục “Công bố doanh nghiệp nắm giữ các phương tiện thiết yếu” và thủ tục “Công bố doanh nghiệp viễn thông có dịch vụ viễn thông chiếm thị phần khống chế” trong lĩnh vực Viễn thông và Internet. Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi loại bỏ sẽ gồm 149 thủ tục.
Bên cạnh đó, Bộ cũng giao nhiệm vụ cho tổ công tác thực hiện Đề án 30 thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1603/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi