Quyết định 1103/QĐ-BGTVT số hóa kết quả TTHC của Bộ GTVT tải giai đoạn 2021-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1103/QĐ-BGTVT

Quyết định 1103/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1103/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:17/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 8/2021, 40% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc Bộ GTVT được số hóa

Ngày 17/6/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 1103/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc Bộ Giao thông Vận tải như sau: Tháng 7/2021, thống kê được số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực và số lượng kết quả giải quyết TTHC đã được trả cho người dân bằng phương thức điện tử; Năm 2021 – 2025, xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ triển khai công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC; Tháng 8/2021, 40% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa.

Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách Nhà nước cấp, được tổng hợp vào sự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác, Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước  và các văn bản hướng dẫn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1103/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 1103/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có). Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Cổng TTĐT, Báo GTVT;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 
 

 

KẾ HOẠCH SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÒN HIỆU LỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số 1103/-BGTVT ngày 17 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan tổng hợp

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

1.

Thống kê kết quả giải quyết TTHC tại các Vụ; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ có TTHC; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

TTCNTT

Tháng 7/2021

- Thống kê được số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực.

-  Số lượng kết quả giải quyết TTHC đã được trả cho người dân bằng phương thức điện tử (bằng văn bản ký số).

- Số lượng TTHC có kh năng ưu tiên thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

2.1

Xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ triển khai công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC

TTCNTT

TTCNTT, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Văn phòng Bộ, các Vụ có TTHC

Năm 2021-2025

Hệ thống thông tin được xây dựng, vận hành

2.2

Trên cơ sở kết quả thống kê kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị tiến hành lựa chọn các TTHC phù hợp để thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (ưu tiên các TTHC đã thực hiện cung cấp dịch vụ công ở mức 3,4;....)

Văn phòng Bộ

Các Vụ có TTHC;

Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

TTCNTT

- Giai đoạn 1 (Tháng 8/2021): 40% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa.

- Giai đoạn 2: Từ 2022-2025.

Số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa

2.3

Kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

TTCNTT

TTCNTT, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Văn phòng Bộ, các Vụ có TTHC

- Giai đoạn 1 (Quý IV/2021): 40% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa, kết nối, chia sẻ.

- Giai đoạn 2: Từ 2022-2Ỏ25.

Các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải                quyết TTHC trên môi trường điện tử

3.

Kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

Văn phòng Bộ, TTCNTT

Các Vụ có TTHC; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hàng năm

Báo cáo kết quả thực hiện

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi