Quyết định 1222/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 1222/QĐ-BTNMT NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2006 VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP
ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2006, việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý được thực hiện thông qua Tổ công tác thường trực tiếp nhận của Bộ (gọi tắt là Tổ công tác). Việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được thực hiện như sau:

1. Thông qua các hình thức điện thoại, thư, thư điện tử, fax, Tổ công tác tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, góp ý về chính sách, pháp luật đối với các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý; về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính, về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Đối với các ý kiến yêu cầu giải đáp về chính sách, pháp luật, Tổ công tác trả lời ngay cho người hỏi thông qua hình thức mà người hỏi đã sử dụng (điện thoại, thư, thư điện tử, fax).

Đối với các phản ánh, kiến nghị, góp ý về chính sách, pháp luật, về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính, về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổ công tác tập hợp báo cáo Bộ trưởng cùng với đề xuất biện pháp xử lý. Sau khi có ý kiến chỉ đạo xử lý của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực có liên quan, Tổ công tác thông báo cho người phản ánh, kiến nghị, góp ý biết thông qua hình thức mà người phản ánh, kiến nghị, góp ý đã sử dụng (điện thoại, thư, thư điện tử, fax).

3. Tổ công tác ghi chép đầy đủ tình hình tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, góp ý vào sổ theo dõi; hằng ngày gửi báo cáo Bộ trưởng, các Thứ trưởng về tình hình tiếp nhận, xử lý qua hộp thư điện tử cá nhân.

Điều 2. Tổ công tác gồm một chuyên viên của Vụ Đất đai, một chuyên viên của Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, một chuyên viên của Vụ Pháp chế, làm việc theo chế độ chuyên trách, do một Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế phụ trách và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng ban hành quy chế làm việc của Tổ công tác.

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Vụ trưởng các Vụ: Đất đai, Đăng ký và Thống kê đất đai, Pháp chế có trách nhiệm cử cán bộ đủ năng lực và có tinh thần trách nhiệm cao tham gia Tổ công tác.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc trả lời các phản ánh, kiến nghị, góp ý; xử lý các phản ánh, kiến nghị, góp ý theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng.

3. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí phòng làm việc, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

Mai Ái Trực

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi